🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Galambos
következő 🡲

Galambos Béla (Bajcs, Komárom vm., 1884. máj. 15.-Pozsony, 1938. aug.): plébános. - A gimn-ot Pozsonyban, a teol-t Esztergomban végezte, 1908. III. 1: pappá szent. Galántán kp., 1913: Alsójattón, 1915: Hidaskürtön plnos. - A csehszl. Orsz. Ker. Szoc. Párt járási szervezete s a hidaskürti Gazdakör elnöke, a Szlovenszkói Gazdakör alelnöke, 1908-13: a Galánta és Vidéke b. munk. T.E.

Schem. Strig. 1917:318. - Schem. Tyr. 1933:265. - Rep. lex. 1936:405. - Gulyás X:229.

Galambos Ferenc (Németbóly, Baranya vm., 1917. febr. 23.-): plébános. - 1941: pappá szent. és teol-ból drált. 1942: Hőgyészen, 1943: Olaszon, 1945: Mozsgón, 1946: Hosszúhetényben kp., Lapáncsán plnos, 1950: Újdombóváron plnos, 1951: Újpetrén, 1962: Hímesházán plnosh. 1964: letartóztatták, börtönbüntetésre ítélték, fölmentették, a fölmentést megsemmisítették, ismét elítélték, a Gyűjtőfogházban raboskodott. 1966: Töttösön plnosh., Mohács-Belvárosban, 1967: Szigetváron kp., Báron, 1975: Véménden plnos. 1976: Schönauban (NSZK) telepedett le, 1992: Pécsett nyugdíjas. - M: A pécsi jezsuiták működése 1687-1728. Bp., 1942. (Publicationes ad historiam S.J. in Hungaria illustrandam. Lucubrationes 8.) - Háborús idők keresztúti ájtatossága. Ném-ből átd. Erdélyi Lajossal. Pécs, 1942. 88

Schem. Qu. 1972:125; 1981:291. - Hetényi Varga I:330.

Galambos Irén(eusz) Ferenc, OSB (Bp., 1920. okt. 21.-Pannonhalma, 2007. ápr. 2.): tanár, plébános. - 1938. VIII. 1: lépett a r-be, 1940. VI. 27: egyszerű, 1943. VI. 27: ünn. fog-at tett, 1944. V. 21: sztelték pappá. Házgondnok és tanár Bpen, 1945: uaz Csepelen. 1948: kp., 1949: Adonyban lelkész. 1951: a Hittud. Akad. hallg-ja, teol. dr. 1953: Győrött m-ném. szakos gimn. tanár. 1956. XI: Au-ba menekült, Franz König érs. tábori lelkésszé nevezte ki Traiskirchenbe, a menekült m-ok lelki gondozására. 1957: Kastlban a m. gimn. ig-ja. Tanulm-úton 1966-67: Rómában, 1968: az USA-ban és Kanadában. 1969: Felsőlövőn (Au.) hittanár, Felsőőrön m. lelkész. 1977: Alsóőr lelkésze. 1981-85: a felsőőri Keresk. Akad. és Felsőbb Női Szakisk. hittanára. Az Őrségi Magyar Int. vez-je, kvtárosa. 2002-től Pannonhalmán nyugalomban. - 1968. IV-: az Őrség c. lap szerk-je. s.k.

Gyászjelentés

Galambos József (Kámon, Vas vm., 1901. júl. 23.-Seranton, USA, 1955. szept. 18.): plébános. - A teol-t Szombathelyen végezte, 1924. VI. 27: pappá szent. Körmenden, 1926. II: Táplánfán, VII: Sárvárott kp., 1928. VI: Bridgeport (Conn., USA), 1929. XII-1955: Throop (Penn., USA) plnosa. - 1952-53: a Mindszenty Népe kiadója és főmunk., 1953: a Magyar Végvár, az Amerikai Magyar Rádió Híradó, a Szabad Magyarság szerk-je, 10 é. a Katolikus Magyarok Vasárnapja „Ahogy én látom” rovatának vez-je. 88

Géfin III:106. (308.) - Török 1978:88. (†Throop?) - Nagy 1990:214.

