🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gergely, IX.
következő 🡲

Gergely, IX., Segni Ugolino, gr. (Anagni, Itália, 1170 k.-Róma, 1241. aug. 22.): III. Honorius utódaként 1227. III. 19-1241. VIII. 22: pápa. - Abból a gr. családból való, amely 1198: III. Incét adta az Egyh-nak. Párizsban és Bolognában tanult. 1196: bíb. 1199: D-Itáliában, 1207: és 1209: No-ban legátus. Eleinte jó kapcsolata volt II. Frigyessel, 1221: az É-itáliai városokban kihirdette eretnekellenes törv-eit, de a keresztes háború ügyében a cs. nem hallgatott rá. Mint protektor-bíb. sokat tett a →kamalduliak, a →ciszterciek, a →ferencesek, →domonkosok, →harmadrendek és a →klarisszák érdekében. Jóbarátként támogatta Assisi Szt Ferencet, Szt Domonkost és Joachim da Fiorét. - Megválasztása után szembekerült Frigyessel, mert az meg akarta hódítani egész Itáliát és a korábban elfogadott keresztes hadjáratot állandóan halogatta. 1227: elindult seregével, de néhány hét múlva visszafordult járvány miatt, ~ ezért kiközösítette. 1228: Frigyes elérte a Sztföldet, de annak hallatára, hogy ~ katonái betörtek Apuliába, azonnal visszatért. Végre 1230. VIII. 28: megkötötték a ceperanói békét, melyben Frigyes nagy engedményeket tett, ~ pedig föloldotta kiközösítését. Lombardia birtoklása miatt újra kitört a harc, s 1239. III. 20: ~ újra kiközösítette a cs-t, sőt ellenkir-t akart állítani, ezért Frigyes lehetetlenné tette az 1241 húsvétjára hirdetett róm. zsin. megtartását. Seregével Róma ellen indult, s már a kapuk előtt állt, amikor ~ meghalt. - ~ p-ként is támogatta a szerz-rendeket. Jóváhagyta a →koldulórendek kiváltságait. 1232: a domonkosokra bízta az addig ppi felügyelet alatt működő →inkvizíciót, és meghatározta a perrendtartást is. Mindent megtett a konstantinápolyi →latin császárság fönntartásáért. 1230: megalapította a toulouse-i egy-et, s Párizsnak engedélyezte Arisztotelész tanítását. Levelezett Assisi Szt Klárával, Prágai Szt Ágnessal és Árpádházi Szt Erzsébettel. - 1227. VII. 31: Róbert esztergomi érs. kérésére legátusi fölhatalmazást adott neki, hogy a Kunországban térítő domonkosokat irányítsa (→milkói püspökség). 1229. I. 20: Ugrin kalocsai érs. kérésére engedélyezte a →szerémi püspökség fölállítását. 1231. III. 3: szót emelt II. Andrásnál az izmaeliták és izr-k hivatalviselése ellen. 1232. VII. 22: fölszólította Róbert érs-et, hogy tekintsen el a II. 25: kimondott interdiktumtól, s Jakab praenestei pp-öt küldte legátusként Mo-ra, aki 1233. V. 30. u. domonkosokat küldött Boszniába az eretnekség fölszámolására. 1237 elején Riccardus OP jelentést tett ~nek a domonkosok ősmagyarokat kereső útjairól. 1238. IV. 26. u. ~ megbízásából Teodorik milkói pp. megalapította a →boszniai püspökséget. VIII. 8: ~ hozzájárult ahhoz, hogy IV. Béla a bencések egykori ercsi ktorába →karthauziakat telepítsen, s ezzel rövid időre a r. meghonosodott nálunk is. A tatárdúlás alatt 1241. VII. 1: ~ keresztes hadjáratot hirdetett Mo. védelmére. - ~ erősítette meg 1227: Bertalan veszprémi, 1228: Teodorik OP milkói, Spalatói Miklós szkardonai, 1229: Bulcsú csanádi, 1230: Miklós fárói, 1231. IV: Ince szerémi, 1232: János szerémi, 1233: Teutonikus János OP boszniai pp-öt, 1238: Franco Domokos zárai érs-et, I. 29: Mátyás váci, IV. 26: Pósa OP boszniai, 1240: Szaracén korbáviai, Bertalan OFM szkardonai, János zenggi pp-öt, III. 6: Mátyás esztergomi érs-et. - Utóda 1241. X. 25: IV. Celesztin. T.J.

Zimmermann, Heinrich: Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Paderborn, 1913. - Mondin 2001:278.