🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pálos rend eltörlése
következő 🡲

pálos rend eltörlése: II. József (ur. 1780–90) egyházellenes és zsákmányszerző 1782. I. 12: kiadott rendelkezéseinek egyike. – A pálosok m. alapítású r-ként a nemz. tudat egyik hordozójának, a németesítés ellen ható erőnek is számított, ezért föloszlatásuk a rendelet végrehajtásának lezárása előtt történt. A kerületi biztosoknak 1786. III. 20-ig kellett végrehajtani. A márianosztrai ktor – mely egyike volt a pálosok leggazdagabb r-házainak – föloszlatására Auchely János váci prefektust küldték, ennek a pincéjében 2000 akó boruk volt a r-tagoknak. A r-ház összes vagyonát 210.344 ft 41 és 1/2 krajcárra becsülték. Vagyonukat a vallásalap új pléb-k létesítésére kapta. – 1786: a rend eltörlésekor élt rendtagok: tábori lelkészek: Bors Dániel, Castelli Ferdinánd, Hegyi Nepomuk, Malonyai Pál, Porcházi Gellért, Révész Lajos, Simándi János. – Nyilvános tanárok (professores publici): Bertoni Flóris (theol. mor.), Encsely Vencel (Győrött theol.), →Kis Antal (Kassa grammat.), Pollingéry Lipót (Nagyszombat), Stőckl Jakab (mathem.), Szluha Demeter (Nagyvárad grammat.) – Nevelők: Hatos (Ilatos) Pál (Jezerníczky család), Hőgyészi Lajos (Pozsony, Spech család), Hubert Ferenc (Nagyszombat, Gilk család), Kubovícs Antal (Pozsony, Skultéty család), Papp Demeter (Pozsony, Addaiéknál), Schwarzbauer Elek Urbán (Rojnasica, Döry család), Stettner Bernát (Pozsony, Balog család), Teberi Tádé (Pest, Malonyaiéknál). – Udvari káplánok: Arcon (Klapka) József (Stomfán a Pálffy családnál), Herics Vince (Nagyszombatban Csáky gróféknál), Makk Domonkos (Bazinban a Pálffy családnál), Pelczmann Mihály (Polánkán a Barkóczyaknál), Tomasovics András (Jancán a Szirmay gróféknál), Vojnarovics János (Pálóczon a Barkóczyaknál). – A pozsonyi szemináriumban IV. éves növendékek: Czirer Flórián, Osonták György,Tóth Ambrus, Tóth Mihály, II. éves növendékek: Cziffrai Imre, László Antal, Marton Jeromos; I. éves növendékek: Gamper Kristóf, Halász Vince. – Fogadalom nélküli rendtagok: Dobos Fülöp, Havele Elek, Hölz Ágost, Horváth Elek, Ivancsics Ágost, Janszaníczkí Lajos, Kéry Gáspár, Kreskó Modest, Küllei Gábor, Líebhold Pál, Martuska Nepomuk, Mindszenthy Hilárion, Perczel István, Pexa Antal, Szudrícs Márton, Vietorisz Gáspár. – Acsán: Kecskeméti József (admin.), Toronyi István (plnos). – Diósgyőrött: Aszalai Tádé, Czimek Márk, Gerdozovszky Szaniszló, Jenei Márton (m. szónok), Rimanóczy József (perjel), Zsoldos László. – Felsőelefánton: Balogh Zsigmond, Boczó András (perjel), Boróczy Károly, Csányí Eustach, Egyed Ferenc, Kubánszky Gábor (alperjel), Lerner Ambrus, Mednyánszky Károly, Papp Rókus (laikus testvér), Piros György (m. szónok), Puchóczi György, Túrszky Miklós, Vatzek