🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Y > Youngstowni Magyarok Nagyasszonya egyházközség
következő 🡲

Youngstowni Magyarok Nagyasszonya egyházközség (Ohio állam): 1929: alapították, az első tp-át 1929, a másodikat 1949: építették. – A Ny-Youngstownban lakó m-ok számára távol volt a →Youngstowni Szent István egyházközség tp-a, ezért 1926: telket vettek, 1929: tp-ot építettek. A ~ első plnosa Nyíri István lett. Anyagi nehézségek miatt isk-juk csak 1931: nyílt meg és 1933: tanerők hiánya miatt megszűnt. – A köv. plnos, Mundweil János megszervezte az egyes-eket. 1943: Frankó Ede vette át a hívek lelki gondozását, de gyenge egészsége miatt 1948: lemondott, helyét Kukla Tarzicius OFM vette át. Szorgalmasan látogatta a családokat, de még abban az évben hirtelen meghalt. – Hegyi Péter OFM 1949: új tp-ot épített a kaliforniai missziós stílus mintájára, 1950: szent. fel. Parkolóhelyet is biztosítottak az ideérkező autók számára, amikor kilenc házhelyet megvettek a tp. közelében, majd további 4 házhelyen játszóteret készítettek a hittanra járó gyerekek számára. A tp-ban a Magyarok Nagyasszonya fóoltára mellett 2 mellékoltárt is állítottak Jézus Szíve és Páduai Szt Antal tiszt. A hívek sokat segítettek az 56-os menekülteknek. 1961: Hegyi atyát elhelyezték, helyét P. Idrányi Imre OFM, 1962: Vadas József OFM vette át. 1965: Dengl Miklós OFM lett a plnos, aki bevezette a II. Vat. Zsin. reformjait. 1970: Kecskés József OFM lett a plnos, aki a Szűzanya tiszteletére kilencedet szervezett. 1973: Vitéz Baán OFM vette át a lelkipásztori hivatalt, aki szorgalmazta a szentséglátogatást, a családok és betegek látogatását és a nagycsütörtöki zarándoklatot a város 6 tp-ába. 1974: Mindszenty bíb. látogatta meg őket. Az Ifjúsági Klub és a Rózsafűzér Társulat továbbra is élénken működött. 1983: Irányi László pp., 1989: Paskai László bíb., 1990: Miklósházy Attila pp. látogatta meg a ~-et. – A m. hívek száma egyre csökkent, 1992 végén az erdélyi ferencesek közössége is megszűnt. Ezután egy amerikai ferences, Fr. John E. Reiss vette át a pléb. vezetését, aki pár év elmúltával a youngstowni egyhm. papja lett, és 2005: mint ilyen végezte szolg-át. – M. kat. sajtója:1911–14: Katholikus Képes Családi Lapok, 1924: Youngstowni Magyar Híradó, 1962(?)–1964: Fatimai Kálvária Hírei. Mi.A.

Török 1978:321. – EH III:846. – Miklósházy 2005:66.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.