Magyar Katolikus Lexikon > G > Galambos


Galambos Béla (Bajcs, Komárom vm., 1884. máj. 15.-Pozsony, 1938. aug.): plébános. - A gimn-ot Pozsonyban, a teol-t Esztergomban végezte, 1908. III. 1: pappá szent. Galántán kp., 1913: Alsójattón, 1915: Hidaskürtön plnos. - A csehszl. Orsz. Ker. Szoc. Párt járási szervezete s a hidaskürti Gazdakör elnöke, a Szlovenszkói Gazdakör alelnöke, 1908-13: a Galánta és Vidéke b. munk. T.E.

Schem. Strig. 1917:318. - Schem. Tyr. 1933:265. - Rep. lex. 1936:405. - Gulyás X:229.

Galambos Ferenc (Németbóly, Baranya vm., 1917. febr. 23.-): plébános. - 1941: pappá szent. és teol-ból drált. 1942: Hőgyészen, 1943: Olaszon, 1945: Mozsgón, 1946: Hosszúhetényben kp., Lapáncsán plnos, 1950: Újdombóváron plnos, 1951: Újpetrén, 1962: Hímesházán plnosh. 1964: letartóztatták, börtönbüntetésre ítélték, fölmentették, a fölmentést megsemmisítették, ismét elítélték, a Gyűjtőfogházban raboskodott. 1966: Töttösön plnosh., Mohács-Belvárosban, 1967: Szigetváron kp., Báron, 1975: Véménden plnos. 1976: Schönauban (NSZK) telepedett le, 1992: Pécsett nyugdíjas. - M: A pécsi jezsuiták működése 1687-1728. Bp., 1942. (Publicationes ad historiam S.J. in Hungaria illustrandam. Lucubrationes 8.) - Háborús idők keresztúti ájtatossága. Ném-ből átd. Erdélyi Lajossal. Pécs, 1942. 88

Schem. Qu. 1972:125; 1981:291. - Hetényi Varga I:330.

Galambos Irén(eusz) Ferenc, OSB (Bp., 1920. okt. 21.-Pannonhalma, 2007. ápr. 2.): tanár, plébános. - 1938. VIII. 1: lépett a r-be, 1940. VI. 27: egyszerű, 1943. VI. 27: ünn. fog-at tett, 1944. V. 21: sztelték pappá. Házgondnok és tanár Bpen, 1945: uaz Csepelen. 1948: kp., 1949: Adonyban lelkész. 1951: a Hittud. Akad. hallg-ja, teol. dr. 1953: Győrött m-ném. szakos gimn. tanár. 1956. XI: Au-ba menekült, Franz König érs. tábori lelkésszé nevezte ki Traiskirchenbe, a menekült m-ok lelki gondozására. 1957: Kastlban a m. gimn. ig-ja. Tanulm-úton 1966-67: Rómában, 1968: az USA-ban és Kanadában. 1969: Felsőlövőn (Au.) hittanár, Felsőőrön m. lelkész. 1977: Alsóőr lelkésze. 1981-85: a felsőőri Keresk. Akad. és Felsőbb Női Szakisk. hittanára. Az Őrségi Magyar Int. vez-je, kvtárosa. 2002-től Pannonhalmán nyugalomban. - 1968. IV-: az Őrség c. lap szerk-je. s.k.

Gyászjelentés

Galambos József (Kámon, Vas vm., 1901. júl. 23.-Seranton, USA, 1955. szept. 18.): plébános. - A teol-t Szombathelyen végezte, 1924. VI. 27: pappá szent. Körmenden, 1926. II: Táplánfán, VII: Sárvárott kp., 1928. VI: Bridgeport (Conn., USA), 1929. XII-1955: Throop (Penn., USA) plnosa. - 1952-53: a Mindszenty Népe kiadója és főmunk., 1953: a Magyar Végvár, az Amerikai Magyar Rádió Híradó, a Szabad Magyarság szerk-je, 10 é. a Katolikus Magyarok Vasárnapja „Ahogy én látom” rovatának vez-je. 88

Géfin III:106. (308.) - Török 1978:88. (†Throop?) - Nagy 1990:214.

Galambos József (Szentgotthárd, Vas vm., 1913. márc. 3.-Huszt, 1985. dec. 2.): plébános. - Korán árva lett, a gimn-ot Szentgotthárdon meg kellett szakítania, egy ideig borbélyinas. A teol-t Szegeden és Bpen, a KPI-ben végezte. 1939. V. 18: szent. pappá. A bécsi döntéssel visszatért Kárpátaljára önként jelentkezett. Pusztadoboson, Nagyecseden kp. 1942: megbízták a benei pléb. szervezésével. 1944: a szovjet megszállás első évében rendszeresen látogatta a Benén raboskodó 72 m. hadifoglyot, leveleket, üzeneteket vitt a hozzátartozóknak. 1948: házkutatást tartottak nála, s XII. Pius p-nak a kv-ei között talált képe alapján a Vatikán kémjének minősítették, letartóztatták és 25 é. kényszermunkára ítélték. A vorhutai szénbányában vájárként dolgozott, s ahogy tudott, papja volt rabtársainak. 1956: szabadult, visszatért Benére, majd Újlakon, később Huszton plnos. 1985. III. 25: kárpátaljai vikárius. H.V.K.

Pilinyi 1943:203. - Új Ember 1986. II. 2. (P. I-né: Márcsak 10?) - Életünk (München) 1986. III. 6. - Böröcz Sándor (~ rabtársa): Kiáltás a mélyből. Bp., 1994.

Galambos Kálmán, CM (Nagysztrice, Trencsén vm., 1834 k.-Piliscsaba, 1913. máj. 11.): szerzetes. - A fil-t 1850: Nagyszombatban kezdte, 1851: belépett a ciszt. r-be, de hamarosan elhagyta, s esztergomi egyhm-sként Pesten végezte a teol-t. Már mint diákonust kinev. a nagyszombati főgimn. tanárává. 1857. X. 20: pappá szent. 1862: az esztergomi szem. spirituálisa. 1865: torokbaja miatt visszavonult. 1866. IX. 2: Füzesgyarmat, 1869: Nagysáró, 1879: Naszvad plnosa. 1881. VIII. 1: belépett a lazarista r-be. 1904-től a bpi IX. Gát u. rházban élt. - Fm: A castiglionei angyal. Élet- és jellemrajz. Nagyszombat, 1862. - A növendékpapok és fiatal áldozárok kalauza. Írta H. Dubois. Ford. Bécs, 1866. - A sztség hírében elhúnyt Vianney János Mária ars-i plnos életrajza. Írta B. Galura. Ford. Esztergom, 1885. 88

Zelliger 1893:144. - Szinnyei III:948. - Pallas VII:773. - Egyh. Közl. 1913:20. - Vasárnapi Újs. 1913:21. sz. (Nekr.) - Gulyás X:233.

Galambos László, Kalazanci Szt Józsefről nev., Piar (Körmend, Vas vm., 1915. aug. 9.-Bp., 1989. nov. 23.): gimnáziumi tanár. - 1935. VIII. 27: lépett a r-be, 1940. VIII. 28: ünn. fog-at tett, 1942. VI. 14: pappá szent., a Pázmány Péter Tudegy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1941-48: Mosonmagyaróváron gimn. tanár. - M: A szentírási eredetű személynevek a váradi Regestrumban. Bp., 1942. (Palaestra Calasanctiana 38. és A M. Nyelvtud. Társ. kiadv. 64.) 88

Schem. Piar. 1943/44:58. - Gulyás X:236 - Diós 1995.