🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dobner
következő 🡲

Dobner, Felix Gelasius, Piar (Prága, Cseho., 1719. máj. 30.-Prága, 1790. máj. 24.): történetíró. - 1736: lépett a r-be, s Bécsben tanult. A r. nikolsburgi és kremsieri isk-iban tanított. 1752: létrehozta r-je prágai isk-ját. Érdemeket szerzett a piar-k cseh- és morvao-i isk-inak megszervezésében. A maurinusok hatása alatt végzett tört. tanulm-ok után hozzákezdett Cseho. tört. forrásanyagainak feldolgozásához. Cseho. kritikai tört-írásának atyja. Csatlakozott a kat. felvilágosodáshoz. Mária Terézia cs. és kir. tört-írónak nevezte ki. **

LThK III:433.

Dobner István, SJ (Déva, Hunyad vm., 1694. dec. 24.-Kassa, Abaúj vm., 1746. márc. 15.): apostoli gyóntató. - 1709: Kolozsvárt lépett a r-be. Grácban és Bécsben tanult, 1722: itt pappá szent., fil. és jogi dr-rá avatták. 1724: Kolozsvárt tanár, 1726: Kassán fil-t tanított. 1728: ap. gyóntató. 1732: Bécsben morálist, 1733: Nagyszombatban biblikumot tanított, 1734: a Pázmáneum ig-ja, 1736. VIII: kolozsvári, 1739: pozsonyi házfőn. 1742: ismét a Pázmáneum ig-ja, 1745: Kassán házfőn. - Fm: Theatrum belli adversus mundum fortissimorum athletarum sanctorum Aloysii et Stanislai. Kassa, 1728. - Augusta Hungariae spectacula. Uo., 1728. - Synopsis iuris civilis. Kz. 88

Szinnyei II:913. - Monay 1956:118.