🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécs-Székesegyház
következő 🡲

Pécs-Székesegyház: plébánia a pécsi egyhm. pécsi esp. ker-ében. - →Pécs-Városplébánia fölosztásakor 1780: alapították, tp-a a →pécsi székesegyház (plébániai liturgiák a Corpus Christi-kpnában). A plébház 1800: épült. Anyakönyvei 1782-től (korábbiak a pécs-belvárosi pléb-n). Anyanyelve 1864: m., ném. - Ter-én van az 1851-55: épült Miasszonyunk zárdatp., Mária mennybevétele-főoltárképe Leopold →Kupelwieser alkotása. - Kpnák ~ ter-én: Szt Kereszt-, később Szt Mór-, majd Nagyboldogasszony-kpna a →püspöki palotában; uo. Jézus Szíve-kpna (a Szociális Otthonban). Szt Pál megtérése-kpna a szem-ban. Szt Cecília-kpna a szegyh. énekiskolában 1950-ig. Mária Kongr. kpnája a Szeplőtelen Fogantatás tiszt-ére (1950-ig) a Miasszonyunk zárdában. Szt Pál-kpna az egyhm. Papi Otthonban (2004: Papnevelő Int.). Oratórium 1950-ig a sebészeti klinikán és 1925-48: az Emericanumban. - Egyh. intézmények a pléb. ter-én: Miasszonyunk női kanonokrend ktora és iskolái, Prohászka szeretetotthon, Szt Mór isk-központ (a szegyh. énekisk. helyén). - Plébánosai (a knk-ok közül): →Hersching Dániel, 1785: Erdődy József, 1904: Eszterházy László gr., 1806: →Juranics Antal, 1815: Korbélyi Mihály, Meichlbeck György, 1825: →Miskolczy András, 1831: Csausz István, 1833: Benczenleiter Ferenc, 1836: Rihmer Félix, 1842: Farkas József, 1844: Daróczy Zsigmond, 1848: →Peitler Antal, 1851: Jónás József, 1855: Klivényi Jakab, 1865: Feszti Károly, 1867: Girk Alajos, 1870: Anker Hugó, 1880: →Laubhaimer Ferenc, 1888: Hanny Gábor, 1894: Kelemen László, 1902: →Wajdits Gyula, 1906: Frantich Ágoston, 1912: Streicher József, 1917: →Romaisz Ferenc, 1920: →Rézbányay József, 1923: Beck Lajos, 1931: Koch Ede, 1936: Kővágó Péter, 1938: →Lajos Gyula, 1951: →Kocsis László, 1964: Farkas Ferenc, 1977: Márton Dénes, 1989: Bíró László, 1993: Morvay Imre, 1998: Pavlekovics Ferenc, 2003: Garadnay Balázs. - Lakói 1864: 3162 r.k., 8 g.kel., 26 ev., 4 ref., 431 izr., össz. 3631; 1943: 14.000 r.k., 25 g.k., 32 g.kel., 295 ev., 73 ref., 3 bapt. 4 unit., 1300 izr., össz. 14.432; 1972: 8580 r.k., össz. 9058; 1999: össz. 12.000. Timár György

Schem. Qu. 1864:17; 1943:17; 1972:37; 1999:33. - Brüsztle I:8. - Timár 2003:53.