🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Weöres
következő 🡲

Weöres Sándor (Szombathely, Vas vm. 1913. jún. 22.–Bp., 1989. jan. 22.): költő, műfordító, drámaíró. – Édesapja, id. ~ Sándor hivatásos katona, huszártiszt, földbirtokos volt, édesanyja, Blaskovich Mária nagyszebeni, gazdag szerb polgárcsaládból származott. ~ 4–5 évesen már írt és olvasott, édesanyjától és nevelőnőjétől ném-ül és fr-ul tanult. 8–9 é. Shakespeare-t és az ev. parókián található lexikonokat olvasta. – Isk-it Pápa, majd Csönge (2009: Ostffyasszonyfa és Kenyeri között) ev. elemi isk-jában kezdte; rossz egészségi állapota miatt magántanulóként fejezte be. – Középisk-it a szombathelyi reálisk-ban végezte, az irodalmár Pável Ágostonéknál lakott. 15 éves volt, amikor megjelent első verse, az Öregek, melyet Kodály Zoltán megzenésített. Rossz tanulmányi eredményei miatt a győri reálgimn-ba íratták át, Sopronban éretts. A pécsi egy. bölcsészkarán esztétikából drált, majd kvtáros lett. 1943: Bpre költözött, az OSzK munk. lett. – A II. vh. végén Csöngén élt, majd Székesfehérvárott múz. tisztviselő, a Vörösmarty Társaság tagja. – 1932: a Nyugatban jelent meg első verse, 1934: Pécsett az első verseskötete, a Hideg van. 1935: Baumgarten-díjat kapott, melynek összegéből távol-keleti utat tett. Ekkor már rendszeres kapcsolatban állt Babits Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel. 1947: feleségül vette Károlyi Amy költőnőt, akivel Rómába utazott. Visszatérve a MTA Kvtárában dolg. Feleségével 1959. V: Kínában, ősszel Görögo-ban, 1965: New Yorkban, 1966: Londonban járt. 1970: A Kossuth-díjat kapott. – M: Egybegyűjtött írások I–II. Bp., 1970; III. Uo., 1975; Versek, kisebb prózai írások. Uo., 2003. – Válogatott versek. Uo., 1976. – ~ legszebb versei. Bukarest, 1985. – Sok tünemény. Válogatott versek. Bp., 1993. ~ válogatott versei. I–III. Uo., 1996. **  

Tamás Attila: ~ Bp., 1978. – Bata Imre: ~ közelében. Uo., 1979. – Kenyeres Zoltán: Tündérsíp: ~ról. Uo., 1983. – ~ és Károlyi Amy élete képekben. Uo., 1984. – Magyar Orpheus. ~ emlékezete. Szerk., s. a. r. Domokos Mátyás. Uo., 1990. – Egyedül mindenkivel. ~ beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai. Szerk., s. a. r. Domokos Mátyás. Uo., 1993. – Weörestől Weöresről. Összeáll. Tüskés Tibor. Uo., 1993. – Schein Gábor: ~. Uo., 2001. – Domokos Mátyás: A porlepte énekes. ~ról. Uo., 2002. – Öröklét. In memoriam ~. Szerk. Domokos Mátyás. Uo., 2003. – Tüskés Tibor: A határtalan énekese. Írások ~ról. Uo., 2003.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.