Cyrill, Zrunek Bernát. – Késmárkon: Leichleiter Ignác (adminisztrátor), Majer Rudolf (ném. szónok), Marso Tádé (tót szónok), Papanek Imre (tót szónok), Stachel Mátyás (perjel), Zwíck Gergely (ném. szónok). – Máriacsaládon: Balonyí Julián, Bilniczky Anzelm, Dudási András, Kardos Lukács (perjel), Kiss Özséb, Probuda Vencel., Zsiger Menyhért. – Mocsáron: Tóth Sándor. – Márianosztrán: Bokol Fábián, Damián Fűlöp (tanár), Győri Gábor (tanár), Kamenszki Balázs, Kereskényi Hilárion (procurator), Kulcsár Krízosztoxn (perjel), Labor József, Lancsics Márk (alperjel), Majer Nepomuk, Musik Félix, Poór Imre, Potyondi Ádám (hitszónok), Sallai Ágost (tót szónok), Szalai Bálint, →Szentgáli Ágost, Vakovszki Márton. – Máriavölgyben: Csasta Anzelm (tót szónok), Ecker Kázmér (német ünnepi szónok), Gyuris Kajetán (r-főn. titkár), Hampl Lipót, Kalebis Bálint, Karner Zsigmond, Klampai Lajos, Kuníts Dénes, Martos Piacid, Nerku Szeverin (tót szónok), →Niczky Pál, Ordódy Károly (r-főnök), Papanek Márton, Petrusch Simon, Podhorszky Lőrinc, Polakovics Norbert, Poór István, Pribák Szaniszló, Sándor Adalbert, →Tomsics Vitus (perjel), Vilchart Tádé, Vincze Elek. – Nagyváradon: Antal Mátyás (m. szónok), Bektán Bertalan (perjel), Berleghi Barnabás, Demkovics Zsigmond, Egresy László, Kossuth László, Márfy István, Szily Bertalan, Trasnaki Tamás (m. szónok). – Nezsiderben: Kugler Domonkos (perjel), Kulman Gáspár (ném. szónok), Ledl Jakab (ném. szónok), Roth Ferenc (a r-tart. seniorja). – Pápán: Bálintfy Ágost, Barabás Gellért (igazgató), Dékán Péter, Gyurkóczy János (tanár), Hölz Ágost (ném. szónok), Kelemen György (m. szónok), Kuzlics Özséb, László Sebestyén (alperjel), Marton László (tanár), Némethy Elek (perjel), Raischl János, →Szentgyörgyi Gellért (tanár), Török Krizosztom (m. szónok); Berzsenyi Kristóf, Kemény Antal káplánok. – Páviában (Itália): Deli Jakab. – Pécsett: Arnold Antal (ném. szónok), Bellusita Imre, Billisics Alajos, Bodó Miklós, Csobánczi Lázár (m. szónok), Dvorák Júlián, Istvánffy Pál, Iváncsics Lőrinc, Kupecz Alajos, Malitsák Farkas, Marián Lénárt (ném. szónok), Nitray Sámuel (perjel), →Simon Máté, →Streszka Márton, Szegedi László, Tanhoffer Pál, Telek Pál. – Pesten: →Alexovits Vazul (m. szónok), Bálintfy Károly (perjel), Frenreis Ernő (ném. szónok), Gerdakovecz Fülöp (alperjel), Gindl Gáspár (tart.főn.), Kaspar Dénes, Majerszki Pál, Molnár Elek (m. szónok), Papp Ferenc, Prattmann András, Racsek Joachim, Raitman Ádám, →Rucsmann Antal (laikus testvér), →Táncz Menyhért (rendi titkár), →Verseghy Ferenc. – A filozófiai stúdium fogadalomnélküli hallgatói: Kócz József, Linder Gerely, Marczel Menyhért, Ott Tádé, Széger Kristóf. – Rómában (Itália): Dobos István, Kováts Mihály (laikus), Szalay Ignác (laikus). – Sajóládon: Bezerédi László, Bodnár