Magyar Katolikus Lexikon > H > Harmat


Harmat (1903-ig Hubacsek) Artúr (Nyitrabajna, Nyitra vm., 1885. jún. 27.-Bp., 1962. ápr. 20.): zeneiskolai tanár, karnagy, zeneszerző. - A nagyszombati érs. főgimn., 1899: az esztergomi Kir. Kat. Tanítóképző növ-e, közben →Kersch Ferencnél zenét tanult. 1904: kántortanítói okl-et szerzett, Nyergesújfalun az elemi isk. tanítója. 1905: Nyitrán el. isk. tanító, a piar. gimn. énektanára és orgonistája. 1908: a Zeneakadémián középisk. énektanári okl-et szerzett. Prágában, Berlinben ismerkedett az énekpedagógia és karvezetés legújabb eredményeivel. 1912: felvették a Zeneakadémia zeneszerzés szakára, Herzfeld Viktor a III. évf-ba irányította. Többször is elnyerte a Haynald Lajos-féle egyházzenészeti díjat, 1914: kitűnő eredménnyel végzett. 1914-18: katona. - 1920-46: Bpen énekokt. szakfelügyelő, 1921-27: az általa újjászervezett Palestrina Kórus karig-ja, 1922-26: a szfőv. felsőbb zeneisk-ban a zeneszerzés tanára. - 1922-38: a bp-belvárosi főpléb., 1938-56: a bpi Szt István-baz. karnagya. 1924-59: a gregorián ének, liturgika, zeneelmélet és ellenponttan tanára a Zeneakadémián. 1926: megalapította az egyházzene-tanszakot és az egyházkarnagyképző tanfolyamot. - 1927: a →Magyar Országos Katolikus Kántorszövetség és az →Országos Magyar Cecília Egyesület megbízta egy korszerű egyh. népénekgyűjt. öszeállításával. →Sík Sándorral 1931: adták ki a →Szent vagy, Uram c. népénektárat. - A polg. és középisk. részére Karvaly Viktorral új énekisk-t írt, átdolg. Kacsóh Pongrác el. isk. énektankv-eit. Az Orsz. M. Cecília Egyes. társelnöke, a M. Dalos Egyes-ek Szöv-ének alelnöke volt. - M: M. fiúk nótáskv-e. 1-4. köt. Karvaly Viktorral. Bp., 1926-30. - Útmutató a m. fiúk nótáskv-éhez. 1-4. köt. Uo., 1927-30. - Feladataink. Uo., 1928. - Az elemi isk. énektanítás pedagógiája. Kacsóh Pongrác kv-e nyomán. Karvaly Viktorral. Uo., 1928. - M. lányok nótáskv-e. 1-4. köt. Karvaly Viktorral. Uo., 1931-34. - Útmutató a m. lányok nótáskv-éhez. Karvaly Viktorral. 1-2. köt. Uo., é.n. - Szent vagy, Uram! Ima- és énekkv. Hévey Gyulával és Sík Sándorral. Uo., 1931. - Nagyheti szert-ok. Pantol Mártonnal. Uo., 1941. - Boldogasszony Anyánk! A Hévey-Sík: Szt vagy, Uram! énektár alapján. Az imarészt szerk. Gigler Károly. Uo., 1943. - Lit. zenénk keresztmetszete. Székesfehérvár, 1943. - Jöjj el Jézus. 110 ének a Hévey-Sík: Szt vagy, Uram! énektárból és a gregorián énekkincsből. Uo., 1944. - Üdvözlégy Mária! Gyöngybetűs ima- és énekeskv. A Hévey-Sík: Szt vagy, Uram! énektár és a gregorián dallamkincs énekeivel. Az imarészt összeáll: Koudela Géza. Uo., 1945. - Ellenponttan. Bevezető a Palestrina-stílus technikájába. 1-2. köt. Uo., 1947, 1958. - Cantus cantorum. Szertartáskv. karnagyok, kántorok, stb. számára. Uo., 1948. - Dícsértessék! A Hévey-Sík: Szt vagy, Uram! egységes énektár alapján. A dallamokat átnézte Kodály Zoltán. Czapik Gyula előszavával. Uo., 1949. - Szerzeményei: egy orgonás és 2 zenekari mise, pályadíjat nyert Te Deum és Ecce Sacerdos, lat. és m. nyelvű motetták, dalok és kardalok, népének-földolgozások (Ének Szt Margithoz), világi kórusművek (Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz szövegére; Arany János: Mátyás anyja szövegére; bemut. 1956), átdolgozások, stb. Kiadott Náray Lyra Coelestiséből 30 éneket orgonakísérettel, és összeáll. egy nagyobb egyh. énektárat kb. 250 régi és újabb énekkel, orgonakísérettel. So.F.

ZL 1930. I. - Ki kicsoda? Uo., 1936. - Molnár 1936. - Ker. m. közél. alm. I:364. - Deák 1942:169. - Új Ember 1945:3. sz. - SZIA tagajánl. 1947. - MÉL I:677. - Gulyás XII:642. - ~ emlékkv. szül. 100. évford-jára. Szerk. Lukin László. Bp., 1985.