Magyar Katolikus Lexikon > K > Kreskay


Kreskay Antal (Győr, Győr vm., 1842. dec. 24.-Mosonsztmiklós, 1906. nov. 12.): plébános. - 1865. VIII. 2: pappá szent. 1879: lébényi plnos. Műértő tudással gondozta a lébényi 800 é. románkori tp-ot. - Cikkei: Archaeol. Értes. (1872: Győri legújabb lelet, 1873: A győri egyhm. műkincseiről) - M: Lelki rózsabimbó. Ima- és énekeskv. kat. népisk. sz. Győr, 1877. (2. bőv. kiad. Uo., 1884) - Kalauz a lébenyi tp-hoz Mosony-vm-ben. Uo., 1879. 88

M. Sion 1891:454. - Schem. Jaur. 1892, 1906. - Szinnyei VII:269.

Kreskay Imre Tamás, OSPPE (Székesfehérvár, Fejér vm., 1748. nov. 5.-Pápa, 1811.): pap, költő. - Köznemes családból származott, Pozsonyban tanult. 1764: lépett a r-be. 4 telet Rómában töltött, bejárta Itáliát, No. és Au. egy részét. 1777-80: a pesti rház kvtárosaként kapcsolódott az irod. életbe. 1780-86: Szatmárnémetiben pref., ig. A r. föloszlatása után a fehérvári egyhm. papja, nevelő. A nemz. versformában szerezte lat. és m. alkalmi ódáit, verseit. - M: Az Úr vacsorájához. Pest, 1778. - Ode dum excell. d. comes Franciscus de Nádasd. H.n., 1779. - Carmen quod ad diem VII. kal. Jul. 1780. Pest, 1780. - Ode de comite Ant. Károlyi. Károlyváros, 1782. - Ode ad comitem Ant. Károlyi. Uo., 1786. - Ode ad elegiam Inn. Simouchich. H.n., 1786. - M. ódák avagy énekek. H.n., 1788. - Jó gondolatok. Komárom, 1790. - Az 1795 esztendőre készült versek. Pest, 1795. - Egy magyar musának filozófiai gondolatai. Komárom, 1795. - Károlina. H.n., 1795. - M. poema a hazafiakhoz. Pest, 1797. - Békesség. Veszprém, 1806. - Ad diem IX. calendas Sept. ill. ac rev. dni Caroli I... Buda, 1808. - Buzdító versek. Veszprém, 1809. V.I.

Szinnyei VII:270. - Kat. Szle 1905:763. (Lauschmann Gyula: ~ pálos költő) - Költői levelezések ~ hátrahagyott irataiból, életrajzi adatokkal s jegyzetekkel. Kiad. Hattyúffy Dezső. Bp., 1906. - M. Kultúra 1944. II:72. (Ormos Gerő: Egy elfelejtett pálosrendi költőről)