🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Puszta
következő 🡲

puszta (lat. desertum): 1. Palesztinában nem homoksivatag, hanem mészkőhegy, ahol csak a csapadék hiánya az oka annak, hogy a növényzet gyér. Helyenként csaknem teljesen hiányzik a növényzet (tűzkő v. sósivatag). A ~ban tehát a vegetáció (bogáncs, tövis: Bír 8,7.16; Jer 17,6; →tamariszkusz) teljesen a →harmattól függ. A ~ lakói a →nomádok. A Biblia szerzői számára a ~ lakatlan (Jób 38,26; Jer 2,6; 9,1.11), elhagyatott (Iz 27,10;. 6,11; 7,16), nincs rajta növényzet (41,19; 51,3; Jer 4,26), kietlen (MTörv 32,10), kiaszott és víztelen (Iz 35,1.6; 41,18; 43,19; Ez 19,13; Oz 13,5), sötét (Jer 2,6.31), veszélyes (Siral 5,9), a →démonok, a vadszamár és más vadak tanyája (Jób 24,5; 39,5; Iz 30,6; Jer 2,6.23-24). Ezenkívül még más veszedelmek is fenyegetik az embert a ~ban (éhség, szomjúság, kígyó stb.). A különféle pusztaságok a helységekről v. az ott élő nomád népcsoportokról kapták nevüket. - Az ÓSz idején a ~ Isten megjelenésének és az Istennel való találkozásnak (vö. Kiv 3,1-4,17; 19,1-40,38; MTörv 5,1-22), csodáknak (vö. Szám 20,1-13; Kiv 16), a szövetség megkötésének (vö. Kiv 24,7; 34,10.28; Lev 26,9; MTörv 29,11-14.20.24; 31,16.26), a törvény átadásának (vö. Kiv 21,1-23,33), a hűtlenség miatti büntetésnek (vö. Kiv 6,21.24; Szám 16,1-17,14; 26,9-11.58; 27,3; Zsolt 106,17) a helye. Ozeásnál és Jeremiásnál a ~i tartózkodás Jahvénak és népének az első szeretet, a zavartalan harmónia és hűség ideális ideje (vö. Oz 2,5.16; 9,10; 13,5; Jer 2,2; 31,2). Ezekiel és a deuteronomikus iskola a ~t a hűtlenség és a hitetlenség szempontjából magyarázza (vö. Ez 16,6-14; 20,10-26; MTörv 8,2-18), az új ~i vándorlás ígérete még Deutero-Izaiásnál fordul elő. A száműzötteknek szóló felszabadítás ígéretének központja a nagyszerű vándorút képe, ami Babilonból a Paradicsommá változó ~n át vezet Palesztinába (vö. Iz 40,1-11). - Az ÚSz-ben Keresztelő János, maga Jézus és Pál is a ~ba megy, hogy felkészüljön hivatására, imádkozzon és kísértést szenvedjen (Mk 1,4.12; Gal 1,17). A ~ban várják a Messiás eljövetelét (Mt 24,26), oda menekül az Asszony, akinek Isten jelölte ki menedékül a sárkány elől (vö. Jel 12,6.14). Izrael →pusztai vándorlása a hívők útjának előképe (vö. 1Kor 10,6; Zsid 11,8): kiszolgáltatottan, sötétségben, bizonytalanságok és próbatétek közepette is kitartva vándorol a hívő az ígéret felé. - 2. Az Egyház életében az üldözések idejében a ~ az aszkéták és szerzetesek életének ideális helye volt. Biztosította a teljes szabadságot, melyben megvalósítható az Istennek tetsző élet. Az ember itt búcsút mondott a világnak, hogy az eljövendő élet felé forduljon. A ~ volt a tökéletességért vívott harc helye, ahol e harc árán az ember „angyali életet tud élni”. Később a ~ helyébe a hegyek, völgyek, erdők, szigetek magánya, a kolostorok klauzúrája és helyhezkötöttsége lépett. A 20. sz: Charles de →Foucauld, Antoine de Saint-Exupéry, Thomas →Merton, Carlo Carretto ismét felfedezte a ~t mint a lelki élet sajátos terét. R.É.-**

BL:1509. - Schütz 1993:317.

Puszta Sándor, Katona (Görgeteg, Somogy vm., 1911. okt. 28.-Bp., 1983. márc. 4.): plébános, költő. - 1934. III. 4: Pilisvörösvárt pappá szent., Bpen esztétikából drált. Pilisvörösvárt, 1935: Ráckevén kp., 1936: róm. tanulm-úton volt. 1937: Ercsiben kp., 1937: Leányfalun lelkész, 1946: plnos. 1963: c. knk. - 1945 u. a Vigilia 73 számában jelent meg verse v. műford-a, egyéb írása. - M: Búzaszentelés. Versek. Székesfehérvár, 1934. - Őszi lombhulláskor. Költem-ek. Bp., 1935. - Jegenyék üzennek a Nyárnak. Versek. Pilisvörösvár, 1936. - Gyümölcsoltó. Versek. Bp., 1937. - Pók a tükrön. Versek. Uo., 1938. - Szűz Szt Imre m. királyi hg. élete. Komárom, 1939. - Líra a műv-ben. Uo., 1940. - Vadludak. Versek. Uo., 1940. - Versek. Uo., 1940. - Levelek Anonymához. Uo., 1941. - Rapszódiák kv-e. Versek. Uo., 1941. - Tinódi lantja. Vers. Uo., 1941. - Bronzveret. Versek. Uo., 1974. - Hegyre menet ritkulnak a fák. Versek. Uo., 1969. - A fények rézsüt esnek. Versek. Uo., 1976. - Személyreszólóan. Versek. Uo., 1978. - Cinkenyom. Versek. Uo., 1981. - Emberi szivárvány. Versek. Uo., 1981. - A tű foka. Vál. versek. Uo., 1984. - Írói neve: Puszta Sándor, Katona Puszta Sándor. 88

MIL II:530. (s.v. Puszta Sándor, Katona Puszta Sándor) - Schem. AR 1967:114; 1977:263. (s.v. Katona Sándor) - M. Kurír 1983:60. (s.v. Katona Puszta Sándor) - Vigilia repertórium 1935-1984. Bp., 1987:363. (s.v. Puszta Sándor)