🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pados
következő 🡲

Pados Gábor (Pápa, Veszprém vm., 1881. márc. 26.-Bp., 1943. ápr. 30.): plébános. - A gimn-ot Pápán és 1898: Veszprémben, a fil-t és teol-t a CGH növendékeként a Gregoriana Egy-en végezte. Rómában 1905. X. 28: pappá szent., fil-ból és teol-ból drált. 1906: Karádon kp., 1907: Veszprémben karkp., 1908: hitokt., 1909: Bpen hitokt., 1910: Nemesvámoson, 1915: Kőröshegyen, 1941: Nyárádon plnos. - Kőröshegyen isk-t és tanítói lakást építtetett. - M: Az agrárkérdés. Bp., 1904. (Klny. Kath. Szle) - A közmunkakérdés. Uo., 1905. - A kézműveskérdés. Uo., 1906. (Klny. Kath. Szle) - Il problema della disoccupazione. Roma, 1906. 88

Sziklay 1931:264. - Pfeiffer 1987:806. - Gulyás/Viczián XX.

Pados János (Dunaföldvár, Tolna vm., 1820. jún. 21.-Nemestördemic, 1892. jún. 22.): plébános, orvos. - A gimn-ot Budán, Kőszegen, a fil-t Pesten végezte, 1836-40: székesfehérvári kispap, de fiatalsága miatt csak 1843. VI. 21: szent. pappá. Ppi szertartó, Bogdányban kp., Székesfehérvárt sztszéki jegyző. 1848. VI: önkéntes táb. papként részt vett IX. 29: a pákozdi és X. 30: a schwechati (Alsó-Au.) csatákban. Komáromból az önkéntesek föloszlatása után visszatért Székesfehérvárra. Gaál Eduárd cs. biztos üldözése elől 1849: besoroztatta magát a Kmetty-hadtest közlegényének, ahol a X. honvéd zászlóalj őrmestere a VIII. 13-i világosi fegyverletételig. Az oroszok elfogták, megszökött, elfogták, s az osztr. haditörvényszék 6 é. vasban töltendő várfogságra ítélte. 1,5 é. Munkácson, 1,5 é. Alamócon raboskodott, 1853: közkegyelemmel szabadult. Károlyi György gr. fiainak nevelője Csurgón. 1861-67: orvostanhallg., okl-ét megszerezvén Ázsiába készült, de Jekelfalussy pp. kinevezte zsámbéki plnosnak és h. esp-nek. A kat. autonómia-kongresszus jegyzője; a kudarc elkedvetlenítette, 1872: minden egyh. és polg. hivataltól visszavonult, bejárta Eu. nevezetes orvosi int-eit. Nemestördemicen orvosi jövedelméből élt. - Régiségeket adományozott a M. Nemz. Múz-nak. - Az Egyetemes M. Encyclopaedia munk. - M: Egyh. beszéd... IX. Pius p. által hirdetett jub. alk. ... Székesfehérvár, 1847. - A hit szava a koporsónál. Uo., 1853. - A ker. hit szerzője az Úr Jézus. Egyh. beszédek. Pest, 1854. - A rómaiak nagysága és hanyatlása. Azoknak pol-ja a vallásban. Montesquieu után magyarította. Uo., 1856. - Myrtuslombok. (Költeményfürt) Uo., 1861. (2. bőv. kiad. Bp., 1880) - Szécsény Pál kalocsai érs. életrajza. Pest, 1862. - Értekezések Titus Livius róm. tört-einek X. első kv-e fölött. Machiavelli Miklós után ford. Uo., 1862. - Útijegyzetek levelekben. Uo., 1863. - Beszélgetések gyermekemmel a vallás első fogalmairól. Uo., 1864. - Utazási napló (1869-72: Töröko., No., Dánia, Svédo., Norvégo., Finno., Oroszo.) Bp., 1890. - Betűjele: P.J. (Religio) 88

Szinnyei X:86. - Gyógyászat 1893:338. (†1893!) - Schem. AR 1894:127. - Gulyás/Viczián XX.

Pados Ottokár Géza, OSB (Bő, Sopron vm., 1907. febr. 7.-Bp., 1976. máj. 10.): gimnáziumi tanár. - 1926. VIII. 6: lépett a r-be, 1931. IX. 11: ünn. fog-at tett, 1933. VI. 10: pappá szent., m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1938: drált. 1933: Győrött, 1935: Bpen gimn. tanár, 1936: házgondnok is, 1939: a József Nádor Gazd-tud. Egy. közgazdász hallg-ja, 1943: gazdaságvez-je, 1949-76: Bodrogolaszin lelkész. - M: Vörösmarty természetszemlélete. Pannonhalma, 1938. (Pannonhalmi füz-ek 22.) 88

Jámbor 1936:80. - Pilinyi 1943:245. - PN 1987:192. (1463.)