🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Y > Yonkersi Árpádházi Szent Margit egyházközség
következő 🡲

Yonkersi Árpádházi Szent Margit egyházközség (New York állam): a Yonkersben élő m. bevándorlók 1894: megalapították a Yonkersi Első Magyar Betegsegélyző Egyletet, amelynek fontos szerepe volt a Szt Margit-tp. létrehozásában. A r. k. m-ok először a yonkersi szlovák tp. életébe kapcsolódtak, amelynek első plnosai m-ul is tudtak. Az I. vh. azonban megrontotta a viszonyt a két nemzetiség között, ezért a m-ok elhatározták, hogy saját tp-ot építenek. 1921: a mpp. engedélyezte az egyhközs. megalakulását, melyet Magyarok Nagyasszonyáról neveztek, s még az évben kihozatták Mo-ról Kiss Aladárt plnosnak. Megalakult a Szent Margit Nőegylet. 1922: Csisz János plnos elérte, hogy a Saint Mary tp-ban tarthassák vasárnapokon a szentmiséjüket. A Nőegylet munkája eredményeképp 1924: megvették a jövendő tp. telkét, elkezdődött a tp. építése. 1927–: Dávid Ferenc befejezte az Árpádházi Szt Margit tp-ot, létrehozta a Szentlélek Társaságot, a Katolikus Anyák Klubját, a Szent László Lovagok Rendjét, és a Rózsafűzér Társulatot. Filiákat is szervezett, pl. Hastingsban, Tarrytownban, Crotonban, Hudsonban, ahová időnkint elment szentmisét mondani az ottani híveknek. A paplakot kibővítették, a tp-udvarban gyönyörű Mária-kápolnát építettek. 1937: Shvoy Lajos székesfehérvári püspök meglátogatta az egyházközséget és megbérmált 31 fiatalt. Dávid atya fogadta még az 1956-os menekülteket és segített rajtuk, ahogy tudott. Sajnos a pléb. három csoportja: a régi amerikás alapító tagok, az 1945-ös bevándorlók, és az 56-os forradalom menekültjei nem mindig értettek egyet, de Dávid atya próbálta őket összehangolni. Segítséget is kapott Palmer atya személyében, de erős munkatempója 1960: halálához vezetett. – Dávid atya után a pléb. csak adminisztrátort kapott Surányi Lajos személyében és az egyhközs. a St. Joseph-tp. gyámsága alá került, ami elég mostoha sorsot jelentett. 1964: Surányi atya is meghalt, s akkor a St. Joseph-tp. plnosa a Szt Margit-tp. bezárását javasolta. – A hívek a m. jezsuitáktól kértek segítséget, és Ádám János provinciális 1970: Radányi Rókus atyát engedte oda adm-nak, aki tataroztatta a tp-ot, paplakot és irodákat, megszervezte a cserkészeket, a m. isk-t és rendezvényeket. Uakkor a Szív Újság szerkesztését is ő végezte, ami lassan felőrölte erejét, s így 1973: megvált hivatalától.  – Kiss Gábor SJ került a m. tp. élére. Létrehozta a Szt Margit Kultúregyesületet, továbbfejlesztette a m. iskolát és a cserkészetet, 1974: fogadta Mindszenty bíb. látogatását. A tp-i élet fellendült. Az egyhközs. 1975: visszanyerte önállóságát. 1989: Paskai László bíb., 1991: Miklósházy Attila SJ pp. látogatta meg a ~et. – Kiss atyát elöljárói 1995: áthelyezték plnosnak kanadai Vancouverbe, így a ~ ismét válságba került. Egy ideig a közeli amerikai pléb. gondoskodott róluk, majd Juhász Lajos állandó diakónust nevezte ki a püspök adm-nak. A vasárnapi szentmiséket végezték, illetve végzik: Csorba Domonkos OFM (2005 augusztusig), Mustos István Piar., Hegyi Márton SJ. Az egyik évben a Szlovákiából származó és itt tanuló Miskei László végezte a teendőket. Ez idő alatt a plébánián lakott. – M. kat. sajtója: 1928(?)–1929(?): Krónika, 1957–?: A Szív. M.A.

Török 1978:313. – EH III: 846. – Miklósházy 2005:64.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.