Magyar Katolikus Lexikon > P > Puchperger


Puchperger Márton, SJ (Eger, 1715. aug. 5.-Győr, 1796. okt. 24.): apostoli gyóntató. - 1733. X. 15: Trencsénben lépett a JT-ba. A teol-t Bécsben és Nagyszombatban végezte. 1746: pappá szent. Nagyváradon hitszónok, hitokt., börtönlelkész és ném. lpászt., 1748: a Theresianum pref-a. 1749: Székesfehérvárott, 1751: Kolozsvárt morális tanár. 1752: Budán m. táb. lelkész és hitszónok. 1753: Kassán term-tant tanított. 1754: Győrben, majd Budán dogmatika tanár. 1758: ap. gyóntató. 1762: Nagyszombatban biblikum tanár. 1765: Besztercebányán pref. 1767: Budán házfőn. és táb. főlelkész. 1770: Pozsonyban kv-vizsgáló. 1771: Nagybányán házfőn. és gimn. ig. 1773. XI. 4: a JT föloszlatása után haláláig Győrben élt. - M: Dissertatio Physica de corpore generatim, deque opposito eidem vacuo. Kassa, 1752. - Dissertatio de motu corporum. Uo., 1753. - Dissertatio de causis motuum in corporibus. Uo., 1754. 88

Szinnyei IX:202. (s.v. Puchberger, *1715. aug. 3. v. 31.) - JTÉ 1942:379. (s.v. Pucchberger) - Monay 1956:144. (*aug. 15.)