Galambos József (Szentgotthárd, Vas vm., 1913. márc. 3.-Huszt, 1985. dec. 2.): plébános. - Korán árva lett, a gimn-ot Szentgotthárdon meg kellett szakítania, egy ideig borbélyinas. A teol-t Szegeden és Bpen, a KPI-ben végezte. 1939. V. 18: szent. pappá. A bécsi döntéssel visszatért Kárpátaljára önként jelentkezett. Pusztadoboson, Nagyecseden kp. 1942: megbízták a benei pléb. szervezésével. 1944: a szovjet megszállás első évében rendszeresen látogatta a Benén raboskodó 72 m. hadifoglyot, leveleket, üzeneteket vitt a hozzátartozóknak. 1948: házkutatást tartottak nála, s XII. Pius p-nak a kv-ei között talált képe alapján a Vatikán kémjének minősítették, letartóztatták és 25 é. kényszermunkára ítélték. A vorhutai szénbányában vájárként dolgozott, s ahogy tudott, papja volt rabtársainak. 1956: szabadult, visszatért Benére, majd Újlakon, később Huszton plnos. 1985. III. 25: kárpátaljai vikárius. H.V.K.

Pilinyi 1943:203. - Új Ember 1986. II. 2. (P. I-né: Márcsak 10?) - Életünk (München) 1986. III. 6. - Böröcz Sándor (~ rabtársa): Kiáltás a mélyből. Bp., 1994.

Galambos Kálmán, CM (Nagysztrice, Trencsén vm., 1834 k.-Piliscsaba, 1913. máj. 11.): szerzetes. - A fil-t 1850: Nagyszombatban kezdte, 1851: belépett a ciszt. r-be, de hamarosan elhagyta, s esztergomi egyhm-sként Pesten végezte a teol-t. Már mint diákonust kinev. a nagyszombati főgimn. tanárává. 1857. X. 20: pappá szent. 1862: az esztergomi szem. spirituálisa. 1865: torokbaja miatt visszavonult. 1866. IX. 2: Füzesgyarmat, 1869: Nagysáró, 1879: Naszvad plnosa. 1881. VIII. 1: belépett a lazarista r-be. 1904-től a bpi IX. Gát u. rházban élt. - Fm: A castiglionei angyal. Élet- és jellemrajz. Nagyszombat, 1862. - A növendékpapok és fiatal áldozárok kalauza. Írta H. Dubois. Ford. Bécs, 1866. - A sztség hírében elhúnyt Vianney János Mária ars-i plnos életrajza. Írta B. Galura. Ford. Esztergom, 1885. 88

Zelliger 1893:144. - Szinnyei III:948. - Pallas VII:773. - Egyh. Közl. 1913:20. - Vasárnapi Újs. 1913:21. sz. (Nekr.) - Gulyás X:233.

Galambos László, Kalazanci Szt Józsefről nev., Piar (Körmend, Vas vm., 1915. aug. 9.-Bp., 1989. nov. 23.): gimnáziumi tanár. - 1935. VIII. 27: lépett a r-be, 1940. VIII. 28: ünn. fog-at tett, 1942. VI. 14: pappá szent., a Pázmány Péter Tudegy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1941-48: Mosonmagyaróváron gimn. tanár. - M: A szentírási eredetű személynevek a váradi Regestrumban. Bp., 1942. (Palaestra Calasanctiana 38. és A M. Nyelvtud. Társ. kiadv. 64.) 88

Schem. Piar. 1943/44:58. - Gulyás X:236 - Diós 1995.


Galambos Anna Evariszta SZLT (Sárvár, Vas vm., 1910. dec. 24.–Bakonybél, 1997. márc. 6.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. 1935. III. 25: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1940. III. 25: Egerben tette. 1936. III. 14: az egri kórházban dolg. – 1951. XI.15: a pannonhalmi, 1959. XI. 15: a bakonybéli szoc. otthon alkalmazottja. 1966. I: nyugdíjazták. – 1993. IX. 2: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. s. k.

