🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Alexandria
következő 🡲

Alexandria: több mint 10 város, melyeket Nagy Sándor alapított (róla a név!). - 1. A kerség szempontjából a legfontosabb a Nílus-delta Ny-i oldalán a tenger és a Mareotisz-tó közötti földnyelven lévő ~ (koptul Rakote, arabul Iszkanderije). - Dinokratész tervei szerint Kr. e. 331: kezdték építeni az egyiptomi Rakotisz falu helyén. A Ptolemeusok székhelye, később Aegyptum róm. prov. főv-a. Kb. 4,5 km hosszú, 1-1,2 km széles ter-en feküdt. Két fő része a Bruchium a királyi palotával, Nagy Sándor sírjával, a →múzeummal, →gimnáziummal, →stadionnal, és a Rakotesz a fellegvárral és a →Szerapeionnal. ~t falak vették körül, a Pharosz-szg-tel töltés kötötte össze 2 oldalán nagy kikötőkkel. A sziget ÉK-i csúcsán állt a híres világítótorony. ~tól Ny-ra volt a nekropolisz, ÉK-re a hippodrom. A K-i negyed lett a zsidóké, akik Krisztus korában kb. 200 ezren voltak. ~t 300 ezer szabad, s kb. 600 ezer rabszolga lakta mindenféle népből. Kicsapongásáról, könnyelműségéről és nyakasságáról volt híres. Az első ptolemeus uralkodók az irod. és a tud. főv-ává tették. Az első kvtárat a Bruchiumban Ptolemeus Philadelphus alapította (400 ezer köt., tulajdonképpen tekercs); 641: az arabok elpusztították. Később a Szerapeionban is alapítottak kvtárat, ami leégett, amikor Julius Caesar ostromolta ~t. Kleopátra ajándékával, a pergamoni kvtár 200 ezer kötetével pótolták. 389: Theophilosz érs. pusztította el. A múz. a kéziratokat rendező és feldolgozó tudósok otthona volt. A kv-ek gyűjtéséről és rendezéséről a kvtár igazgatói gondoskodtak. Az egyes műfajok mintaszerű szerzőit jegyzékbe foglalták (→kánon), hogy irányt adjanak az utókornak. - ~ kiemelkedő volt a grammatikában, a mat-ban és a csillagászatban. Itt készült a Szeptuaginta bibliaford., s a szibilla-jóslatok. - A kerség a legkorábbi időktől jelen volt a városban. Első pp-ének a hagyomány Szt Márk evangélistát tartja. Gallienus cs. 260 k. engedélyezte ker. tp-ok építését, melyeket először vt-k sírja fölé építettek. Nagy Konstantin idejében a pogány sztélyeket alakították át ker. tp-má: a Caesar és Kleopátra-sztélyből lett a szegyh., a híres Szerapeion egyik épületét Szt Kozma és Damján tiszt-ére sztelték. Az élet ősi egyiptomi jelét, a füles keresztet a Kereszt szimbólumaként vették át. A városfal közelében katakombák maradtak meg. Amikor Kr. u. 642: az arabok meghódították, minden tp-ot leromboltak. - 2. patriarkátus. Hogy Szt Márk alapította volna, tört-ileg nem bizonyítható. A niceai zsin. 325: Rómával és Antiochiával együtt említi mint régi ppséget. 4 egyhtart-ban (Alsó-Egyiptom, Thébaisz, Alsó- és Felső-Líbia) közel 100 ppség felett volt joghatósága. Fil. és kateketikai iskolája jelentőssé tette. A Rómától való eltávolodás az 5. sz. közepén a →rablózsinaton és a →kalkedoni zsinattal kezdődött. A Rómához és a császárhoz hű →melkiták és a →monofiziták közti ellenségeskedés ismételten menekülésre kényszerítette a monofizita pátr-t. A vitáknak az arabok vetettek véget, akiket a monofiziták felszabadítóként üdvözöltek. Az utolsó melkita pátr., Kürosz 641: Konstantinápolyba menekült, a monofizita pátr. pedig visszatért ~ba. Később a monofiziták közül sokan az iszlám hitére tértek. - Pátriárkái: 300: Theonasz, I. Petrosz, 312: Akhilasz, 313: Szt Alexandrosz, 328: Szt Atanáz, 373: II. Petrosz, 380: Timotheosz, 384: Theophilosz, 414: Szt Cirill, 444: Dioszkorosz, 451: Proteriosz, 457: Timotheosz Elurosz (monofizita, a továbbiakban: mf.), 460: Timotheosz Salofaciolus, 475: Timotheosz Elurosz (mf.) másodszor, 477: Petrosz Mongosz (mf.), Timotheosz Salofaciolus másodszor, 482: Jóannész Talaia, Petrosz Mongosz (mf.) másodszor, 489: Athanasziosz Kelétész (mf.), 496: I. Jóannész (mf.), 505: II. Jóannész (mf.), 516: II. Dioszkorosz, 517: III. Timotheosz (mf.). - Melkita pátriárkák: 537: Paulosz, 540: Zoilosz, 551: Apollinariosz, 570: Jóannész, 581: Eulogiosz, 608: Theodorosz Szkribón, 610: Jóannész, 620: Georgosz, 630: Kürosz, 644: Petrosz... 