Nepomuk, Bújdosó Elek, Buszkai József, Gregoríts Boldizsár, Hajagos Vince, Pacsai István (alperjel), Papp Péter (perjel), Szakatics Péter, Tomcsányi Gábor, Wolff Imre, Zelinka András, Zobothin Lajos (m. szónok). – Sasvárt: Bellovics Miklós, Bottka Vazul, Galbavi Atanáz, Házi András, Kazanova Zsigmond, Láczai Elek, Orosz Ignác (apostoli gyóntató), Pallesch András, Paulini Márton (tót szónok), Pinkász Ferenc, Pongrácz Sebestyén, Raicher Mihály (alperjel), Raiter Simon, Simon Konrád (ném. szónok), Simontsits Antal, Stepán Anzelm, Szalay Özséb (perjel), Székely Lipót, Tornóczi Pál. – Sátoraljaújhelyen: →Bolla Ágoston, Bossányi Imre (tanár), Csornyák Adalbert, Egyed György, Gasner Mátyás (laikus), Gergelyi András, Lukai Atanáz, Marton Hilárion (alperjel), Óhidy Krizosztom (m. szónak), Salkavszky Atanáz, Sandrovics Nep(omuk), (tanár), Streszkóczy Atanáz (szónok), Szudai Egyed (tanár), Takács Imre, Tible Tóbiás (igazgató), Tóth Bernát (procurator), Vidi Ferenc (perjel). – Sopronbánfalván: Drobolics Antal, Gabriel Herian, Gorgosilics Vazul, Grubez Gergely, Huzeman Balázs (laikus), Kellner Nepomuk, Kőnig Flóris, Kremser József (ném. szónok), Mahr Jakab, Rajner Kelemen (alperjel), Rosman Adalbert, Szily Boldizsár, Ugróczi István, Zwick András (perjel). – Szakolcán: Balsán Mór (tót szónok), Gaube Gábor (perjel), Jánosi Jácint (tanár), Lenner Anzelm (tanár), Trenkó Rafael (tót szónok). – Szatmárnémetiben: Billisics Máté (tanár), Hernicz Joachim (tanár), Kováts Dénes (tanár), →Kreskay Imre (ig.). – Székesfehérvárt: Cserey Ambrus, Egyed Joachim (perjel), Farkas György (tanár), Frölich Jakab (ném. szónok), Gaál Demeter (m. szónok), Gindl Ágost, Kristóffy Gáspár (tanár), Németh Kristóf (h. tanár), Potyondi Ráfael (tanár), Schwartzbauer Elek (tanár), Szattler Móric, →Virág Benedek (tanár). – Tőketerebesen: Adányi Fülöp, Bentza Nepomuk, Beznák Benedek (tót szónok), Hirsch József (perjel), Némethy Imre, Páhi Boldizsár (m. szónok). – Tövisen: Bene Nepomuk, Buzián Lőrinc (Illyefalván).Gyöngyösi Pál (tordai kp.), Kóczi István (tordai admin.), Nagyidai Mihály (perjel), Szilágyi Mihály. – Tüskevárt: Antal Pál (pater provinciae), Balogh Kázmér, Dallos István, Gaál Lajos, Kis Boldizsár (perjel), Kovács István, Nagy Imre, Stasics Elek, Szalay Pál (m. szónok), Szopek Ferenc, Vajda Vince (m. szónok),Vollorits Ambrus. – Varannón: Beniczki Tamás, Istvánfy Imre (tót szónok), Kellner Henrik (tót szónok), Rozgonyi Tamás, Szlabigh Fülöp (perjel). 88

Cathalogus Paulinorum ab, an. 1647, usque ad annum abolitionis 1786. [OSZK Fol. Lat. qvart. 2024.] – Cathalogus fratrum ordinis S. Pauli pr. Er, in Hungaria tempore suppressionis. [18. sz-i kz. OSZK Fol. Lat. 2025.] – Századok 1901:310. (Császár Elemér: A Pálos-rend feloszlatása) – Kisbán 1940. II:442,