Magyar Katolikus Lexikon > S > Sárkány


Sárkány   →Bakonysárkány

Sárkány Borbála Donatilla, KN (Királyrét, Pozsony vm., 1894. aug. 9.-Pécs, 1981. júl. 8.): szerzetesnő. - 1915. XII. 21: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1918. VII. 31: tette. Zsombolyán betegápolóként dolg. - A szétszóratás után 1950 őszén Bpen rokonok fogadták be. Pécsett a szoc. otthon betegápolója, majd lakója.  r.k.

Sárkány Miklós József, OSB (Komárom, Komárom vm., 1802. jan. 25.-Kojár, 1891. júl. 20.): gimnáziumi tanár, apát. - Komáromban és Győrött tanult. 1816. X. 28: lépett a r-be, Pannonhalmán, 1820-24: a pesti tudegy-en végzett és 1827: drált. 1823. X. 12: fog-at tett, 1825. IV. 8: pappá szent. 1824-26: Esztergomban gimn. tanár, 1826/27: Győrött teol. szigorlatára készült, 1827: Pannonhalmán a keleti nyelvek tanára, 1830/31: az erkölcstan tanára is, 1931: Komáromban gimn. hittanár, 1932. XI. 1: a pozsonyi akad. hittanára, 1834: Tihanyban kvtáros, 1835: Komáromban a gimn. szónoklattan tanára, 1842-45: Pannonhalmán főapáti titkár, 1842-43: kvtáros és levtáros is; →Rimely Mihály főapáttal jelen volt az 1843/44-es ogy-en. 1845-91: Bakonybélen apát; az apátságot adományozó okl-ek közül ~é az első m. nyelvű. ~ szerk. a dézsmáról való lemondással kapcsolatban a Sztszéknek küldött igazoló jelentést. - M: Adserta e Disciplinis Theologicis Quae... in Regia Scientiarum Universitate Hungarica Pro Gradu Doctoris SS Nicolaus Sárkány. Pest, (1827) 88

Szinnyei XII:198. - Balogh 1941:54. - PN 1987:54. (319.)