Magyar Katolikus Lexikon > L > Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola_Egyetem Egyházzenei Tanszaka


Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola/Egyetem Egyházzenei Tanszaka, Bp., 1926-1949; 1990-: az →egyházzene legmagasabb szintű iskolája Magyarországon. - Az 1875: alapított Zeneakad. első éveiben oktatott egyházzene tantárgy hamarosan elsorvadt. A liturgika és a →gregorián ének 1891-től szerepelt újra tantárgyként, tanárai: →Wolafka Nándor, 1892: →Robitsek Ferenc, Szautner Zsigmond, 1910: →Járosy Dezső, 1919: →Geyer József, 1924: →Harmat Artúr. 1903-tól a hallg-k elnyerhették a Haynald Lajos egyházzenészeti ösztöndíjat (első díjazottja →Kodály Zoltán). A ~ 1926. X: jött létre, kat. és prot. fakultással. A kat. fakultáson kezdetben a 2 é. egyházzenei szakot 1 é. egyh. karnagyképző követte, a II. vh. után az okt. 4 évessé vált. - Tantárgyai: m. egyh. népének, greg., szertartástan, orgonajáték, orgonaismeret, lat., énekpedagógia, hangképzés, zeneszerzés, zongora, hangszereléstan, partitúraolvasás, zeneesztétika és ált. zeneelméleti tárgyak. Tanárai: Harmat Artúr (1926-43, tanszakvez.), →Bárdos Lajos (1928-49, 1943-tól tanszakvez.), Gárdonyi Zoltán (1944-49, 1945-től prot. tanszakvez.), Csóka Béla (1938-45), →Demény Dezső (1927-29), →Forrai Miklós (1944-48), Geyer József (1926-29), →Koudela Géza (1928-37), Maleczky Oszkár (1936-38), Meszlényi Róbert (1928-33), Molnár Géza (1926-27), →Molnár Imre (1928-29), →Pécsi Sebestyén (1944-48), Szabados Béla (1926-27), Szakolczay-Riegler Ernő (1927-41, 1942-44), Vaszy Viktor (1934-41), →Werner Alajos (1937-48), Zalánfy Aladár (prot., 1941-43, 1944-48). A ~ megszűnt, önálló tanári karát 1949: föloszlatták. Az egyházzene tanulása más főtanszakhoz kötve fakultatívvá vált, 1950: teljesen megszűnt. - A ~t 1990: alapították újra. A képzés során a hallg-k egyházzene-irod-at, →gregoriánt, graduált (prot.), →népéneket (kat.), ill. korált (prot.), himnológiát (prot.), orgonát, lit. orgonajátékot, harmóniumot, liturgiaelméletet, lit. gyakorlatot, beszédgyakorlatot, recitációs gyakorlatot, latint, németet (prot.), paleográfiát, orgonaismeretet, kórust, fakultatíve kontinuót, karvezetést, kamaraéneket tanulnak, s főisk. (4 év) v. egyetemi (5 év) szintű kántori, egyházkarnagyi okl-et szerezhetnek. - Tanárai 1996: →Dobszay László (tanszakvez.), Baróti István, Barsi Balázs OFM, Bódiss Tamás, →Enyedi Pál, Farkas Zoltán, Ferenczi Ilona (prot. ágazatvez.), Győry Franciska, →Kárpáti József, Komlós Katalin, →Madas Edit, Mezei János, Mizsei Zoltán, Prőhle Károly, →Ruppert István, Sirák Péter, Soós András, Szabó Petra, →Szendrei Janka, →Török József, Végvári Tamás, Zászkaliczky Tamás. **

Directorium Studiorum Musices Sacrae. Bp., 1995. - M. Egyházzene 1997/98:1. sz. (Kisné Balázs Enikő: Egyházzenei képzés a Zeneakad-n 1875-1951)