🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Görres
következő 🡲

Görres, Johann Joseph (Koblenz, Rajna-vidék, 1776. jan. 25.-München, 1848. jan. 29.): a katolikus politikai újságírás atyja. - A koblenzi gimn. növ-eként felvilágosult papok hatására elveszítette a hitét. Nagyon korán megmutatkozott fogékonysága az elnyomottak iránt és újságírói tehetsége, hogy harcoljon értük. Első írásaiban a →francia forradalom lelkes híve, de a fr-k Rajna-vidéki kegyetlenségei s az 1799-1800: Párizsban látottak kiábrándították a forr-ból. →Herder hatása alá került. 1800-06: Koblenzben a termtud-ok középisk. tanára, több termtud. munkát írt, gondolkodása ekkor →Schelling hatását mutatja. 1805: írt Glauben und Wissen c. munkájában támadta a →panteizmust és egyre megértőbb a vallásosság iránt. 1806-07: Heidelbergben figyelme a mítoszok és a népi vallásosság felé fordult, különösen érdekelte a ném. kk. kat. vallásossága, de úgy vélte, a fejlődés túlhaladott a kerségen, s a kat. és prot. vall. teljesen egyenértékű. Napóleon bukása után 1814: alapította a Rheinische Merkur c., első nagyhatású ném. pol. lapot, melyet nyílt állásfoglalásai miatt 1816: a porosz korm. betiltott, s ~től megvonta a tanítás jogát. ~ a háború utáni nyomorúságos időkben nagyszabású segélyakciókat szervezett, ezzel a Rajna-vidéki Caritas-mozgalom egyik alapítója lett. 1820-21: az erőszakos rendőrállammal szemben kifejtette egy hivatásonként tagolódó ker. állam eszméjét (→hivatásrendiség). Harcolt az Egyh. szabadságáért és jogaiért. Száműzték, ezért egy ideig Frankfurtban, Strassburgban és Svájcban élt, végül családjával Strassburgban telepedett le, de közben teljesen megtért. A Katholik c. lap munk. lett. Johann Michael →Sailer kezdeményezésére I. Lajos kir. meghívta ~t az újonnan alapított müncheni egy. egyetemes tört. tanszékére. ~ hamarosan egy tudós kör közp-ja lett, melynek egyik tagja volt →Döllinger. E kör adta ki 1828-32: az Eos c. lapot, mely az ált. →racionalizmus és →liberalizmus ellenében terjesztette a kat. világnézetet. A Görres-körnek nemcsak No-ban, hanem egész Eu-szerte hatása volt a kat. egyh. újjáéledésére. 1836-42: adta ki ~ a ker. misztikáról szóló összefoglaló művét. A →kölni kérdés megoldásában ~nek nagy szerepe volt, főként Athanasius c. apológiájával, melyben Szt Atanázhoz hasonlította és rendkívül hatásosan megvédte a fogságba vetett Droste zu Vischering kölni érs-et. ~ kezdeményezésére jelent meg 1838-tól a Historisch-politische Blätter. Sok cikket írt a kölni dóm és a strassburgi münster építése érdekében. **

LThK 1930. IV:582.