🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Ádám
következő 🡲

Ádám (héb. 'ember'): az első ember (Ter 4,25-5,5). - Valójában a faj neve vált személynévvé, mert a Ter az első ember személyében az egész emberi fajt jellemezi (5,2). A 2-4. fej-ben szereplő ha adam, 'az ember' a LXX-hoz híven személynévként került a Vg-ba. A Sztírás az adamah 'föld' szóval kapcsolja össze, hogy érzékeltesse a lényegi összefüggést: eredete (2,7) és rendeltetése (3,19.23) szerint kapcsolatban van a földdel; művelnie kell a földet (2,5), s a föld jelenti számára az életteret (3,17). Ezzel a név-, ill. szóhasználattal a Ter magáról az emberi lényről tanít, arról, aki mi is vagyunk. - ~ és →Éva név szerint említett gyermekei: →Kain, →Ábel és →Szet (4,1). Szet születésekor ~ 130 esztendős volt, s összesen 930 évet élt (5,3.5). - Az ÚSz többször említi ~ot (Lk 3,38; ApCsel 17,26; Júd 14), és hivatkozik rá a házassággal (Mt 19,4-6; Ef 5,31), különféle (egyházi) rendszabályokkal (1Kor 11,7-12; 1Tim 2,13 skk.) kapcsolatban. Szt Pál párhuzamot von ~ és Krisztus között, amikor a kegyelem egyetemességéről és a mennyből való „második” emberről (1Kor 15,45-49) beszél. A régi, a földi ember, ~ előképe Krisztusnak, az új, a mennyei embernek (Róm 5,14). Az új ~ minden teremtmény elsőszülötte, Krisztus (Kol 1,15). Minden kereszténynek le kell vetnie a régi embert, ~ot, s magára kell öltenie az új embert, Krisztust (3,9 skk.). Végül az sem zárható ki, hogy az →Emberfia név ~ra utalást rejt magában. - Ikgr.: →Ádám és Éva, →ádámkapu. **

BTSz 1976:6. - BL:17.

Ádám (†1253. márc. 13. előtt): megyéspüspök. - A MA-ban 1243-†1253: a 9. nyitrai mpp., a semat-ban és Durdiknál (1866): 1243-52: pp. - Utóda az előbbiekben 1253-55:, Durdiknál 1254-55: Miklós. T.E.

Mendlik 1864:55. (7.) (1241: pp., a Sajó menti csatában megöletett), (9.) (II. ~ 1254-55: pp.) - Idők Tanúja 1866.IX.26. (9.) - Gams 1873:375. (I. ~ 1241: pp.; II. ~ 1244-52: pp.) - Schem. Nitr. 1914:8. (10.) - Fügedi E. vitatja a létezését.

Ádám György, Msgr. (Bp., 1912. nov. 24.-München, 1978. jan. 18.): a külföldi magyarok szentszéki képviselője. - 1932: lett a Pázmáneum növ-e. 1937. VII. 4: Bécsben pappá szent. Budán a felsővízivárosi Szt Anna pléb. kp-ja, 1938. I: a budai Szt Imre kollégium pref-a, 1945: a Pázmáneum spirituálisa. 1950: az NSZK-ba települt, ahol a müncheni M. Karitász és a mo-i m. főlelkészség, utóbb a külföldi m-ok lpászt-a lett. Része volt a lindbergi és a bauschlatti, 1956 végén a fürstenriedi és a Burg Kastl-i magyar gimnázium és 2 internátus, a müncheni, párizsi, kölni Magyar Ház és több m. misszió, a müncheni m. főisk. Paulinum diákotthon megalapításában, s világszerte m. isk-k létesítésében. Alapító tagja volt 1959: a müncheni Magyar Tudományos Intézetnek és a Haus der Begegnungnak. ~ kezdeményezte Münchenben a Németországi Magyar Egyesületek Központi Szövetsége, 1967: Rómában a Szt István-ház létrehozását. 1952: no-i főlelkész, 1967: a világ összes m-jának sztszéki képviselője lett. 1974: a Szociális Munka aranyérmével tüntették ki. - Kiadta Münchenben 1955. III-1968. XII: a no-i m. kat-ok lapját, a Pannonia Sacrát és 1967. VII-1977: a müncheni Magyar Egyházi Tájékoztatót. 88

Mildschütz 1977:408, 586. - Szolg. 1978. (37):96. - Kat. Szle (Róma) 1978:51, 55.

