Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházművészet


egyházművészet: a keresztény művészet magva; tárgya minden olyan művészi alkotás, mely az Egyház hivatalos és nyilvános kultuszát (→liturgia) szolgálja. - Ide tartozik a tp. épülete, berendezése, a →liturgikus felszerelések, a →liturgikus ruhák és az →ájtatosságok áhítatot segítő művészi darabjai; mindazok a műalkotások, melyeket a hívők az egyh-nak adományoztak v. lit. használatból birtokba vettek. Az ~ alkotásai Isten és a sztek szolgálatára vannak rendelve, ezért fölajánlani csak értékes, a lit. rendeltetéséhez méltó műveket lehet, s fölajánlásuk visszavonhatatlan. Az ~ fő ter-ei: →építőművészet, →festészet, →iparművészet, →képzőművészet, →könyvművészet, →monumentális művészet, →mozaikművészet, →textilművészet. - A képzőműv. alkotások lehetnek szimbolikus ábrázolások, szentírási és hagiográfiai jelenetek, →szentképek (→ikon). Tartalmi és formai követelményekkel az →ikonográfia és az →ikonológia foglalkozik. - Az ~ alkotói a kk. végéig vállalták az Egyh. szolgálatát. A művészi szabadság, az önkifejezés, az önmagáért való műv. térhódítása szükségessé tette, hogy az Egyh. szabályozza az ~ alkotóinak tevékenységét. →barlangfestészet, →barokk, →bizánci művészet, →cseh művészet, →egyházi gyűjtemények, →felvilágosodás, →flamand művészet, →gótikus művészet, →hét szabad művészet, →Itália művészete, →karoling művészet, →Magyarország művészete, →művészet, →Németország művészete, →ókeresztény művészet, →örmény művészet, →provinciális művészet L.F.

Bréhier, L.: L'art chrétien, son dévelopement, ikonographie. Párizs, 1928. - Huizinga, J.: Homo ludens. Bp., 1944. - Sedlmayer, H.: Kunst und Wahrheit. H.n., 1958. - LThK VI:682. - Artner Edgár: A kk. esztétika világa. Bp., 1963. - KML