🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Weszprémi-kódex
következő 🡲

Weszprémi-kódex, 16. sz. első negyede: 75 levél terjedelmű, a klarissza apácák számára másolt magyar nyelvű kézirat. – Első része devóciós passió, mely csak témájában rokon másik 7 nyelvemlékkódex passiójával. Második része Szt Bonaventura De perfectione vitae c. traktátusának fordítása, a mű részletei a →Lobkowitz-kódexben és a →Debreceni kódexben is megtalálhatók. A ~ a 17. sz: a pozsonyi klarisszák tulajdonában volt, a ktor feloszlatása után Winkler Mihály címzetes pécsi knk-hoz került, aki 1801: a bpi Egyetemi Kvtárnak ajándékozta. Első ismertetője, Horvát István Weszprémi István debreceni orvosról nevezte el. Jelzete: Cod. Hung. 8. – Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1874. (Nyelvemléktár 2.) – ~. Kiad. Pusztai István. Uo., 1988. (Régi M. Kódexek 8.) M.E.

Vargha Damján: Kódexeink Mária-siralmai. Bp., 1899. – Pusch 1910.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.