🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Országos Liturgikus Tanács
következő 🡲

Országos Liturgikus Tanács, OLT, 1964. febr. 25.-: a →liturgikus reform megvalósítását szolgáló országos szerv. - A →Magyar Katolikus Püspöki Kar 1964. II. 25-i ülésén hozta létre, s fölkérte a mpp-öket, hogy állítsák föl az egyhm. lit. biz-okat. Elnökből, titkárból, titkárságból és delegált tagokból áll. - Elnökei: Kovács Sándor szombathelyi, 1963: Kisberk Imre székesfehérvári, 1982: Szakos Gyula székesfehérvári, 1987: Konkoly István szombathelyi mpp. (2003: is). Titkára: Konkoly István, 1973: →Kovách Zoltán, 1976: Aczél László Zsongor OSPPE (2003: is). Az ~ tagjai egyhm-nként 1-1 küldött. A titkárság tagjai kezdetben Angeli Ottó, →Csanád Béla, →Kerekes Károly OCist, Kovách Zoltán, Kovács Endre, →Körmendi Béla, →Medvigy Mihály Piar, →Sólymos Szilveszter OSB. - A szentmise szentírási olvasmányainak előkészítésében részt vett →Endrey Mihály, →Gál Ferenc, Gál József, Hubert János, →Liptay György, Lőrincz Imre Piar, Rosta Ferenc, Szénási Sándor, →Tarjányi Béla. - Külön munkacsoport alakult az egyházzenei kérdések megoldására. Tagjai: →Bárdos Lajos, →Dobszay László, Hergenrőder Miklós, →Kósa Ferenc, →Rajeczky Benjámin OCist, →Szigeti Kilián OSB, →Werner Alajos. - Az ~ a lit. reform érdekében: 1. 15 körlevelet készített, amelyek által a Ppi Konf. ismertette a papsággal és a hívekkel a változtatások értelmét, jelentőségét és a gyakorlati teendőket. 2. Elkészíttette a lit. kv-ek m. ford-át: a fordítóktól a szövegek az egyhm. lit. biz-okhoz, onnan az ~ tagjaihoz kerültek, akik a Ppi Konf. elé terjesztették jóváhagyásra. 3. A titkárság előkészítette a kiadandó szövegeket, raktározta és terjesztette (külf-ön is) a sokszorosított köteteket. 4. Munkájáról folyamatosan tájékoztatta a főpásztorokat, előadásokat és bemutatókat tartott az egyhm. lit. biz-ok tagjainak és a papságnak, ill. ezek észrevételeit és javaslatait fogadta. - A lit. reformot megvalósító első kiadványa 1969: a lat-m. Ordo Missae és a hívek bekapcsolódását segítő kis füzet (1,5 mill. pld-ban). 1970: betétlapok formájában átadta a papságnak a szentmise változó részeit. 1972: 1 köt-ben adta ki a megújított szentmise lit-jával és az egyh. évvel kapcsolatos rendelkezéseket. Biblikus szakemberek közreműködésével 8 kötetben folyamatosan kiadta a szentmise olvasmányait, majd a gyermekkeresztelés, a házasságkötés, a bűnbocsánat és Oltáriszentség és a szentkenet szertartáskv-eit. Az egyh. kv-kiadás korlátozása miatt mindezek „ideiglenes” jelleggel, sokszorosítva, egyszerű papírkötésben jelentek meg. 1977: kapott végleges formát a temetési szert-kv. és a betegellátó kv. 1991: jelent meg a Római Misekv. (A, B, C) 3 kötetben, majd a Kis Misekv., elsősorban a hívők számára. - Az 1980-as években készült az új zsolozsmás kv. ford-a. A különféle szövegeket munkacsoportok ford., a zsoltárok és himnuszok ford-ára pályázat győztesei kaptak megbízást. Az ~ úgy látta, hogy a hazai nyomdák nincsenek fölkészülve olyan igényes és szokatlan feladat teljesítésére, mint a →Liturgia Horarum (Az Imaórák liturgiája) kiadása, ezért 1991: Padovában nyomatta. A hívek bekapcsolódása érdekében a zsolozsmás kv. 1 kötetes (olvasmányok nélküli) változatát is elkészíttette. 