🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zólyomi
következő 🡲

Zólyomi Benedek, Zolio (†1454): megyéspüspök. – Curzolai Ábel p. kinevezése 1438. V. 13: a zágrábi egyhm. adm-ává majd pp-évé az egyhm. papjai és földesurai között visszatetszést szült, ezért Albert kir. a p-tól ~ fehérvári prép. kinevezését kérte. ~t időközben megválasztották győri pp-nek. A MA-ban 1439. IV. 26–VII. 11: vál., 1439. XI. 9–1440: tényl. győri mpp., a p. 1439. VI. 5: erősítette meg, VI. 7: fölhatalmazta, hogy magát pp-ké szentelhesse. Albert kir. halála (1439. X. 27.) után menedéket adott Erzsébet kirnénak s fiának, (V.) Lászlónak az Ulászló-pártiak elől. IV. Jenő, mint a kegyúri jogokat gyakorló Erzsébet kirné hívét 1440. VII. 29: nevezte ki zágrábi pp-nek, akit a kápt. egyhangúlag megválasztott. Kinevezésének híre még nem jutott el Mo-ra, amikor I. Ulászló kir. Dominis János p. követet, zenggi pp-öt jelölte a zágrábi ppségre. Az V. László pártjához tartozó ~t I. Ulászló nem akarta elismerni, a székre 1441. IV. 17: Kottrer Pál jogtudort nevezte ki. ~ erre Csupor Demeter tinnini pp-kel kívánt cserélni. ~ Cillei Ulrik párthíve volt, ezért Hunyadi János kormányzó kérésére 1447. II. 13: a cserét végrehajtva IV. Jenő 10 nappal a halála előtt ~t áthelyezte a tinnini székre. Az áthelyezést ~ V. Miklósnál megóvta azzal, hogy ebbe ő most nem egyezett bele. A Cilleiek megakadályozták, hogy Csupor a zágrábi széket elfoglalhassa, így ~ zágrábi pp. maradt. Gabriel Gabrielli p. követ 1451: „gondatlan, hanyag, botrányos életű” embernek nevezte, aki a zágrábi egyhm-t „a pusztulás, elszegényedés és züllés gyalázatába süllyesztette”. E jelentés után ~ beleegyezett áthelyezésébe, melyet a p. bulla 1451. IV. 30: másodszor is szentesített. A Cillei gr-ok a p. biztosokat föladatuk végzésében akadályozták, ~t nem engedték el, V. Miklós p. 1451. XII. 11: megerősítette ~t a zágrábi ppségben. Hunyadi János kibékülve Cillei Ulrikkal – Csuport föláldozva – ~ kinevezésében megnyugodott, s ~ haláláig megmaradt zágrábi pp-nek. A MA-ban 1442–54: zágrábi mpp., széke 1444. II. 22. és 1454. VII. 26–1455. XII. 27: üres, utóda a tinnini széken 1460. I. 2: Speravich Ferenc OFM, Zágrábban 1455. VI: Döbrentei Tamás; Győrött 1443: Dominis János. T.E.

Mendlik 1864:117. (s.v. Zolio; 1442–54: zágrábi pp.); 70. (1439–44: győri pp.) – Schem. Zagr. 1870:IX. (43.); 1917:XVII. (34.) (s.v. Zolio; 1440–54: zágrábi pp.) – Gams 1873:374. (43.) (1439–44: győri pp.); 388. (1440. VII. 28: vál. pp., †1453.); 423. (Tinninben nincs!) – Matković 1888:XII. (38.) (s.v. Zolio, 1442–54: zágrábi pp.) – Fraknói 1895:553. (†1454) – Eubel II:276. (Tinnin); 297. (zágrábi főesp. is – csak itt!) – Schem. Jaur. 1968:38. (győri ppségét tagadja, szerinte Mihályfia Benedek és ~ 2 személy!) – Kolarić 1995:189. (1440–54; címerrel és arcképpel [18. sz. festmény])

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.