🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > evangelizáció
következő 🡲

evangelizáció, evangelizálás: az →Egyház küldetésének tárgya, az →evangélium hirdetése oly módon, hogy minden személyben egyenként és az összes társadalmi-kulturális összefüggésben, melyben egyének élnek, cselekszenek, kapcsolatot tartanak egymással, létrehozza a hit és az élet egységét, s ezáltal belülről alakítja át és újítja meg az emberi nemet. - Jézus az Isten országát és a maga üdvözítő szeretetét hirdetve hitre és megtérésre szólított föl (vö. Mk 1,15). Péter és az ap-ok Jézus föltámadását hirdetve egy új utat mutattak az életre, olyan utat, „melyet követni kell, ha valaki a föltámadott Krisztus tanítványa akar lenni” (vö. ApCsel 2,37-41; 3,17-20). Az ~ ezért  nemcsak az evang. földrajzilag egyre nagyobb elterjesztését v. egyre több embernek szóló hirdetését jelenti. Az ~nak át kell alakítania az emberiség értékítéletét meghatározó értékrendjét, érdeklődési területeit, gondolkodásmódját, ihletének forrását, életfölfogását, ha azok Isten Igéjével és a →megváltás tervével ellentétesek. - Az ~nak alapvetően 3 ter-e van: 1. a →misszió, mely elsősorban azokra a népekre, népcsoportokra, szoc-kult. összefüggésekre irányul, melyekben Krisztus és evang-a ismeretlen, ill. hiányoznak az érett ker. közösségek, melyek képesek arra, hogy az adott körülmények között megéljék és más embercsoportoknak is hirdessék hitüket. A II. Vatikáni Zsinat utáni szóhasználatban ez az első ~. - 2. szilárd, megfelelő, egyh. szervezettel rendelkező közösség (→egyházmegye, →eparchia, →plébánia, →részegyház) hívei az eleven hit megélésével, az evang. melletti tanúságtételükkel, a világmisszió iránti felelősségtudatukkal hatással vannak környezetükre, az evang-ot hirdetik számára. - 3. az ún. jóléti társadalmak régóta ker. orsz-ai (ritkábban fiatalabb egyh-ak is), ahol a megkereszteltek egész csoportjai elvesztették az eleven hit erejét, v. már nem is vallják magukat az Egyh. tagjának, életükben eltávolodtak Krisztustól és az evang-tól. Közöttük van szükség az →új evangelizációra. - Az ~ minden ker. feladata, a maga karizmáinak megfelelően a pápától a világi krisztushívőkig az Egyh. minden tagja tevékeny részese és felelőse. Eszköztára magában foglalja az Egyh. minden tevékenységi körét és lehetőségét az igehirdetéstől az →Egyház szociális tanításán, a szervezett karitatív tevékenységen, a médiában és a kult-tud. életben való jelenléten, a szociális gondozáson át a személyes tanúságtételig. **

Ex corde Ecclesiae 48. - Redemptoris missio 33. - VS 107.