🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zágoni Mikes Kelemen R.K. Gimnázium
következő 🡲

Zágoni Mikes Kelemen R.K. Gimnázium, Kolozsvár, 1579.–1948. aug. 3.: Báthory István erdélyi fejed. és lengy. kir. alapította, s lengy. jezsuitákra bízta a konviktussal együtt. 1603: a jezsuiták távozásával mindkét intézmény megszűnt. 1690: indították újra. 1773–76: még jezsuiták oktattak, 1776: a piar. vették át. 1781-től az erdélyi →Norma Regia előírásai szerint folyt a tanítás. Az okt. a reál tárgyakra is kiterjedt, sőt zenét és testnevelést is oktattak; az 1770-es évek végén az 5 o. gimn. fölött 2 é. fil. képzéssel. Az int-nek a középisk. része fölött akad. tagozata is volt. Ez utóbbiban bölcs., hittud. és orvosi kara működött. Az első két karon is a piar-k okt. 1850. IX: 8 o-os főgimn. lett, 74 személyes internátussal. Az akad. részt Nagyszebenbe vitték. A főgimn. előbb a →Catholica comissio irányítása alatt állt, majd az →Erdélyi Római Katolikus Státus vette át. 1885: 330 növ., 1887: 369 növ., 1899: 14 piar., 3 világi tanár, 414 növ., melyből a Szt József fiúnev-ben 18, a Mária Terézia fiúnev-ben 61 növ. kapott teljes ellátást, 1909: 10 o-ban 404 növ. 1918: nevelőint. 74 növ. látott el. A tanítás nyelve a rum. tárgyakat kivéve Trianon után is m. maradt, mivel az isk. az Erdélyi R.K. Státus tulajdona volt. 1940. IX: vette föl a ~ nevet. 1948: államosították. 88

Felsmann 1885:77. – Acsay 1887. – Wutz 1887:81. – Emlékkv. a kolozsvári r.k. főgymn. önképzőkörének 25 é. működéséből. Kolozsvár, 1888. – Prónai 1899. – Vajda 1900:122. – Kalmár 1910:113. – Pallmann 1914. – MTC 1918:396; 1943:529. – Öregdiák visszanéz Szerk. György Lajos. Kiad. a kolozsvári r.k. gimn. öregdiákjai az int. 150 é. évford-jára. Kolozsvár, 1926. – Erdélyi lex. 1928:152. (s.v. Kolozsvári róm. kath. főgimnázium) – Bíró Vencel: A kolozsvári r.k. főgimn. tört. Uo., 1929. – Bíró Vencel: A kolozsmonostori belső jezsuita rház és isk. Bethlen és Rákóczi fejed-ek idején. Uo., 1931. – Jancsó 1935. – Hets 1938. – Boga 1940. – Kolozsvári r.k. gimn. emlékkv-e Kolozsvár, 1941. – Gerencsér 1943. – M. piar. rendtart. tört. 1943:332. – Balanyi 1943:268, 346.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.