🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > apostoli gyóntatók
következő 🡲

apostoli gyóntatók (lat. poenitentiarii apostolici, poenitentiarii minores): az Apostoli Szentszéktől kinevezett papok, akik Róma négy patriarkális bazilikájában és nagy itáliai kegyhelyeken különleges feloldozási hatalommal gyóntatnak. - Már az 5. sz: Szt Simplicius gondoskodott a róm. zarándokok gyóntatásáról. A népvándorlás után a p-k törekedtek arra, hogy a róm. zarándokhelyeken lehetőleg minden nyelven lehessen gyónni. Eleinte közvetlen környezetükből, majd tágabb körből választották az ol., fr., sp., port., ang., lengy., ném. és m. ~at, részben egyhm-s papok, részben a ferencesek és domonkosok közül. Kinevezésük a p. jogkörébe tartozott, a p. udvarhoz számították őket. Tud-uk miatt az ~ többször jártak fontos diplomáciai küldetésben. - IV. Jenő 1431: az ~ számát a Szt Péter-baz-ban 11-re emelte (2-2 ol., fr., sp., 1-1 ang., holland, ném., lengy. és m.), és közös életet írt elő számukra. - 1568-69: V. Pius a S. Maria Maggioréhoz domonkos, a Lateráni baz-hoz ferences, a Szt Péter-baz-hoz jezsuita ~at rendelt, akik mint szerzetesek a r. elöljáróságtól, mint gyóntatók a bíb. →főpenitenciáriustól függtek. - 1774: a JT föloszlatása után a minorita XIV. Kelemen a minoritákra bízta a Szt Péter-baz-t (2-2 ol és fr., 1-4 ang., ném., sp., port., holland, lengy., m., gör. és délszláv), s lakásul a korábbi Palazzo dei Penitenzierit (a mai Via della Conciliazione derekán) adta nekik. 1948-ig laktak itt, majd a Vatikánvárosba költöztek. - Az ~at a kinevezés előtt r-jük generálisa mutatja be a bíb. főpenitenciáriusnak, aki a jelöltet saját biz-ával levizsgáztatja. Ha a r-nek az illető orsz-ból nincs jelöltje, mást is javasolhat, aki a nyelvet jól beszéli. Kinevezésük és elmozdításuk a p. jogkörébe tartozik. - Ma a Szt Péter-baz-ban 13 (2-2 ol. és ang., 1-1 fr., ném., sp., port., holland, lengy., m. és délszláv) minorita, a Szt Pál-baz-ban 6 bencés, a Lateráni baz-ban 10 ferences, a S. Maria Maggiore baz-ban 10 domonkos látja el az ~ tisztét. - A híres itáliai kegyhelyeken gyóntatók (Loretóban kapuc-ok, Assisiben és Páduában minoriták) joghatósága azonos a róm. ~éval, de kinevezésüket nem a Sztszéktől kapják, és függetlenek az Apostoli Penitentiariától. - Magyar ~: 1299: Magyar Miklós; 1342-50: →Magyarországi Balázs; 1351-71: →Újhelyi Domonkos; 1371: →Budai Henrik OSA; 1400: Szekcsői István OFM; 1420: Balázs fia János OSB; 1419-22: András fia Tamás OSB; 1423-33: Körmendi János OSA; 1423-33: Gál fia András OSPPE; 1431-34: →Cserdy Imre; 1439-72: →Kapusi Bálint OSPPE; 1450 és 1471: András fia Péter; 1472-73: Jakab OSPPE; 1473-95: István fia Kelemen OSPPE; 1488-96: Dénes fia Vince OP; 1495-98: Ferenc fia Mihály; 1517-23: →Lászai János; 1524-53: →Klobucziczki János SJ; 1693-99: →Cseles Márton SJ; 1699-1709: →Melleghi Ferenc SJ; 1709-13: Rajcsáni György SJ; 1713-17: →Beniczki Mihály SJ; 1717-21: →Dirner Tóbiás SJ; 1721-24: →Bossányi András SJ; 1724-28: →Raab István SJ; 1728-32: →Dobner István SJ; 1732-41: →Tolvay Imre SJ; 1741-45: →Faludi Ferenc SJ; 1745-51: →Koller József SJ; 1750-53: →Kéri Bálint SJ; 1753-58: Meusser Kristóf SJ; 1758-62: →Puchperger Márton SJ; 1762-70: →Piestyánszky János SJ; 1770-73: →Hersching Dániel SJ; 1774-77: →Hayduk Mózes OFM: 1780-86: →Boskovics Péter OFM: 1787-1808: →Stadler Gáspár OFM; 1817-24: →Paulik Ferenc OFM; 1824-60: →Kampus Sándor OFM; 1862-70: →Liegerhoffer János OFM; 1870-93: →Gmitter Alfonz OFM; 1894: →Csabai Paulin OFM; 1895-1911: →Czaich Gilbert OFM; 1911-13: →Máhig Berárd OFM; 1913-27: →Pazsitny Bonaventura OFM; 1927-: →Monay Ferenc OFM; 1959-86: →Rákos Rajmund OFM. **

Fraknói 1901:385. - Monay Róma, 1956.