🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jobb és bal
következő 🡲

jobb és bal: szoros értelemben a dolgok nézetének két oldala a →szimmetria alapján, ill. irány az →égtájak szimbolikája szerint; átvitt értelemben: ügyes-ügyetlen, szerencsés-szerencsétlen, erős-gyenge stb. Ősi tapasztalat szerint ugyanis az ember egyik keze-lába ügyesebb, jobb, mint a másik. - Az ókori pogány kultúrákban a ~ mint kedvező. ill. kedvezőtlen oldalról érkező jel az →istenek akaratának keresésében játszott szerepet (→divinatio, →jóslás), - A Szentírásban a ~ megkülönböztetésének képességét már az ÓSz a →gondolkodás kezdetének látta (Jón 4,11): a jobb mint D és K = a jó, az áldás; a bal mint É és Ny = a rossz, becstelen oldala (Ter 48,13-4; Zsolt 110,1). Krisztus maga mondja, hogy az ítélet napján a jók a jobb, a gonoszok a bal oldalra kerülnek (vö. Mt 25,33-41). →Hrabanus Maurus szerint az Úr jobbja = ÚSz, balja = ÓSz. - A Golgotán fölállított 3 kereszt alapvetően elmélyítette a ~ közötti ellentét jelképes tartalmát (vö. a →jobb lator alázata és a neki ígért jutalom, ill. a bal lator káromló szavai). Ker. ember számára a ~ mindig emlékeztet a Krisztussal való együttszenvedésre, ill. az ellene való lázadásra is (vö. Lk 23,39-43). - A ~-szimbolika a kat. tp-ok elrendezését is meghatározta. A püspök székéhez mérten a jobb oldal az evangéliumé, a bal a szentleckéé. A K felé néző szentélyű tp-ban (→keletelés) a bal (É-i) oldal az ÓSz és a törv., a jobb (D-i) Krisztus, az ÚSz, a megváltás helye. Amikor az evangéliumi oldal a tp. É-i (negatív jellegű) oldala, ennek az az értelme, hogy a pogányoknak is hirdetni kell az evang-ot, akik a jelképes →észak irányában élnek. Uez a magyarázata annak, hogy →Jézus Krisztus ábrázolásai a tp. É-i, a Mária-ábrázolások a D-i oldalán láthatók. - A tp-hajóban (K felé nézve) a férfiak a jobb, azaz a D-i, a nők a bal, azaz az É-i oldalon ültek. Amikor ez az ülésrend megfordult, a férfiak É-i helyének az volt az alapja, hogy az É-ról érkező veszedelmek ellen ők vállalják a harcot és a gyengébbek védelmét. - Ikgr. A ~ mindig a kép középpontjához mérendő. Az →Utolsó ítélet-képeken a menny a jobb, a pokol a bal oldalon van; az üdvözültek (Krisztus szavainak megfelelően) a jobb, a kárhozottak a bal oldalon vannak; ha csak üdvözülteket ábrázol a kép, akkor jobb oldalt a vt-k, bal oldalt a hitvallók állnak. Az →okos és balga szüzek is eszerint csoportosulnak az ábrázolásokon. - A halott Krisztus feje minden (Egyh. által elfogadott) kereszten jobbra, a jobb lator felé hajlik. A megfeszítés-képeken Mária és az Egyh. mindig a feszület jobb oldalán, Szt János ap. és a Zsinagóga a bal oldalon áll (Uta-evangeliárium, München, Áll. Kvtár, 11. sz.). Ilyen ábrázolásokon a ~ oldal a szentek hierarchiájára utal. Ha a kivégzés végrehajtói is szerepelnek, akkor Mária és Szt János egymás mellé jobbra, a kivégzők balra állnak (M. S. mester táblaképe, Esztergom, Ker. Múz., 1506). - Gábor angyal az →angyali üdvözlet-képeken jobbról érkezik, mint ahogy Zakariás is az illatáldozati oltár jobb oldalán látta őt (Lk 1,13-17). - Az 1930-as években még élő népszokás szerint az anyák az első szoptatáskor mindig előbb a jobb mellbimbót adják a gyermeknek. - A politikában a →francia forradalom alatt létrejött parlament ülésrendje alapján a vallásos-konzervatív (jobb) és az ateista-forradalmár (bal) oldali pártok jelzője. V.J.

Kirschbaum III:511. - Lipffert 1976:135. - Sachs 1980:296. - KML 1986:152.