🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > X > Xerxész
következő 🡲

Xerxész, Achasvéros: perzsa király (ur. Kr. e. 485–465), I. Dárius Hisztaszpisz fia. – A profán tört. számon tartja egyiptomi hadjáratát, s hogy elpusztította a lázadó Bábelt, továbbá a gör-ök ellen viselt sikertelen háborúját. Az elvesztett csata után a fölkelők megölték. (Fia, I. Artaxerxész Longimánusz lett az utóda.) A Biblia szempontjából a zsidók iránt tanúsított magatartása érdemel figyelmet. Ezd 4,6 csupán azt említi, hogy a zsidók ellenségei vádat emeltek Júda és Jeruzsálem lakói ellen, de a panaszlevél tartalmáról és az ügy kimeneteléről nem tudunk semmit. Fontosabb szerepet tölt be ~ Eszt-ben. Ahogy ez a kv. ~ jellemét bemutatja (intrikák az udvarban, a háremben), egybevág a profán történészek által róla rajzolt képpel (pl. Hérodotosz: inkább gáláns kalandor, mint eröskezű fejed.). Egyébként más perzsa kir-ok alakjáról sem őrzött meg kedvezőbb képet a tört. – A Dán 9,1 említette ~ (Achasvéros) nem azonos a profán tört-ből ismert ~szel. R.É.

BL:1945.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.