🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mersenne
következő 🡲

Mersenne, Marin, OMinim (Oizé, Fro., 1588. szept. 8.-Párizs, 1648. szept. 1.): szerzetes, természettudós. - Le Mans-ban és a jezsuiták La Flèche-i koll-ában tanult. 1611: belépett a minimita rendbe. 1614-19: Nevers-ben fil-t tanított. Párizsba helyezték, ahol fiz. kísérletekkel és matematikusként a prímszámok és a számtani sorok elméletével foglalkozott. A fiz-ban →Galilei természetfelfogásának képviselője és műveinek fr. fordítója. Pierre →Gassendi mellett az ógörög atomelmélet egyik fölújítója, ezáltal az újkori atomelmélet egyik kezdeményezője. Akusztikai kísérleteivel összefüggést talált a kifeszített, rezgő húr paraméterei és rezgésszáma között. Szentírás-magyarázatokat és vitairatokat is írt. - 1640-i itáliai látogatása után Fro-ban ismertette Torricellinek az üres térrel kapcsolatos kísérleteit. Mivel kora legtöbb természettudósával (pl. Galileivel) levelezett v. személyes kapcsolatban állt, fontos szerepe volt az új tud. eszmék széleskörű elterjesztésében (tud. folyóiratok még nem voltak!). Szabad Akadémia néven tud. kört gyűjtött maga köré, amelyre alapozva hozta létre J. Colbert 1666: a Fr. Tud. Akad-t (Académie Royal des Sciences). ~ köréhez tartozott Blaise →Pascal, Pierre Gassendi és barátja, La Flèche-i iskolatársa, René →Descartes. Több esetben békített ki tud. ellenfeleket (pl. Huygenst és Torricellit, Descartes-ot és Leibnizet). - Fm: Questiones celeberrimae in Genesim. Párizs, 1623. - L'impiété des déistes, athées et libertines de ce temps. 1-2. köt. Uo., 1624. - La vérité des sciences contre les sceptiques... Uo., 1925. - Novae observationes physico-mathematicae, Synopsis mathematica. Uo., 1626. - Questiones harmoniques. Uo., 1634. - Les Préludes de l'harmonie universelle. Uo., 1634. - Harmonicorum libri XII. Uo., 1634. - Nouvelles découvertes de Galileo. Uo., 1639. - Ars navigandi super et sub aquis. Uo., 1644. - Cogitata physico-mathematica. Uo., 1644. - Universae geometriae mixtaeque Synopsis Mathematicae. Uo., 1644. - Leveleit 17 köt-ben C. de Waard adta ki (Párizs, 1945-88). N.D.

The Catholic Encyclopedia 1911. X. - NCE IX:694. (*La Soultiere) - Sain Márton: Matematikatört. ABC. Bp., 1974:173. - LThK 1993. VII:151.