Magyar Katolikus Lexikon > K > Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Külföldi Magyar Cserkészszövetség, 1945-: a menekült magyar cserkészek csúcsszervezete. - 1945: az ausztriai és a no-i menekülttáborokba több száz m. cserkész került, ahol szerencsésen összetalálkoztak. 1946: áldozatkész vezetők Au-ban a braunaui, kellerbergi, trefflingi és feffenitzi, No-ban a passaui táborban és Münchenben alakítottak m. csapatot. Irányításukat a Hontalan Sasok gárdája fogta össze, akik 9 hazai csapatból verődtek össze. 1946: No-ban, a passaui és waldwerkei táborban vitéz kisbarnaki →Farkas Ferenc, Mo. főcserkésze vezetésével a bujdosó m. cserkészetet a gr. Teleki Pál Magyar Cserkész Munkaközösségbe tömörítették. Bodnár Gábor volt miskolci cserkészvez-t is meghívták előadónak a passaui vezetőképző táborba. Ezután ő lett a bujdosó m. cserkészet szervező-irányítója. (1946. VII. 2: Mo-on betiltották a →Magyar Cserkészszövetséget, VII. 22: megalakították a M. Cserkészfiúk Szöv-ét, a IX. 27: jóváhagyott alapszabályú egyes. 1948. IX: beolvadt a komm. szervezésű Úttörő Szöv-be. A világ minden részébe szétszóródott menekültek új lakóhelyükön is megalakították a m. cserkészcsapatokat, v. szórványként kapcsolódtak be a cserkészéletbe. Bodnár Gábor az USA-ban telepedett le, onnan szervezték meg a „világot behálózó” m. cserkészetet, amely 2000: is a legfontosabb és legnagyobb szervezete a Ny-on élő magyarságnak. Összefogva a „szétszórt árvalányhajat”, átvéve a hazai stafétabotot, fölvették a Magyar Cserkészszövetség nevet. Farkas Ferenc irányításával megszervezték a garfieldi (USA) közp-ot. Az 1956-os forr. és szabharc menekültjei már jól működő m. cserkészcsapatokat találtak. A cserkészmunka gerincét a magyarságismeret és nevelés tölti ki. A m. nyelv ápolása és megtartása, a m. hazához való kötődés érdekében a világ minden táján működő cserkészvez. jelöltek m. nyelvből és irod-ból, m. tört-ből és Mo. földrajzából éretts. vizsgát tesznek. 2000: a világban 70 csapat működik, több mint 4 ezer taggal. A Ny-i világ 67 m. isk-jának felét a ~ tartja fönn, tankv-eket, cserkész- és néprajzi munkákat ad ki. Sokat tesznek kv-eikkel azért, hogy a világ Mo-ról helyes szemléletet alakíthasson ki. A ~ központjának összefogásával a világban 5 m. cserkészkerület működik, ezen belül 5 cserkészházat és 6 cserkészparkot tartanak fönn. Ezek elsősorban a vezetőképzők, de a fiatalok táborozását is segítik. A lelki ápolást többek között Ádám János SJ, →Henkey-Hőnig Károly, →Bátori József Piar és →Gerencsér István Piar, →Marosi László, Tóth Veremund, Béky Zoltán, Szent-Iványi Sándor, →Varga Andor SJ, →Galambos Irén OSB, Bertalan Imre ref., Bernhardt Béla és Kemény Péter ev. lelkészek végezték. A nemzetk. kapcsolatok kiépítésében igen sokat tett Mattyasovszky Zsolnay Miklós cserkésztiszt, a ~ örökös tb. eln. A ~ vezetői 2000: Lendvai-Lintner Imre eln., Dömötör Gábor aleln., ifj. Vajtay István vezetőtiszt. - 1989: amikor Mo-on ismét megszólalhattak a cserkészkürtök, fölvették a Külföldi megjelölést, segítik a Kárpát-medencében élő, szétszakított m. cserkészetet, vezetőképzéssel és 50 ezer kötetnyi cserkészirod. közreadásával. Magyarságmegtartó munkájuk elismeréseként 1997. IX: Magyar örökség-díjat kaptak. - Lapjai: Magyar Cserkész (1948-), Vezetők Lapja (1954-). Bo.J.-Fe.Má.-88

M. Közlöny 1946. VII. 22. - Mildschütz 1977:66. (404, 807.) - Gergely Ferenc: A m. cserkészet tört. 1910-1948. Bp., 1989:367. - Balogh-Gergely I:260. - EH II:299. (1948: Mo-on betiltották a cserkészetet, hivatalosan egyesültek a M. Úttörők Szöv-ével)