Galambos Iréneusz Ferenc OSB (Bp., 1920. okt. 21.–Pannonhalma 2007. ápr. 2.): hittanár, plébános, cserkészvezető. Lásd MKL III:888. – A bpi Bencés Gimn. éretts.,1938. VIII. 6: lépett a r-be, 1943. VI. 27: ünn. fog. tett, 1944. V. 21: pappá szent. a Szt Gellért Hittud. és Tanárképző Főisk. 1944: m.–ném. szakos középisk. tanári okl. szerzett, 1946–47: a Rómában a S. Anselmo főisk-n, 1951–53: Bp-en a Hittud. Akad. tanult, teol. dr. – 1944–45: Bpen gyakorló tanár és házgondnok, 1945–48: Csepelen gimn. tanár és házgondnok. 1948–49: Adonyban kp., 1949–51: lelkész, 1953–56: Győrött gimn. tanár. 1956. XI: Au-ba menekült. 1956–57: Traiskirchenben a m. menekülttábor lelkésze és tolmácsa, 1957: a fürstenriedi (München m.), 1957–69: a →Burg Kastl-i Magyar Gimnázium ig-ja, 1967–68: tanára. 1966–67: Rómában az Institutum Liturgicumon, 1968–69: az USA-ban és Kanadában képezte tovább magát. – 1969–81: Felsőlövőn (v. Vas vm., Oberschützen) gimn. hittanár és Felsőőrött (Oberwart) m. lelkész, 1971: Burgerlandi M. Kulturális Egyes. vez. tagja, 1977–2002: Alsóőrött (Unterwart) plnos, 1981–85: a Felsőőri Felsőbb Gazd. Szakisk. és a Keresk. Akad. hittanára, 1988–2002: nyugdíjazásáig az Őrvidéki M. Int. ig-ja és a közp. m. kvtár létrehozója és vez-je. 2002: Pannonhalmán nyugdíjas. – 1929: a 319. sz. Török György kiscserkészcsapatba lépett, 1932–: a 314. sz. Czuczor Gergely, majd 1939–: a 35. sz. Jedlik Ányos cserkészcsapat tagja. Őrsvez., részt vett a vízi cserkészek evezőstúráin is. A Hárshegyi Őrsvezetők Körén keresztül őrsvezetői- és tiszti táborok kiképzője. Csapatával orsz-os vízi versenyt és ker-i akadályversenyt nyert. Teol-ként a Pannonhalmi Főisk. vezetőképző csapatának tagja, gimn. tanárként régi csapatának parancsnoka és Csepelen a gimn. cserkészetének megindítója. 1944: a bpi VIII. körzet (Csepeli Titkárság) vezetőtisztje, s a leventeköteles fiatalokat és más menekülteket bujtatott a pesti bencés gimn. pincéjében. Farkaskölyökként 1933. VIII. 1–15: a IV. →gödöllői dzsembori, 1937. VII. 31–VIII.14: az V. (vogelenzangi, Holl.), 1947. VIII. 9–19: a VI. (moisson-i, Fro.) és 1957: már bujdosóként a IX. (Sutton-park, NBr.) dzsembori részvevője; az utóbbi kettőn a m. cserkészek lelkésze. 1946. VII. 19: Rajk László (1909–1949) belügymin. a →Magyar Cserkészszövetség működését betiltotta, VII. 22: a megalakított Magyar Cserkészfiúk Szövetsége Orsz. Intéző Biz. tagja s az 1948-as megszüntetéséig tisztségviselője. 1946–48: →Mindszenty József érs. cserkészügyi előadója. 1956. XII–: a menekülttáborban a m. cserkészet egyik szervezője. Igen szoros kapcsolatot épített és működési lehetőséget biztosított az anyaországi cserkészek, néprajzosok, múzeulógusok és kutatók valamint a nyugati, főleg az ausztriai magyarság hasonló szakemberei között.– Írásai: római Kat. Szle 1958:37. (Egy születő m. isk.); 1966:184. (A lit. reformja); 1965:83. (A sztmise új rendje); 1967:129. (Kodály Zoltán és a m. egyh. zene megújítása); 266. (A róm. m. zarándokház fölavatása); Őrség, Szolgálat, Dialóg; Külf-ön élő m. származású kvtárosok és hazai kvtárosok találkozója. Bp., 1980. VIII. 11–15. ([Bp.], 1981 [!1982]:43. (Hogyan jött létre az őrségi kvtár?); Nyelvünk és Kultúránk. 1981:149. (Az au m-oktatás és m. kulturális élet helyzete, problémái); Hungarológiai oktatás régen és ma. [1. Nemzetk. hungarológiai kongr. 