🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > X > Xántus
következő 🡲

Xántus Gábor, csíktaplócai (Miskolc, Borsod vm., 1874. aug. 2.–??): gimn. tanár. – 1903: a bpi Tud.egy. tört-földr. szakos középisk. tanári okl. szerzett. Beutazta Belgiumot, Boszniát, Hercegovinát, Dalmáciát, Angliát, Fr. és No-ot. A miskolci kir. kat. gimn., 1913(már): a zombori, 1918: a temesvári áll. gimn. tanított, ahonnan  1919: az oláhok bevonulásuk után kiutasították. 1920–25: nyugdíjazásáig a gödöllői kir. kat. gimn. tanított. Az Orsz. Középisk. Tanáregyes., a M. Tört. Társulat és a M. Földr. Társ. s a bpi tanáregyes. tagja. – Írásai: Miskolc. kath. főgimn. ért. (1906/07: Az ifj. kirándulások; 1906/07: Alkalmi beszéd a koronázás 40 é. jubileumára; 1907/08: D–Olaszorsz. és Szicilia; 1908/09: Tanulmányi kirándulás a felsőmo-i bányavárosokba) s a miskolci lapokban. – M: Tanulmányút az okkupált tartományokban. Munkács, 1898. 88

Kalmár 1907:119.; 1910:139. – Középisk. alman. 1913:105. – Szinnyei XIV: – MTC 1918:402. – Barthos–Csetri 1923:109. – Halász 1936:426. Arck. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

Xántus János (Guraszáda, Hunyad vm, 1888. – ?): középiskolai tanár. –1913: termrajz-földr. szakos középisk. tanári okl. szerzett, földtant is tanult. 1913. IX. 1–: óraadóként tanított a kolozsvári Marianumban, melynek 1939(?): ig-ja, 1942: tanára. Élesd (Bihar vm.) közelében cseppkőbarlangot fedezett föl  1929: az Erdélyi Kat. Akad. tagja. – Írásai: Marianum ért. (1912/13: A forgószelekről és az erdélyi tornádóról), Erdélyi M. Lányok (1921/24: Mell. Erdély földje képekben), kolozsvári Pásztortűz (1924), Hirschler József: Island. Vakációi emlékek. Kolozsvár, 1930. (Függeléke: Island felszíni formáinak kiakalulása) – M: Földrajz. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália. A közép és szakisk. r. Xantusné Paull Arankával. Kolozsvár, 1924. – Európa földrajza a középisk. sz. Uo., 1925. – Romania pentrucursul secundari si perntru scolileprofesinale. Uo., 1925. – Egy kis részlet a Társadalom történelméből. ~ közreműködésével írta és összeáll. Szalay József. H. é. n.  88

EMIB 1919:46b; 1925:26a, 1930:9a. – Gara 1939:113. – Jámbor 1942:204. – M. Nemz. 1943. VIII. 10. (Nagy cseppkőbarlangot fedeztek fel Élesd közelében. Egy diák közlése nyomán dr. ~ bukkant rá) – Monoki 1997:561. – Marosvásárhely könyvészete 1944-ig. 2. köt. Marosvásárhely, 2005:3337. – Gulyás–Viczián XXXIII: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.