Magyar Katolikus Lexikon > P > Pál, V.


Pál, V., Camillo Borghese (Róma, 1552.-Róma, 1621. jan. 28.): XI. Leó utódaként 1605. V. 16-1621. I. 28: pápa. - Jogászként lépett p. szolgálatba, ügyvéd, majd legátus Spo-ban. VIII. Kelemen 1596. VI. 5: bíb-sá nevezte ki. 1597. IV. 14: Jesi (Itália) pp-e. 1603: róm. ált. helynök és inkvizítor. 1605: a konklávé kezdetekor Bellarmin (Szt) Róberttel és →Baronius Caesarral együtt volt esélyes a p-ságra. - P-ként szívügye a megkezdett reform folytatása; ezért támogatta a szerz-eket, sürgette az egyháziak helybenlakását, segítette az indiai, kanadai és kínai missziókat. 1614: kiadta a →Rituale Romanumot. Bellarmin (Szt) Róberttel megíratta a katekizmust. 1607: anélkül, hogy a vitát eldöntötte volna, föloszlatta az elődje által alapított biz-ot, és mind a molinistáknak (→molinizmus), mind a tomistáknak (→tomizmus) hallgatást parancsolt. 1616: →Galilei első perében elítélte a kopernikuszi világképet. - Semlegességre törekedett Spo. és Fro. között. A kezdődő →harmincéves háborúban II. Ferdinánd cs-t támogatta. I. Jakab ang. kir. alattvalóinak megtiltotta a hűségesküt. 1605: összeütközésbe került Velencével, főként a privilegium fori (→ítélkezési kiváltság) megsértése miatt. A közt. nagy támaszt kapott P. Sarpi irod. munkásságában. ~ 1607: kiközösítette a dózsét és szenátusát, a közt-ot interdiktummal sújtotta. Az ügy a p. számára megalázó békével ért véget. Ez volt az utolsó alkalom, hogy a p. ilyen megtorlással élt egy állammal szemben. - Sztté avatta 1608. V. 29: Római Franciskát, 1610. XI. 1: Borromei Károlyt. - ~ erősítette meg 1606. XI. 30: Szentandrássy István szendrői, 1607. VI. 30: Ergely Ferenc boszniai, VII. 4: Forgách Ferenc esztergomi érs-et, XII. 10: Forgách Ferenc bíb-t, 1608: Mátéssy György tinnini cpp-öt, IV. 9: Lépes Bálint veszprémi, IV. 19: Lépes Bálint nyitrai, XII. 1: Ergely Ferenc veszprémi, 1610: Almásy Pál váci pp-öt, Gradovári Péter cpp-öt, I. 17: Náprági Demeter kalocsai érs-et, I. 27: Telegdi János boszniai cpp-öt, 1613: Pozsegai Antal OFM szkardonai, VII. 15: Domitrovics Péter zágrábi, VIII. 13: Martinity Vince zenggi pp-öt, VIII. 21: Balásfi Tamás boszniai cpp-öt, VIII. 29: Pyber János pécsi, 1615: Péter belgrádi, 1616. V. 18: Majthényi László szerémi cpp-öt, IX. 28: Pázmány Péter esztergomi érs-et, 1617: Agalich János zengg-modrusi, 1621: Vratania Simon g.k. szerb pp-öt. - Utóda 1621. II. 9: XV. Gergely. T.J.

Cornet, Enrico: ~ V. La republica veneta. Vienna, 1859. - LThK VIII:202. - Mondin 2001:481.