Magyar Katolikus Lexikon > A > ájtatosságok


ájtatosságok, népi ájtatosságok (lat. pia exercitia): a →vallásosság cselekedetei, nem szorosan vett liturgikus szertartások. - Egyh. jóváhagyással, helyi szokás szerint, kezdettől fogva népnyelven végzik tp-ban v. azon kívül, pap, előénekes, előimádkozó vezetésével: →elsőcsütörtök, →elsőpéntek, →elsőszombat, →ereklyetisztelet, →Eucharisztikus Kongresszus, →évvégi hálaadás, →halottak estéje, →halotti ájtatosságok, →harangozás, →júniusi Jézus Szíve-ájtatosság, →júliusi Szent Vér-ájtatosság, →kánoni látogatás, →keresztút, →körmenet, →kilenced, →lélekajánlás, →litánia, →májusi Szűz Mária-ájtatosság, →márciusi Szent József-ájtatosság, →missziós nap, →negyvenórás szentségimádás, →októberi rózsafüzér, →pápakoronázás évfordulója, →plébános beiktatása, →szentóra, →szentségimádási nap, →Te Deum, →temetés, →templombúcsú, →triduum, →újmise. **

Radó 1961. I:445.