🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > zabráló kommandók
következő 🡲

zabráló kommandók, 1944–1945: a szovjet Vörös Hadsereg különleges (nem harcoló) egységei, melyeket 1944/45: az elfoglalt területek művészeti és gazdasági értékeinek hadizsákmánykénti megszerzésére, tudományos előkészítéssel szerveztek. – Lavrentij Pavlovics Berija (1899–1953) belügymin. létrehozta a Szerov (1905–91) NKVD-alezr. [1956: tábornok] vezette „Kallódó Értékek Különbizottságát”, mely irányította a ~at. A szakértőkből alakított különbiz. – a m. csop vez-je Varga Jenő (1879–1964), 1919: pénzügyi népbiztos; tagjai Lénárt Jenő 1919-es komm. (a szovjet szabványosítás megalapozója) és Gárdos Fekete Miklós, a Moszkvai Művészetek Akad-jának képzőműv-tört. tanszékvez-je – a komm. ügynökök kémjelentései alapján föltérképezte, hogy mely bankok megőrzésére bízták az értékes (bélyeg-, érme-, festmény-, kézirat-, stb.) gyűjt-eket, részvényeket. Szakképzett tiszti csoportok a Pest (1945. I. 18), ill. Buda (II. 13.) elfoglalása utáni órákban – a 3 napos, katonáknak engedélyezett szabadrablás előtt – minden bank minden páncélszekrényét kifosztották (a svájci követség jelentése szerint); így tűnt el a Deményi-, Kornfeld-, Hatvani-, stb. gyűjt. (utóbbi 255 festménye: Greco, Renoir, Picasso, stb., 625 rajz; a M. Ált. Hitelbank széfjéből →Orsós Ferenc följegyzései a →katyni tömegsírok föltárásáról, stb.). Kirabolták a svájci, a svéd követség széfjeit (utóbbit tartalmával együtt elvitték), Vsz. ebben a széfben helyezte el R. Wallenberg (1912–1947?) bankár és diplomata a m. nemz-i ellenállás egyik csoportját vez. Mikó Zoltán (1910–1945) századostól kapott, a katyni tömegsír föltárásakor készült jegyzőkvet (1945: mindkettőjüket a SZU-ba hurcolták). A páncélszekrényeket Ivan Rozov (Mackós Iván) legendás kasszafúróval nyittatták ki. Az ostrom alatt a radartechnikával foglalkozó Bay Zoltán (1900–92) laboratóriumát egyetlen belövés sem érte, az utca szovjet elfoglalása után azonnal kirámolták. Az elrablott holmik (pl. a sárospataki kvtár kv-ei) a szakszerűtlen kezelés-tárolás miatt megrongálódtak, jelezvén, hogy a rablások másodlagos célja a nemz. megalázás; a hagyományok tárgyi emlékeinek rabtartása későbbi váltságdíj/zsarolás lehetősége. A ~k hasonló módon rabolták ki 1945: Au-t, No-ot, Olaszo-ot, ill. 2002: a bagdadi gyűjt-eket, kvtárakat. 88

Kogelfranz, Siegfried: Jalta öröksége – áldozatok, akik megúszták. Bp., 1990:96. – Moszkovszkije Novosztyi 1992:VII–VIII. (3 részes cikksorozat) – Montgomery, J. F.: Mo., a vonakodó csatlós. Bp., 1993:206. – Szombat 1997:2. sz. – Ungváry Krisztián: Bp. ostroma. 3. kiad. Bp., 1998:270. – Gasparovich László: A rettegés 50 napja. Bp. ostroma és a kitörési kísérlet. Bp., 1999:240.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.