🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > virágvasárnapi körmenet
következő 🡲

virágvasárnapi körmenet: Jézus Jeruzsálembe való királyi bevonulásának liturgikus emlékezete. – „Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek neki. Márta felszolgált és Lázár is a vendégek közt volt. (...) Másnap az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje, és így köszöntötték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!” Jézus talált ott egy szamárcsikót s felült rá, ahogy az Írás mondja: „Ne félj, Sion leánya! Nézd, királyod jön, nőstényszamár csikóján.” Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla. S a nép, amely ott volt, amikor Lázárt előhívta a sírból és feltámasztotta a halálból, tanúságot tett mellette. Azért is vonult ki eléje a tömérdek nép, mert hallották, hogy ezt a csodát művelte.A farizeusok ellenben szemére vetették egymásnak: „Lám, nem mentetek semmire. Nézzétek, az egész világ követi.” (Jn 12,1.12–19.; . Mt 21,1–11; Mk 11,1–10; Lk 19,28–38.) – A ~ jeruzsálemi eredetű: a pp. szamárháton vonult be a szt városba, a kanonokok és hívek a ruhájukat terítették eléje. A nép a falakon kívül gyülekezett, itt volt a pálmaszentelés. A kapukat bezárták a menet előtt, csak később nyitották meg. – Jeruzsálemen kívül a II. Vat. Zsin-ig a barkát a nagymise előtt szentelte meg a pap, majd kiosztotta a híveknek. Ezután énekelve (Pueri hebreorum, →Gloria laus et honor tibi sit) megkerülték a tp-ot, közben a tp-ajtót bezárták v. becsukták. Amikor a ~ visszaérkezett a templom bejárata elé, a pap a körmeneti kereszttel háromszor megzörgette az ajtót. Erre az kitárult, a hívek bevonultak a tp-ba a nagymisére. – A zsin után a ~ legtöbb helyen a tp-on belül történik. **

Bálint KHP:195. – MN 1990. VII:404. (Bárth János)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.