🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Padova
következő 🡲

Padova, Patavium, Pádua: 1. Olaszország egyik legrégibb városa. A hagyomány szerint Antenor alapította Trója bukása után. ~ban született Titus Livius. - Alarik, későbben Attila kirabolta. Lombardiával együtt Nagy Károly (ur. 768-814) uralma alá került. 912. III. 25: a magyarok pusztították. A kk-ban független közt. 1405-: Velencéhez, 1797-: Au-hoz tartozott. 1866: csatlakozott az ol. kirsághoz. - 2. püspöki székhely. Az 1. sz: alapították. Velence suffr-a. - 3297 km²-en 2004: 1.034.223 l, 1.022.451 h, 459 pb, 805 ep, 319 szp, 19 ád, 482 sz, 2332 szn, 319 ni, 26 ki-e volt. - 3. Szt Antal-bazilika Szt Antal sírjával, zarándokhely. A tp-ot 1237: Niccolo →Pisano tervei alapján kezdték építeni, 1450 k. fejezték be (3 hajó, 7 kupola). A Szt Antal-kpna Sansovino és Riccio tervei szerint 1500-46: készült. A főoltáron Donatello feszülete, bronz szobrai, Mária. A tp-ot 1749: tűz pusztította, freskói elpusztultak, mai díszítését ezután kapta. - 4. Szt Jusztina bencés apátság. A Szt Jusztina vt. sírja fölé épített baz. mellett 734: keletkezett bencés ktor. A 13. sz: híres apátok alatt virágkort ért meg. Lodovico Barbo apát a 15. sz. elején reformot hajtott végre, amelyből a Szt Jusztina kongr. bontakozott ki. 1810: Napóleon feloszlatta a ktort, s az apátság csak 1919: nyithatta meg újra a kapuit. A város szellemi és lpászt. életében tevékenyen részt vesz a ktor, melyben 1980: 31 szerz. (24 pap) élt. - 5. Scrovegni-kápolna. A 13. sz. végén Enrico Scrovegni építtette. Falain Giotto 1302-06: festett úsz-i biblia pauperuma: Jézus és Mária élete, erények és a víciumok, utolsó ítélet. - 6. Egyetemét 1222: Bolognából alapították jogi és orvosi karral. IV. Orbán p. 1261: hagyta jóvá. 1363: teol. fakultást nyitott. A 15-16. sz: nagyon sok diákot vonzott, főként ném. nyelvter-ről. 18 évig volt a mat. tanszéken tanára →Galilei. 1451 nyarán néhány hónapig itt tanított és prédikált Kapisztrán Szt János. Bakfark Bálint lantjátékával szórakoztatta a m. és ném. tanulókat, s 1576 nyarán ~ban halt meg. - Magyar diákok 1264-1864: tanultak az egy-en, az első Orbácz pozsegai prép. volt. 1300-ig 9, 1526-ig 205 m. diák nevét ismerjük a ~i följegyzésekből. Itt tanult pl. →Báthory István, →Brodarics István, →Forgách Ferenc, →Verancsics Antal, Zsámboky János. **

Veress Endre: A ~i egyetem mo-i tanulóinak anyakönyve és iratai (1264-1864). Bp., 1915. - Kominiak 1980:286. - AP 2004:487.