🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pátriárka
következő 🡲

pátriárka (gör.), ősatya: 1. nemzetség atyja. A Szentírásban Izrael népe ősatyáinak megtisztelő neve. Az ÓSz-ben szoros értelemben →Ábrahám, →Izsák, →Jákob, →József. Tágabb értelemben 2x10 ős Ádámtól Noéig, ill. Noétól Ábrahámig: →Ádám, →Szet, →Enos, →Kenan, →Mahalaleel, →Járed, →Hénoch, →Matuzsálem, →Lámech, →Noé (Ter 5); →Szem, Arpachsád, →Selák, →Héber, Peleg, Reu, →Szerug, →Nachor, →Terach és Ábrahám (Ter 11,10-26). Az ÚSz-ben Dávid (ApCsel 2,9), Jákob 12 fia (ApCsel 7,8) és Ábrahám (Zsid 7,4). A ~k története Ábrahám meghívásától Jákob és családja Egyiptomba költözéséig tart (Ter 12-50). - Ikgr. A 3 ~t a kora kk-ban a fr. szegyh-ak kapuin gyakran együtt ábrázolták Krisztus őseinek sorában, előkelő, szakállas ffiként. A bizánci és or. műv-ben a sztek között láthatók a →Paradicsomban (A. Rubljov freskói a vlagyimiri szegyh-ban, 15. sz.). - 2. a püspökök között a legnagyobb méltóságot jelentő cím. A →montanistáknál és a niceiai zsinatot el nem ismerő →vandáloknál az egyházfő neve. A római birod-ban 429-ig a zsidók legfőbb elöljárója. Ezután a fontosabb városok pp-eit nevezték ~nak, de I. Jusztinianosz cs. 541: elrendelte, hogy csak az 5 →patriarchátus pp-e nevezhető ~nak, akik a birod. vezetésében is fontos szerepet játszottak. A birod. K-i, DK-i szélein a →katholikosz, a 6. sz-tól a ~ nevet is használták a pp-ök. - A kk-ban a bolgárok és szerbek főpapja haszálta a ~ címet, ami ellen Bizánc tiltakozott. A keresztes háborúk idején latin szertartású pp-ök töltötték be a ~i székeket, később bizánci és latin szert. kettős kinevezések voltak. - 3. az elszakadt keleti egyházban →Konstantinápoly →Antiochia, →Alexandria, →Jeruzsálem püspöke; a moszkvai pp. II. Jeremiás bizánci pátr. hozzájárulásával 1589: kapott ~ rangot. - 4. a katolikus keleti egyházakban az a →püspök, akit az Egyház legfőbb hatóságától jóváhagyott jog szabálya szerinti hatalom illet meg minden püspök (a →metropolitákat sem kivéve) és az általa vezetett Egyház Krisztus-hívői fölött. - 5. Az egyetemes latin egyházjog szerint a ~ tiszteletbeli elsőbbségen kívül semmilyen kormányzati hatalommal nem rendelkezik, kivéve ha egyes esetekben ezt pápai kiváltság v. jóváhagyott jogszokás bizonyítja (438.k.). 2004: tehát a ~ a metropolitánál magasabb rangot jelző cím, mely a részegyházak érsekségnél nagyobb csoportjának vezetői tisztségével legalább tört. kapcsolatban van.  **

Sachs 1980:277. - Onasch 1981:301. - BL:1375. - CCEO 1990:55-132. - Erdő 2003:332.