742: Kozmasz, 768: Politianosz, 813: Eusztathiosz, 817: Khrisztophorosz, 848: Szophroniosz, 860: I. Mikhaél, 870: II. Mikhaél, 907: Khrisztodulosz, 933: Eutükhiosz, Szophroniosz, 941: Iszaak, 954: Jób, 963: Éliasz, 1000: Arszeniosz, 1010: Theophilosz, 1020: Georgosz, 1052: Leontiosz, 1059: Alexandrosz, 1062: Jóannész, 1110 k.: Eulogiosz, 1020: Georgosz, 1052: Leontiosz, 1059: Alexandrosz, 1062: Jóannész, 1110 k. Eulogiosz, Kürillosz, Szebasz, 1117 u. Theodosziosz, 1166: Szophroniosz, 1180 k. Eleutheriosz, 1195: Markosz, 1210: Nikolaosz, 1243: Gregoriosz, 1263: Nikolaosz, 1276: Athanasziosz, 1316: II. Gregoriosz, 1354: III. Gregoriosz, 1366: Niphón, 1385: Markosz, 1389: Nikolaosz, 1398: Gregoriosz, 1412: Nikolaosz, 1417: Athanasziosz, 1425: Markosz, 1435: Philotheosz, 1459: Markosz, 1484: Gregoriosz, 1487: Joakhim. - Kopt pátriárkák: 535: Theodosziosz, 575: Petrosz, 578: Damianosz, 607: Anasztasziosz, 619: Andronikosz, 626; Benjamin, 665: Agathón, 681: Jóannész, 689: Iszaak, 692: Szimon, 704: Alexandrosz, 729: Koszmasz, 730: Theodorosz, 743: Mikhaél, 767: Ménasz, 776: Jóannész, 799: Markosz, 819: Jakobosz, 830: Szimon, 831: Joszeph, 849: Mikhaél, 851: Koszmasz, 859: Szanüthiosz, 880: Mikhaél, 910: Gabriél, 921: Koszmasz, 933: Makariosz, 953: Theophanész, 956: Ménasz, 975: Ephrem, 979: Philotheosz, 1004: Zakhariasz, 1032: Szanüthiosz, 1047: Khrisztodulosz, 1078: Kürillosz, 1092: Mikhaél, 1102: Makariosz, 1131: Gabriél, 1145: Mikhaél, 1146: Jóannész, 1166: Markosz, 1189: Jóannész, 1235: Kürillosz, 1250: Athanasziosz, 1262: Jóannész, 1268: Gabriél, 1271: Jóannész másodszor, 1294: Theodosziosz, 1300: Jóannész, 1320: Jóannész, 1327: Benjamin, 1340: Petrosz, 1348: Markosz, 1363: Jóannész, 1370: Gabriél, 1378: Matthaiosz, 1409: Gabriél, 1428: Jóannész. - 3. ~i zsinatok. ~ban egyetemes zsin-ot nem, de dogmatört. szempontból jelentős helyi, ill. tart. zsin-okat tartottak. 231: Demetriosz pátr. kizárta Origenészt a papságból, és megtiltotta neki a tanítást. 306: Petrosz pátr. a lükopoliszi pp-öt közösítette ki. 321: Alexandrosz pátr. 100 pp-kel kiközösítette →Ariust és követőit. 339: zsin. igazolta Szt Atanázt a vele szemben felhozott vádak ellenében. 346: Atanáz megerősítette a szardikai zsin. határozatait, 362: tisztázta az →ouszia és →hüposztaszisz fogalmakat. 430: Szt Cirill 12 tételben ítélte el →Nesztorioszt. 452: Timóteus pátr. még megerősítette a kalkedoni zsin. tanítását, de 457: és 482: a pátr-kák már Kalkedon ellen foglaltak állást, 633: Kürosz a →monotelétákat támogatta. - 4. ~ több egyesült egyház központja. a) Latin patriarkátusát 1219: alapították, de csak címében élt. (1379: Szigeti István viselte.) - b) Apostoli vikariátusát 1839. V. 18: Egyiptom néven alapították, 1951. I. 27: az ~i vik. nevet kapta. 1990: 23 pléb-n 8126 hívője volt. - c) Örmény püspökpségét 1885: alapították, pp-e Kairóban él. - d) Kopt patriarkátusát 1824: alapították. 1990: 38 pléb-n 60.000 hívője volt. A pátr. Kairóban él. **

LThK I:319. - Pecz 1985:95. - AP 1990:3, 991.

Alexandria: püspöki székhely Louisiana államban (USA). - Az 1853: alapított natchitochesi ppség 1910: kapta az ~ nevet. New Orleans suffr-a. - 28.780 km²-en 1990: 433.000 l, 48.500 h, 48 pb, 53 ep, 14 szp, 18 sz, 70 szn, 12 ni, 4 ki-e volt. **

AP 1990:28.