Ádám Iván (Nagymarton, Sopron vm., 1844. jan. 3.-Veszprém, 1928. márc. 27.): kanonok. - A soproni bencés gimn. után a teol-t Veszprémben végezte, 1867. VII. 28: pappá szent. Kp. Noszlopon, 1869: Sümegen, ahol reálisk. hittanár, 1872: h. rajztanár, 1874: h. mértantanár, 1875: okl. megszerzése után mb. ig. 1877. XII. 25: ig. s 1876-86: az újonnan létesített iparisk. ig-ja. 1888. X. 31: Akán lelkész, 1894: a cseszneki ker. tanfelügyelője. 1902: tb. knk. és a pápai ker. esp-e., 1906: veszprémi knk-plnos és hévízi c. apát. 1916: a veszprémi pléb-ról lemondott; 1918: somogyi főesp. és hántai prép., 1920: szegyh. főesp. 1924: p. prel. - Megszervezte Veszprémben a Szt Vince Egyletet; vagyonát jótékony célokra költötte. - M: Néhány komoly szó a m. rajzokt-unkról. Szombathely, 1881. - A Veszprémi szegyh. Veszprém, 1912. - Betűjelei: Jo; + (Esti Lap, 1868); →(Fehérvári Tanügy). 88

Zalai Tanügy 1880:2.sz. Arck. - Szinnyei I:57. - Magyarság 1928. IV. 3. - Gulyás I:109. - Gulyás 1956:515. - Pfeiffer kz. 3.

Ádám László, SDB (Bp., 1892. dec. 14.-Bp., 1977.): igazgató, plébános. - Cavagliában (Olo.) éretts., 1910: Lombriascoban belépett a Szalézi Társaságba rendbe. 1911: tette első fog-át. 1914-16: Péliföldszentkereszten a kispapok felügyelője. A teol-t 1916-19: Oswiecinben, 1919-20: Foglizzóban (Olo.) végezte, 1920. VIII. 24: Ivreában sztelték pappá. Hazatérve Nyergesújfalun, Óbudán, Rákospalotán tanított, 1927: Visegrádon ig. 1928: a Don Bosco nyomda vez-je. 1929: Szombathelyen ig. Itt felépítette a Szt Kvirin-tp-ot, 1937: ennek plnosa. 1939: Borsodnádasd-Lemezgyár plnosa, 1924: Rákospalotán int. ig. 1946-77: tart. tanácsos. 1950: a tartfőn. akadályoztatása miatt vitte a rendi ügyeket. 1952: 15 évi fogházra ítélték, 1956. XII. 15: amnesztiával szabadult. Újpest-Kertvárosban kisegítő lelkész. - 1910-: a Szalézi Értes. állandó munk. - M: Lemoyne, Jean: Boldog Bosco János élete. 1-2. köt. Átd. Rákospalota, 1929-34. - Beszámoló a szombathelyi Szalézi Művekről. Szombathely, 1939. - Don Bosco. Ford. H.é.n. - Savio Domonkos élete. Ford. H.é.n. - Fascie, B.: Don Bosco nevelési módszere. Ford. H.é.n. - Ceria, Eugenio: Don Bosco lelkisége. Ford. Kz. - Ceria, Eugenio: A Szalézi Társaság tört. 1-2. köt. Rákospalota. 1949. Kz. - Don Bosco a mo-i sajtó fényében és árnyékában. Kz. r.k.


Ádám György (Bp., 1912. nov. 14.–München, NSzK, 1978. jan. 18.): Lásd MKL I:45. – Cserkészcsapattiszt, a →Magyar Cserkészszövetség Nagytanácsának tagja. 1977. VI. 4: p-i prelátus. Bo.J.Fe.Má.

