🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lemondás
következő 🡲

lemondás (lat. renuntiatio): I. az aszketikában az →önmegtagadás egyik cselekedete. - II. az egyházjogban az →egyházi hivatal elvesztésének módja, egy hivatal viselőjének az erre illetékes hatóság előtt tett szabad akaratnyilvánítása, mely szerint az illető meg kíván válni →egyházi hivatalától. A legtöbb hivatalról való ~ csak akkor eredményezi a hivatal elvesztését, ha a hatóság elfogadja. Bizonyos hivatalokról való ~ azonban nem szorul elfogadásra (vö. 332.k. 2.§, 430.k. 2.§). - 1. Lehetősége. A hatályos jog szerint a ~ ált. mindig lehetséges (a CIC 1917:184.k. még szólt azokról az esetekről, amikor különleges tilalom zárta el a ~ lehetőségét), ha a hivatal viselője beszámítható állapotban van, és megfelelő oka van a ~ra (187.k.). - 2. Érvényességének feltételei. a) teljesen önkéntesnek kell lennie, vagyis a jogtalanul elszenvedett, súlyos félelemből, megtévesztés v. lényegi tévedés hatására végzett ~ magánál a jognál fogva érvénytelen (188.k.). A ~ érvényességéhez tehát ebben a tekintetben több szükséges, mint ált. a →jogcselekmények érvényességéhez (vö. 125.k. 2.§). - b) A →simóniával végzett ~ magánál a jognál fogva érvénytelen (188.k.). - c) Akár elfogadásra szorul, akár nem, a ~nak érvénytelenség terhe alatt az előtt a hatóság előtt kell történnie, amelyre az illető hivatal betöltése (ill. legalább annak végső eleme, a hivatal átadása) tartozik (189.k. 1.§). - d) Írásban v. 2 tanú előtt szóban kell történnie. - 3. Hatálybalépése. Az elfogadásra szoruló ~ akkor lép hatályba, azaz akkor eredményezi a hivatal elvesztését, ha a hatóság elfogadja (189.k. 3.§). Egyes szerzők hangsúlyozzák, hogy a dolog természeténél fogva szükséges az is, hogy az elfogadást közöljék az érintettel (amint a CIC 1917:190.k. 1.§ a hivatal megürüléséhez kifejezetten meg is kívánta). Különben a lemondó nem tudná, érvényesen jár-e még el tisztségében. - Ha a hatóság a ~t 3 hónapon belül nem fogadja el, v. kifejezetten elutasítja, a lemondó →felfolyamodással élhet (57.k. 2.§). Ha 3 hónapon belül nem fogadták el a ~t, az (felfolyamodás hiányában) érvényét veszti (189.k. 3.§), vagyis később már a hatóság nem fogadhatja el hirtelen a régi ~t. A 75. életévüket betöltött pp-ök ~át pl. a Sztszék el szokta fogadni, legfeljebb fölkéri a pp-öt, maradjon meg hivatalában bizonyos ideig. Így lehetséges az, hogy ilyenkor a pp-nek nem szükséges újból lemondania ahhoz, hogy később a Sztszék fölmenthesse. - Az elfogadásra nem szoruló ~ akkor lép hatályba, mikor a lemondó a jog előírása szerint közölte (189.k. 3.§). - 4. Visszavonása. A ~t, amíg hatályba nem lépett, a lemondó visszavonhatja. Ha viszont már hatályba lépett, nem lehet visszavonni. Ilyenkor csupán az lehetséges, hogy a lemondó más jogcímen újra elnyerje a hivatalt, pl. újra kinevezzék (189.k. 4.§). E.P.

CCEO 1990:967-971.k. - Erdő 1991:147.