Magyar Katolikus Lexikon > A > Ádám


Ádám (héb. 'ember'): az első ember (Ter 4,25-5,5). - Valójában a faj neve vált személynévvé, mert a Ter az első ember személyében az egész emberi fajt jellemezi (5,2). A 2-4. fej-ben szereplő ha adam, 'az ember' a LXX-hoz híven személynévként került a Vg-ba. A Sztírás az adamah 'föld' szóval kapcsolja össze, hogy érzékeltesse a lényegi összefüggést: eredete (2,7) és rendeltetése (3,19.23) szerint kapcsolatban van a földdel; művelnie kell a földet (2,5), s a föld jelenti számára az életteret (3,17). Ezzel a név-, ill. szóhasználattal a Ter magáról az emberi lényről tanít, arról, aki mi is vagyunk. - ~ és →Éva név szerint említett gyermekei: →Kain, →Ábel és →Szet (4,1). Szet születésekor ~ 130 esztendős volt, s összesen 930 évet élt (5,3.5). - Az ÚSz többször említi ~ot (Lk 3,38; ApCsel 17,26; Júd 14), és hivatkozik rá a házassággal (Mt 19,4-6; Ef 5,31), különféle (egyházi) rendszabályokkal (1Kor 11,7-12; 1Tim 2,13 skk.) kapcsolatban. Szt Pál párhuzamot von ~ és Krisztus között, amikor a kegyelem egyetemességéről és a mennyből való „második” emberről (1Kor 15,45-49) beszél. A régi, a földi ember, ~ előképe Krisztusnak, az új, a mennyei embernek (Róm 5,14). Az új ~ minden teremtmény elsőszülötte, Krisztus (Kol 1,15). Minden kereszténynek le kell vetnie a régi embert, ~ot, s magára kell öltenie az új embert, Krisztust (3,9 skk.). Végül az sem zárható ki, hogy az →Emberfia név ~ra utalást rejt magában. - Ikgr.: →Ádám és Éva, →ádámkapu. **

BTSz 1976:6. - BL:17.

Ádám (†1253. márc. 13. előtt): megyéspüspök. - A MA-ban 1243-†1253: a 9. nyitrai mpp., a semat-ban és Durdiknál (1866): 1243-52: pp. - Utóda az előbbiekben 1253-55:, Durdiknál 1254-55: Miklós. T.E.

Mendlik 1864:55. (7.) (1241: pp., a Sajó menti csatában megöletett), (9.) (II. ~ 1254-55: pp.) - Idők Tanúja 1866.IX.26. (9.) - Gams 1873:375. (I. ~ 1241: pp.; II. ~ 1244-52: pp.) - Schem. Nitr. 1914:8. (10.) - Fügedi E. vitatja a létezését.

Ádám György, Msgr. (Bp., 1912. nov. 24.-München, 1978. jan. 18.): a külföldi magyarok szentszéki képviselője. - 1932: lett a Pázmáneum növ-e. 1937. VII. 4: Bécsben pappá szent. Budán a felsővízivárosi Szt Anna pléb. kp-ja, 1938. I: a budai Szt Imre kollégium pref-a, 1945: a Pázmáneum spirituálisa. 1950: az NSZK-ba települt, ahol a müncheni M. Karitász és a mo-i m. főlelkészség, utóbb a külföldi m-ok lpászt-a lett. Része volt a lindbergi és a bauschlatti, 1956 végén a fürstenriedi és a Burg Kastl-i magyar gimnázium és 2 internátus, a müncheni, párizsi, kölni Magyar Ház és több m. misszió, a müncheni m. főisk. Paulinum diákotthon megalapításában, s világszerte m. isk-k létesítésében. Alapító tagja volt 1959: a müncheni Magyar Tudományos Intézetnek és a Haus der Begegnungnak. ~ kezdeményezte Münchenben a Németországi Magyar Egyesületek Központi Szövetsége, 1967: Rómában a Szt István-ház létrehozását. 1952: no-i főlelkész, 1967: a világ összes m-jának sztszéki képviselője lett. 1974: a Szociális Munka aranyérmével tüntették ki. - Kiadta Münchenben 1955. III-1968. XII: a no-i m. kat-ok lapját, a Pannonia Sacrát és 1967. VII-1977: a müncheni Magyar Egyházi Tájékoztatót. 88

Mildschütz 1977:408, 586. - Szolg. 1978. (37):96. - Kat. Szle (Róma) 1978:51, 55.

