🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > megtartóztatás
következő 🡲

megtartóztatás (lat. continentia), önmegtartóztatás: a →mértékletesség erényének gyakorlása. - 1. tág értelemben egy önmagában jó és jogos igény beteljesítéséről való lemondás. A fegyelmezetlenség, a →szétszórtság és a →mértéktelenség elleni harc és a →kiegyensúlyozottság megszerzésének eszköze. Erkölcsi értéke az indítéktól függ (sport, diéta, vezeklés). - 2. szoros értelemben a személy javáért, üdvösségéért vállalt →önmegtagadás. Szt Ágoston szerint „a ~ összeszed minket, és elvezet arra az egységre, amelyből sokfelé szétszóródtunk.” (Confessiones 10, 29, 40). A személy elsődleges java ugyanis az Istennel való egyesülése, melynek alapfeltétele a lélek uralmának biztosítása a test fölött. A ~ a test megfékezését, a lélek uralmát jelenti. Két fő ter-e az →étkezés és a →nemiség, de fontos a beszédben való ~, a →nyelv és a gondolatok csapongásának megfékezése, az →egyszerűségre (öltözködés, viselkedés) és pontosságra törekvés, s ált. az erényekre törekvés. - A ~t kis minden ter-en apró dolgokban kell kezdeni (Lk 16,10: „aki hű a kicsiben, hű lesz a nagyban is”), és fokozatosan, mértéktartással szabad csak előbbre jutni. A ~hoz könnyen társul a hiúság kísértése, az eredményekben való tetszelgés, mellyel az ember különbnek tartja magát a másiknál (vö. Lk 18,10-13). Ezért a „rejtekben” (vö. Mt 6,4-6), a magamutogatás lehetősége nélkül, egyedül Isten színe előtt kell végezni. Mindig emlékezni kell rá, hogy a ~ is kegyelem, amit a szükséges erővel együtt kérni kell Istentől, s az előrejutást neki meg kell köszönni. Ez feltétele az alázatosságnak, amely nélkül nem lehet ~ról beszélni. Amint a ~ célja a szeretet növekedése, mert ez egyesít Istennel, úgy a helyesen végezett ~nak is ez a bizonyítéka. Ha az ember azt tapasztalja, hogy figyelmetlenebb, ingerültebb, szeretetlenebb lett, fölül kell vizsgálnia ~át, kevesebbet kell vállalnia, v. más ter-en kell próbálkoznia. Tapasztalt lelkivezető sokat segíthet, főként az első kudarcok feldolgozásában. -

2. Az egyházjog 1966 e. a húsra vonatkozó ~nak 3 formáját írta elő: →szigorú böjt, →enyhített böjt és hústilalom. A ppi karok joga, hogy a húsra vonatkozó ~t más bűnbánati cselekménnyel (imádság, felebaráti szeretet gyakorlása) pótolják. Mo-on ez utóbbi 1976 óta van érvényben. A ~ alól jogos okból fölmentést adhatnak az ordináriusok, a plnosok és a szerz. elöljárók. Eleve föl vannak mentve a szegények, betegek, terhes és szoptató anyák, a nehéz testi munkát végzők, s mindazok, akiknek csak húsétel áll rendelkezésükre (függő helyzetben lévő családtagok, vendéglőben és üzemi konyhán étkezők, ha mást nem kapnak, vendégek, ha nem utasíthatják vissza). - A tisztaságért, ill. a fegyelmezett nemi életért vállalt ~ lehet időleges (→házasság, →természetes családtervezés), v. végleges (→cölibátus, →József-házasság, →szüzesség). **

Schütz 1993:293.