Ádám Mária Amanda SZLT (Mezőkövesd, Borsod vm., 1914. jan 22.–Bakonybél, 1997. okt. 2.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ Bpen a Margit gimn-ban 1934: éretts. Az angolkisasszonyok polg. isk. tanárképzőjében 1939: végzett. 1941: Szegeden óvónőképzői tanári okl-et szerzett 1934. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe. Fog-t 1939. IX. 8: tette. – 1941: a bpi Szt Lujza int. tanárnője. 1948. VII: Márianosztrára helyezték. – 1950 u. Mezőkövesden élt, 1954. XI. 1: a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet dolg-ja. 1975. II. 14: nyugdíjazták. 1988. VIII. 12: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. s.k.–r.k.

Ádám Anna, M. Amatóra, MKSZI (Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1905. ápr. 18.–): missziós nővér. – 1926: a kiskunfélegyházi →Constantineum Leánynevelő Intézetben tanítónői okl-et szerzett. 1929: lépett a r-be. Jánoshalmán, Bácsalmáson és Kalocsán tanított. 1936: kínai misszióba ment.

Miklósi 1936:132.

Ádám Erzsébet, RSCJ (Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1904. jan. 3.–Riedenburg, Au., 1984. dec. 24.): szerzetesnő. – Bpen 1929. IV. 16: lépett a →Szent Szív Társaságba. Uo. 1932. VIII. 27: tette első, Riedenburgban 1939. II. 11: örök fog-át. 1929: a →Philippineumban ruhatáros, 1932: a →Sophianumban a házt-ban, 1935: Riedenburgban a nővérek ebédlőjében dolg. 1939: a Philippineumban sekrestyés és ruhatáros. 1949: Bécsben a rház gépészeti felújításának felügy-je. 1965: Riedenburgban a gondnoknő segítője. r.k.

Ádám János SJ (Pécs, Baranya vm., 1927. ápr. 14.–Bp., 2010. ápr. 15.): tartományfőnök. – A pécsi Pius gimn-ban éretts. 1945. VIII. 15: lépett a r-be. A bpi novic. után a fil-t Szegeden kezdte. 1949: előjárói rendelkezése nyomán külföldre szökött. Az Orient expressz egyik kocsijának alján lévő ládán kuporogva utazott Linzig. Ott összefagyva zuhant le a sínek közé. A fil-t Chieriben (Olo.) fejezte be. 1952: St. Blasienben (No.) magiszter, 1953–54: Leuvenben (Belgium) pszichológiát és ped-t tanult, majd Münchenben (No.) 1955–57: ped. dr. – 1958–61: a teol-t Torontóban (Kanada), a Regis Koll-ban végezte, közben 1960. VI. 19: pappá szent. 3. fog-át 1962: Clevelandban tette. – 1962–94: New Yorkban a Fordham egy-en ped. tanított, közben 1962–68: →Varga Andor és →Héja Gyula tartfőn-ök sociusa, 1969–77: h. tartfőn., sociusa →Babos István, titkára Radányi Rókus volt. Az egy-en fil-t és teol-t tanított, s a m. jezsuiták belső közlönyeit, a Cor Unumot és az Anima Unát szerk. Mindeközben tevékenyen részt vett a külföldi m. cserkészszövetség vez. munkájában. – 1995: visszatért Mo-ra, 1996–2002: az újjáéledő rtart. főn-e. 1996–2002: szerk. és kiad. cserkészek számára a Pisztráng-levelek, a rtart. világi barátainak és jótevőinek a Barátainknak c. kiadványt, a havonta megjelenő Provinciánk Rövid Híreit, és a negyedévi Provinciánk Híreit. 2003–: Miskolcon a Fényi Gyula Jezsuita Gimn. r. közösségének vez-je. – M: Vom Wesen der Familienerziehung. München, 1957. – Örsvezetők tanácsadója. Garfield, 1961. – Örsvezetők velemjárója. Uo., 1965. Sz. F.

Borbándi 1992:499. – M. jezsuiták vall. I:7. (~: „Sohasem hittem volna”) – Nagy 2000:6. – Bikfalvi 2007:15.

