🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Boskovics
következő 🡲

Boskovics Péter, OFMConv (Kassa, Abaúj vm., 1734.-Róma, 1786. ápr. 21.): tanár, házfőnök, apostoli gyóntató. - Középisk. tanulm-ait a kassai jezsuitáknál végezte. 1751: lépett a r-be. Szepescsütörtökhelyt, Aradon, Egerben és Kolozsvárt tanult, teol-ból drált, 1759: pappá szent. Kézdivásárhelyt az el. isk-ban, Miskolcon és Aradon a r. gimn-ban, később Lőcsén morálist és egyhjogot, Eperjesen dogmatikát tanított. 1771:, amikor a minoriták Radról Imregre költöztek, ~ lett az első házfőn. és a bodrogközi missziók vez-je. 1780: Rómába küldték mint ap. gyóntatót. Szabad idejében L. Hervás y Panduro munk. lett, ő készítette el az Idea dell'Universo (1-21. köt. Cesena, 1778-87) nyelvészeti mű m. vonatkozású részeit. R.R.

Monay 1953:10; 1956:157.