🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Verseghy
következő 🡲

Verseghy Ferenc, OSPPE (Szolnok, 1757. ápr. 3.–Buda, 1822. dec. 15.): tanár, író. – A gimn-ot Pesten és Egerben végezte. 1771: egri egyhm-s kispap. 1777: kilépett a szem-ból, s a budai egy-re ment. 1778: belépett a r-be, ahol a Jenő nevet kapta. A teol-t Nagyszombatban végezte. 1781. IV. 22: pappá szent., majd a budai egy-en mat. és teol. hallg. Pesten hitszónok, 1786: a r. eltörlésekor táb. kp. 1788. II: Budán a táb. főpap titkára. Betegsége miatt lemondott s nyugalomba vonult. Írni kezdett, 1794. XII. 11: a Martinovics-féle káté terjesztése és a Marseillaise ford-áért elfogták, 1795. V. 4: a hétszemélyes tábla halálra ítélte. Kegyelmet kapott, s 9 é. Kufstein várában, Grácban és Brünnben raboskodott. 1804: Szapáry János gr. leányának nev-je, majd József nádor m. nyelvmestere. Utolsó évtizedében az egy. nyomdának dolgozott, a helytartótanács megbízásából nyelvtani kézikv-eket szerk. – Fogsága előtt főleg mint költő, utána mint író jelentős. Zeneértő, sőt zeneszerző is volt. – Fm: Keresztény ájtatosságok. Pest, 1786. – Dusch erkölcsi leveleinek 2. része. Ford. Uo., 1786. – A világnak közönséges tört. Írta Millot. Ford. 1–2. köt. Pest, 1790. – Egy jó szívből jött szatira...a m. literaturáról. H.n., 1791. – Rövid értekezés a musikáról. VI énekkel. Bécs, 1791. Szinnyei: 53 művét sorolja föl. Kz-ainak legnagyobb része a zirci apátság levtárába került. – ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 215. sz. énekét. 88

Zelliger 1893:548. – Pallas XVI:799. – Szinnyei XIV:1139. – Horváth Konstantin: ~ és Horváth János levelezése 1819–22. Uo., 1937.