🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wälder
következő 🡲

Wälder Gyula, Waelder (Szombathely, Vas vm., 1884. febr. 25. – Bp., 1944. jún. 10.): egyetemi tanár, országgyűlési képvislő. – Apja Alajos (1850 k.–?) építész. A középisk. 1–4. o. a szombathelyi prem. főgimn., a 5–8. o. a bpi Ferenc József Int. végezte, a József műegy. 1905: építészmérnöki okl. szerzett, 1906–07: a Képzőműv. Tanács ösztöndíjával Olo-, Görögo-, Töröko-, No- és Fro-ban járt tanulmányúton. 1907–14: a József műegy. ókori építéstani tanszékén Nagy Virgil prof. mellett tanárs., majd adjunktus, 1914–17: frontszolgálatban mérnökkari százados. 1919–23: a Főv. Közmunkák Tanácsa városrendezési oszt. vez., 1921-: min. oszt. tanácsos, 1922-: min. tan. a Margit-sziget rendezésével és a Hungária-úti hídfő kialakításával foglalkozott. 1923.VII-: a József műegy.(1934-: Műsz. és Gazd.tud. Egy.) ókori építéstan ny. r. tanára; 1930–32: a mérnöki és építészi oszt. dékánja, 1938–39: a műegy. rektora. 1939. V.–1944. VI: a M. Élet Pártja programjával a szombathely-kőszegi ker. ogy. képviselője. 1930: megkapta a Corvin-koszorút. 1935. V. 16: az MTA l. tagja, a M. Képzőműv. Egyes. eln., a Középítési Tanács és a Műemlékek Orsz. Biz., a Szombathely városi és Vas vm. that. biz. tagja. a M. Mérnök- és Ép. Egylet évekig szako. jegyzője, 1934-36: szako. elnöke, az Orsz. Iparügyi Tanács építészi szako. és a M. Képzőműv. Egyes. elnöke, céhmestere a Steindt-céhnek, a M. Tégla- és Agyagárusok Orsz. Egyes. örökös t. tagja, a Képzőműv. Társulat, a M. Mérnökök és Építészek Nemz. Szöv., az Orsz. M. Iparműv. Társulat választm., a Főv. Közmunkák Tanácsának, az Orsz. Irod. és Műv. Tanács, a Műemlékek Orsz. Biz., az Orsz. Kö Tanács, az Orsz. Felső Tanácsnak, az Egyházműv. Tanács, az Orsz. Ösztöndíjtanács és az Egri Egyhm. Egyházműv. Biz. tagja. Vas vm. that. biz. örökös tagja.– Építészeti művei: a pozsonyi kultúrház és múz., Bpen 1927–29: a ciszt. gimn., r-ház és tp. (XI., Villányi út), BSZKRt székház (Akácfa u.), a Főv. Közmunkák Tanácsának székháza (Madách u.) és 1935–38: a Madách-tér építészeti megoldása; besztercebányai erdőigazg.; 1926: szófiai m. követség; II. Szilveszter p. síremléke Rómában; miskolci zenepalota, női keresk. isk. és r. k. tp. (Pázmándy Istvánnal); a balassagyarmati női elmegyógyint, kórház és Palóc Múz.; 1926: a gyöngyösi tűzoltó laktanya és víztorony; kisvárdai gimn.; Nyiregyházán a ferenciek r-háza és a kat. egyhközs. bérháza, szegedi polg. polg. gyakorló isk.; a szombathelyi domonkosok kultúrháza; 1926–29: egri Korona Szálló; Postaház; Pénzügyigazg., a ferenciek kultúrháza, a polg. fiú és leányisk-k; Siketnéma Int., Postapalota. Helyreállította a minorita tp-ot, az egri Lyceum épületét, ő tervezte az épület aulájában lévő Eszterházy emléktáblát; a debreceni Szt Anna tp-ot, a gyöngyösi Szt Bertalan tp-ot, dolgozott a szombathelyi domonkos tp-on, a borsodnádasdi és mezőnyárádai fogadalmi tp-on. – Cikkei: M. Építőművészet (1922: 1/3. sz: Családi lakóházak, 1926: 2.sz.: A miskolci zenepalota; a gyöngyösi tűzoltó laktanya, 1927: 2.sz.: A Beszkárt székháza, 8/9.sz. A ciszterci rend budai gimn. és rendháza), M. Iparműv. (1933; 1934: 180. Építőművészet; 1944: A m. nemz. műv. kialakulása), A mai m. község. (Bp., 1938: A modern városépítés építőművészeti szempontból) – M: A görög és római építés alaktana. Bp., 1920.  88

Műegy. névjegyz. Bp., 1929:22. (990.) – M. társ. lex. 1930:614. – Karczag 1932. I:958. (s.v. Wälder), 1940. II: 83. (s.v. Waelder) – Strazimir 1933:1085. Arck. ["több önálló munkája hagyta el a sajtót" – címek említése nélkül – VJ.] – Műv. lex. 1935. II:608.; 1984. IV:727. (s.v. Wälder) – M. Építőműv. 1937. (Ybl Ervin: ~ újabb épületei) – Ker. m. közél. alm. 1940. II:1185. – M. stat. zsebkv. 1940:26. – Ogy. alm. 1940:368. Arck. – M. Mérnök- és Ép. Egyl. Közl. 1944. (Radnai Lóránt: ~) – Szépművészet. 1944. (Bardon Alfréd:~) – Technika. 1944. (Csonka Pál: ~) – Bíró 1955:263. – Kiss 1993:125. – Egyházi Építészet 1993. (Horváth Alice: Tradicionalizmus és történeti kutatás. ~ és a barokk építészet) – Az MTA tagjai 1825–2002. 2003:1395. Arck. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.