🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > vérrokon házasság
következő 🡲

vérrokon házasság: semmis házasság. – Ha a feleknek vérrokonságukról nem volt tudomásuk s elváltak (miután megtudták), az asszony férjétől mind a →hitbért, mind a →jegyajándékot visszakapta; házasságuk alatt született gyermekük (öröklési jogon) mindkét szülőtől örökölt. Ha a jószágok egyedül a fiágat illették, csak ő, ha mindkét ágat illették, akkor a fiú- és leányág egyenlően örökölt. – Ha a házasságot tudatosan kötötték (akár elváltak később, akár nem), született gyermekeik nem örökölhettek, hanem a jószágok a nemzetségi atyafiakra v. más örökösökre, azok hiányában a kir-ra szálltak, akkor is, ha őket a p. törvényesítené. Az asszony elesett a hitbértől, férjétől csak jegyajándékát kaphatta vissza. A m. törv-ek negyedíziglen tiltották a ~ot. T.E.

Werbőczy 1897:191.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.