Ádám Iván (Nagymarton, Sopron vm., 1844. jan. 3.-Veszprém, 1928. márc. 27.): kanonok. - A soproni bencés gimn. után a teol-t Veszprémben végezte, 1867. VII. 28: pappá szent. Kp. Noszlopon, 1869: Sümegen, ahol reálisk. hittanár, 1872: h. rajztanár, 1874: h. mértantanár, 1875: okl. megszerzése után mb. ig. 1877. XII. 25: ig. s 1876-86: az újonnan létesített iparisk. ig-ja. 1888. X. 31: Akán lelkész, 1894: a cseszneki ker. tanfelügyelője. 1902: tb. knk. és a pápai ker. esp-e., 1906: veszprémi knk-plnos és hévízi c. apát. 1916: a veszprémi pléb-ról lemondott; 1918: somogyi főesp. és hántai prép., 1920: szegyh. főesp. 1924: p. prel. - Megszervezte Veszprémben a Szt Vince Egyletet; vagyonát jótékony célokra költötte. - M: Néhány komoly szó a m. rajzokt-unkról. Szombathely, 1881. - A Veszprémi szegyh. Veszprém, 1912. - Betűjelei: Jo; + (Esti Lap, 1868); →(Fehérvári Tanügy). 88

Zalai Tanügy 1880:2.sz. Arck. - Szinnyei I:57. - Magyarság 1928. IV. 3. - Gulyás I:109. - Gulyás 1956:515. - Pfeiffer kz. 3.

Ádám László, SDB (Bp., 1892. dec. 14.-Bp., 1977.): igazgató, plébános. - Cavagliában (Olo.) éretts., 1910: Lombriascoban belépett a Szalézi Társaságba rendbe. 1911: tette első fog-át. 1914-16: Péliföldszentkereszten a kispapok felügyelője. A teol-t 1916-19: Oswiecinben, 1919-20: Foglizzóban (Olo.) végezte, 1920. VIII. 24: Ivreában sztelték pappá. Hazatérve Nyergesújfalun, Óbudán, Rákospalotán tanított, 1927: Visegrádon ig. 1928: a Don Bosco nyomda vez-je. 1929: Szombathelyen ig. Itt felépítette a Szt Kvirin-tp-ot, 1937: ennek plnosa. 1939: Borsodnádasd-Lemezgyár plnosa, 1924: Rákospalotán int. ig. 1946-77: tart. tanácsos. 1950: a tartfőn. akadályoztatása miatt vitte a rendi ügyeket. 1952: 15 évi fogházra ítélték, 1956. XII. 15: amnesztiával szabadult. Újpest-Kertvárosban kisegítő lelkész. - 1910-: a Szalézi Értes. állandó munk. - M: Lemoyne, Jean: Boldog Bosco János élete. 1-2. köt. Átd. Rákospalota, 1929-34. - Beszámoló a szombathelyi Szalézi Művekről. Szombathely, 1939. - Don Bosco. Ford. H.é.n. - Savio Domonkos élete. Ford. H.é.n. - Fascie, B.: Don Bosco nevelési módszere. Ford. H.é.n. - Ceria, Eugenio: Don Bosco lelkisége. Ford. Kz. - Ceria, Eugenio: A Szalézi Társaság tört. 1-2. köt. Rákospalota. 1949. Kz. - Don Bosco a mo-i sajtó fényében és árnyékában. Kz. r.k.