Ádám Jenő (Szigetszentmiklós, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1896. dec. 12.–Bp., 1982. máj. 15.): zenepedagógus, zeneszerző. – I. vh-s hadifogolyként ének- és zenekart szervezett, mellyel előadásokat tartott egész Szibériában. 1921–25: a bpi Zeneakad. zeneszerzés szakán Kodály Zoltán növ-e. Főv. isk-kban tanított, 1929–1959: nyugdíjazásáig a Liszt F. ZF tanára, énekkarának vez-je. 1933: Felix Weingartnernél karmesterképzőt is végzett. Kodály biztatására kidolgozta Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján és Szo–Mi c. ped. munkáit (→Kodály-módszer). 1939-től rádiós, később televíziós előadásokat is tartott. Zeneszerzői munkássága nagyrészt a m. népzenére támaszkodott. Álneve Donáti Donát. – Fő zeneművei: Ez a mi földünk. Cserkész operett. Noszlopy Aba Tihamérral. Bp, 1923. – 1. vonósnégyes. Bp., 1924. – Dominica. Szvit. Bp., 1925. – M. karácsony. Bp., 1929. – 2. vonósnégyes. Bp., 1930. – Mária Veronika. Bp., 1937. – Európa. Bp., 1939. – Panasz és ünnepség. Bp., 1941. – Ember az úton. Szimfonikus freskók. Bp., 1945. – Arany János dalai. Bp., 1951.; kórusművek, színpadi kísérőzenék, dalok, népdalfeldolgozások, filmzenék. – M: A skálától a szimfóniáig. Bp., 1943. – Énekeskv. az ált. isk-k 1. és 2. o-a sz. Kodály Zoltánnal. Bp., 1950. – Uaz a 3. és 4. o. sz. Uazzal. Bp., 1950. – Uaz az 5. és 6. o. sz. Uazzal. Bp., 1950. – Uaz a 7. és 8. o. sz. Uazzal. Bp., 1950. – A muzsikáról. Bp., 1953. – Énekeskv. az ált. isk-k 1. o-a sz. Kodály Zoltánnal. Bp., 1958. – Uaz a 2. o. sz. Uazzal. Bp., 1958. – Uaz a 3. o. sz. Uazzal. Bp., 1959. – Uaz a 4. o. sz. Uazzal. Bp., 1959. – Énekes kv. az 5. o. sz. Uazzal. Bp., 1994. – Uaz a 6. o. sz. Uazzal. Bp., 1994. – Uaz a 7. o. sz. Uazzal. Bp., 1994. – Uaz a 8. o. sz. Uazzal. Bp., 1994. 88

Brockhaus I:16.

Ádám László, SDB (Bp., 1892. dec. 14.–Bp., 1977. jún. 13.): igazgató, plébános. – Cavagliában (Olo.) éretts., 1910: Lombriascóban belépett a Szalézi Társaságba. 1911: tette első fog-át. 1914–16: Péliföldszentkereszten a kispapok felügy-je. A teol-t 1916–19: Oswiecinben, 1919–20: Foglizzóban (Olo.) végezte, 1920. VIII. 24: Ivreában sztelték pappá. Hazatérve Nyergesújfalun, Óbudán, Rákospalotán tanított, 1927: Visegrádon ig. 1928: a →Don Bosco Nyomda vez-je. 1929: Szombathelyen ig. Itt felépítette a Szt Kvirin-tp-ot, 1937: ennek plnosa. 1939: Borsodnádasd-Lemezgyár plnosa, 1924: Rákospalotán int. ig. 1946–77: tart. tanácsos. 1950: a tartfőn. akadályoztatása miatt vitte a rendi ügyeket. 1952: 15 évi fogházra ítélték, 1956. XII. 15: amnesztiával szabadult. Újpest-Kertvárosban kisegítő lelkész. – 1910–: a Szalézi Értes. állandó munk. – M: Boldog Bosco János élete. 1–2. köt. Írta G. Lemoyne. Ford. Rákospalota, 1929–34. – Beszámoló a szombathelyi szalézi művekről. Szombathely, 1939. – Don Bosco. Ford. H.é.n. – Savio Domonkos élete. Ford. H.é.n. – Don Bosco nevelési módszere. Írta B. Fascie. Ford. H.é.n. –

Don Bosco lelkisége. Írta Eugenio Ceria. Ford. Kz. – A Szalézi Társaság tört. 1–2. köt. Írta uő. Ford. Rákospalota. 1949. Kz. – Don Bosco a mo-i sajtó fényében és árnyékában. Kz. –

Tm. Savio Domonkos. Írta Bosco Szt János. Ford. 2. kiad. Bp., 2004. r.k.