Magyar Katolikus Lexikon > K > Kerekes


kerekes   →kerékgyártó

Kerekes Arvéd, kiskereki (Kassa, Abaúj vm., 1844. jan. 19.-Eger, 1901. márc. 20.): pap, jogakadémiai tanár. - Kassán éretts., Egerben papnöv., 1 é. Huszár Imre házában nev., 1866: pappá szent., Pétervásárán kp., 1868. X. 1-1883: Blaskovics Miklósnál nev., 1880. IV. 28: a bpi tudegy-en egyházjogból drált. 1883: Dévaványán plnos. 1885: az egri érs. jogakad. tanára. 1897-99: az Érs. Kvtár s-kvtárosa, 1900: a Foglár Int. ig-ja, elborult elmével halt meg. - Az Egri Egyhm. Irod. Egyes. tagja. Részt vett az Adatok az egri egyhm. történelméhez sorozat szerkesztésében. - M: Az apostoli sztszék nevezetnek régisége és jelentménye. Bp., 1880. 88

Szinnyei VI:42. - Kiss 1993:55. - Gulyás XVII:185.

Kerekes Imre (Veszprém, Veszprém m., 1953. márc. 10.-): könyvtáros. - A veszprémi Lovassy Gimn-ban éretts., 1972-76: a Pécsi Tanárképző Főisk-n orosz-tört., 1982: az ELTE kieg. l. tagozatán tört. szakot végzett és 1987: drált. 1976: ált. isk. tanár, majd szakmunkásképzői nevelőtanár, 1984: a Baranya M. Kvtár kvtárosa. Lexikonunk munk. s.k.

Kerekes István, SJ (Nagykapornak, Zala vm., 1903. nov. 24.-Hu Vej, Tajvan, 1969. ápr. 10.): misszionárius, nyelvész. - A középisk-t Nagykanizsán és Zalaegerszegen végezte. 1923. VII. 30: lépett a r-be. Novíc. Érden, majd Szegeden fil-t tanult. Közben a misszióba kérte magát, s nyelvgyakorlás végett a fr. rtart-ba küldték. Marseille-ből 1928. IX. 1: indult a kínai misszióba P. Herpyvel. A kínai nyelv elsajátítása után középisk-ban tanított. 1931 őszén kezdte meg a zi-ka-wei-i koll-ban a teol-t, 1934 tavaszán pappá szent. A harmadik próbaév elteltével, 1936-tól Tamingban, D-Kínában, Makaóban, Tajvanon dolgozott, ahol 6 éves munkával kínai-m. szótárt készített. r.k.

Miklósi 1936:114. - Cat. SJ 1940:54. - Szolg. 1971. 9:95.

Kerekes Julianna M. Sigismunda, ASzFL (Várgede, Gömör-Kishont vm. 1918. febr. 27.-Miskolc, 1980. ápr. 7.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után 1937. IX. 2: Főréven lépett a kongr-ba. 1940. VII. 16: első, 1943. VII. 31: örök fog-át uo. tette. A diósgyőri vasgyári kórházban volt betegápoló. r.k.

Kerekes Károly János, OCist (Kistálya, Borsod vm., 1918. márc. 17.-): apát. - 1929-34: az egri Szt Bernát, 1934-37: a bpi Szt Imre Gimn-ban tanult és éretts. 1937-45: fil-t és teol-t végzett a Ciszt. Teol. és Tanárképző Főisk-n, közben a bpi egy-en 1940-45: gör-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1944. I. 4: ünn. fog-at tett, V. 16: Zircen pappá szent. 1947: bölcs. dri, majd teol. szakon bakkalaureusi fokozatot nyert. - 1945: gimn. tanár és házgondnok Egerben. 1948: r. főisk. tanár Bpen. 1950. IX. 8: a szerzetesr-ek szétszóratása után orosz tanári okl-et szerzett. 1951-től orosz szakos tanár Adonyban, Beloianniszban és Szomolyán. 1957: könyvelésvez. a pannonhalmi öreg szerz-ek szoc. otthonában, ahonnan a kalocsai érs. meghívta egyhm-jébe lpászt-nak. 1957: Baján, 1961: Jánoshalmán, 1964: Akasztón, 1966: Dunapatajon, 1967: Bácsalmáson, 1970: Bátyán, 1971: Kalocsán kp. 1973-83: a Szegedi Egyházmegyeközi Hittud. Akad. teol. tanára. 1988: nyugdíjazták. 1973-88: előadó prof. a Hittud. Akad. lev. tagozatán, Szegeden és Bpen a biblikus továbbképzésben. - 1987. III. 10-1998: zirci apát, a Ciszt. Rend Zirci Kongr-jának prézes apátja. - Cikkei: Nova Claravallis (Zirc, 1942/3:20. Kultúra és civilizáció; 1944/1:28. Hellász arca és ami mögötte van); Teológia (1986/2:77. Személyes hitünk és az Egyh. hite igehirdetésünkben; Vigília (1990/2:99. A bilincstépő és rácsszaggató zsoltár; 1990/8:578. A ciszt. lelkiség) - M: Daloljunk az Úrnak. Dalgyűjt. Ford. fr-ból többekkel. Bécs, 1975. - Népdalzsoltárok. Uo., 1982. (2. kiad. 1985) - Hitünk és életünk. Szerk. többekkel. Bp., 1984. - Álneve: Fráter Imre. B.Ma.

Saját közlése 1991. I. 15.