1993: kiadta az ordo szentségének (pp-, pap-, diákonusszentelés, akolitus- és lektoravatás) szertartáskv-ét. Az 1990-es években az ~ átdolgozta a szentmise olvasmányos kv-eit (→Neovulgata) A, B, C vasárnapi és 2 hétköznapi kötetben az olvasmány előtti bev-kkel és egyetemes könyörgésekkel. A Ppi Konf. megbízásából 1995: összeállította a világi lelkipásztori kisegítők szolg-ával kapcsolatos előírásokat és szert-okat, 1999: kiadta a felnőttek keresztelésével kapcsolatos szentszéki intézkedéseket és lelkipásztori teendőket. A 2000. év nagy jubileuma előtt a titkárság az ordináriusok rendelkezésére bocsátotta a jubileum egyhm. ünneplésének szertartáskv-ét. Az ~ 2003: a Magyar Praeorator, a Szűz Mária-misék és az Áldások könyve kiadásán dolgozik. - Konkoly István mpp-nek, az ~ elnökének a Ppi Konf. 2001. XII. 11-i ülésén tett javaslata alapján 2002. I. 1: megalapították a →Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézetet (MALEZI), mely az ~ mpp. elnöke és az egyházzenéért felelős mpp. irányításával és szakmai felügyeletével működik. - Az ~ kiadványai: A hívek egyetemes könyörgése. 1. köt. SZIT, 1966. - Uaz. 2. köt. és Ordo missae (lat-m.) SZIT, 1969. - A sztmise állandó részei (füzet a hívők számára); A sztmise olvasmányai, C év, vas. és ünnepnapok; Betétlapok a misekv-höz. MKPK, 1970. Kz. - A házasságkötés szert-a; A sztmise olvasmányai, A év, vas. és ünnepnapok; MKPK, 1971. (2. kiad. 1984) Kz. - A miseliturgia teljes megújítása. SZIT, 1972. - A sztmise olvasmányai, B év, vas. és ünnepnapok; A sztmise olvasmányai, köznapokra I. MKPK, 1972. Kz. - A gyermekkeresztelés szert-a. MKPK, 1973. Kz. - A betegek kenete. MKPK, 1974. Kz. - A sztmise olvasmányai köznapokra, II. MKPK, 1975. Kz. - Bűnbocsánat és Oltáriszentség. MKPK, 1976. Kz. - Ideigl. Zsolozsmáskv. MKPK, 1976. Kz. - Temetési szertartáskv. I. A temetés rendje; II. Temetési kézikv. SZIT, 1977. - A sztmise olvasmányai a sztek emléknapjaira; A sztmise olvasmányai különféle alkalmakra. MKPK, 1977. Kz. - Betegellátókv. SZIT, 1977. (2. kiad. 1979, 3. kiad. 1992) - A sztmise olvasmányai gyászmisékhez. MKPK, 1978. Kz. - Szentelések és áldások a Rituale Romanum alapján. OLT, 1980. Kz. - Temetési szertartáskv. II. SZIT, 1982. (3. kiad.) - A sztmise olvasmányai, A év, vas. és ünnepnapok. SZIT, 1989. - Kis Misekv, B év. SZIT, 1990. - Az imaórák liturgiája. I, II, IV. köt. Padova, 1991. - A sztmise olvasmányai, B és C év. SZIT, 1991. - Misekv., I. (2 kiad-ban) SZIT, 1991. - Misekv., II. SZIT, 1991. - Kis Misekv., A év. SZIT, 1992. - Az imaórák liturgiája. III. köt. Padova, 1992. - Zsolozsmáskv. EFO, 1992. (2. kiad. 1998) - A pp., a pap és a szerpap szentelése. SZIT, 1993. - Kis Misekv., C év. SZIT, 1994. - A világi lelkipásztori kisegítők kézikv-e. SZIT, 1995. - Kis zsolozsmáskv. Szt Gellért Kiadó, 1996. - A sztmise olvasmányai hétköznapokra, I. SZIT, 1997. - A 2000. év nagy jubileumának előkészítése. I. OLT, 1997. Kz. - A sztmise olvasmányai hétköznapokra, II. SZIT, 1998. - A 2000. év nagy jubileumának előkészítése. II. OLT, 1998. Kz. - Felnőttek beavatása a ker. életbe. MKPK, 1999. - Temetési szertartáskv., II. (4. jav. kiad.) SZIT, 1999. - A 2000. év nagy jubileumának előkészítése. III. OLT, 1999. Kz. - Áldott legyen az Úr mindörökké (lit. szövegek a szentévre). OLT, 1999. Kz. - A sztek miseolvasmányai. SZIT, 2001. - Olvasmányok különböző alkalmakra és votív misékre. SZIT, 2003. Konkoly István mpp.