1981. VIII. 10–14. előad.] Bp., 1983:69. (M-ságtud. Int. megszervezése egyetemtől függetlenül); Hungarológiai Napok, Szombathely, 1986. I. 27–28. Szombathely, 1986 [!1987]:67. (A m. nyelv és kultúra Burgenlandban); M. Kvtárosok II. Tud. Találkozója, Bp., 1985. VIII. 26–27. Bp., 1989: 183. (A kvtár, mint kulturális közp. jelentősége az anyanyelvi kultúra és a m-ságtudat fejlesztésében); A III. békéscsabai Nemzetk. Néprajzi Nemzetiségkutató Konf. előadásai 1985. X. 2–4. Bp., 1986 [!1987]: 422. (A burgenlandi m. népzenei kutatás és annak felhasználása kulturális munkánkban); A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulm-ok Andrásfalvy Bertalan tiszt-ére. Bp., 1991: 593. (Hagyományok őrzése (és élesztgetése) egy burgenlandi m. faluban); Corona fratrum. Dr. Szennay András főapát úrnak 70. szül.napjára. Pannonhalma, 1991:321; Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján. Bp., 1991:1209. (A nyelvtud. és a népműv. szerepe a nemz. kultúra megtartása és elmélyítése terén Burgenlandban); A Zürichi M. Történelmi Egyes. 2. (komáromi) Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai. Komárom–Zürich, 1995:123. (Az őrvidéki [burgenlandi] m-ok); A Zsinat. Róma, 1996.; Ministerio. Nemzetk. Történészkonferencia előadásai. Esztergom, 1995. V. 24–26. [Tatabánya], 1998:89. (Mindszenty hgprím. és a m. Cserkészfiúk Szöv-ének kapcsolata); M. Kvtárosok 4. Szakmai Találkozója. Bp.–Debrecen, 1996. VIII. 7–10. Bp., 1999:65. (A kvtár, mint kulturális közp. jelentősége az anyanyelvi kultúra és a m-ságtudat fejlesztésében); Helyismereti Kvtárosok 4. Orsz. Tanácskozása. Miskolc, 1997. VII. 23–25. Szentendre, 1998:47. (A m. helytörténeti kutatás Burgenlandban) – Előszava: Burgenland: Várvidék és az Őrség. Írta Legeza László. Ford. Patyi Ildikó. Bev. Török József. Bp., 2003. – M: A zsinat liturgikus reformja. H. n., 1966. – A megújult szentmise. Szabadka, 1969. – Móra Ferenc Felsőlövőn. H. n., 1974. – A m. liturgikus mozg. H. n., 1975. – Aus dem Kulturleben in Ober-schützen um die Jahrhundertwende. Oberschützen, 1976. – Alsóőri Moór Anna. H. n., 1983. – Im Dienste der Einheit. H. n., 1988. – Kastl, bencés reformapátság. H. n., 1991. – Hagyományőrzés Alsóörött. H. n., 1991. – Adalékok Burgenland tört-éhez. H. n., 1991. – Adalékok a cserkészet tört-éhez. H. n., 1995. – Az egyh. év a m. kk-ban: a Megtestesülés és a Megváltás ünnepköre. Pannonhalma, 2004. (Pannonhalmi füzetek, 51.) – Traiskirchenben 1956. XI. 21– (1957. VII: Schermann Rudolf szerk. ): az Élni Akarunk hetilap, 1957. IV. – (XII: Miggisch Olivér szerk.) szerk. (s.v. Galambos Irenäus) a havonkénti Ausztriai Magyar Cserkészek ... sz. Munkafüzete szerk. (s.v. Galambos Irén); Felsőőrött 1971–?: az Őrség, 1991–?: az Őrvidéki Hírek szerk.-je. 88– Bo.J.–Fe.Má.

Mildschütz 1977:138. (33, 129) – Köznevelés 1989:42. (P. Kovács Imre: A m. kultúra mindenese Burgenlandban) – M. ki kicsoda? 1990:184. – Borbándi 1992:130. – M. és nemzetk. ki kicsoda? 1992–2000. – ÚMIL I:645. – Ünnepi írások a 80 é. Galambos Ferenc Iréneusz OSB tiszteletére. Szerk. Csoma Zsigmond és Viga Gyula. Bp–Miskolc, 2000. (A Néprajzi Látóhatár 2000: 3/4. sz.) – OSZK CD

Galambos Júlianna M. Hyeronyma, DNAK (Felsősegesd, Somogy vm., 1883. márc. 29.–Veszprém, 1953. febr. 22.): szerzetesnő. – Apja György r.k. cipész, anyja Horváth Ágnes r.k. htb. Kőszegen 1910. II. 7: lépett a kongr-ba. 1911. III. 25: első, 1914. III. 26: örök fog-át uo. tette. Tanárképzőt végzett. A tanítóképző tanára és gondnok. 1950. VI. 16., a szétszóratás után nővértársa, Szabó Ludovika fogadta oltalmába. r.k.