🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Virágh
következő 🡲

Virágh Andor SJ (Bp., 1905. márc. 15. – Dundas, Kanada, 1990. márc. 21.): tanár, lelkipásztor. – 1920. VII. 30: lépett a r-be, 1920: Szegeden, 1922: Érden novíc. 1923–24: Kalocsán gimnazista, 1925–27: Szegeden fil. tanult, 1928–30: Pécsett koll-i elöljáró, 1931: Innsbruckban, 1932: Szegeden teol. tanult, 1933. VI. 29: pappá szent. 1935: Bpen ünnepi hitszónok, a Katolikus Missziók s.szerk., 1936: Szegeden a 3. probációra készült, 1937–38: Bp-Zugligetben elöljáró, zeneig. hitokt., fölvételiztető, kvcenzor, 1939: Hódmezővásárhelyt hitokt., lelki ig. és a számadások ellenőre. 1940: Szegeden lat. és fil. tanár, tpi gyóntató, házi tanácsadó. 1941: Kassán logikát tanított, Bpesten 1942-: a Jézus Szíve Szöv. ig-ja, 1944-: lelkész, 1947: házgondnok és házi tanácsadó, 1947–48: tpi gyóntató, 1948–49: lelkész. – Emigrált, 1950: Torontoban (Ontario, Kanada), 1954: Halifaxban h.kvtárvez., a növendékek gyóntatója, 1957: Los Angeles-ben (Calif., USA), 1959: Halifaxban teol. tanár. – 1961: Aschaffenburgban, 1963: Münchenben lelkész. 1968: Clarkstonban ném. nyelvtanár és lelkész. – Cincinattiban 1970–73: etikát tanított, 1974–78: nyugdíjas, 1979–85: lelkész. 1986–89: Hamiltonban házikp. – M: A Szentséges Szív titkai. Bp., 1938. – Hamiltonban (Ontario, Kanada) 1951. VI. 10.–IX. 10: a Szent István Egyházközség Tudósítója plébániai hetilap szerk. és folytatása a Tudósító 1951. XI. 4.-: Fodor Pállal és Szeder Mihállyal társszerk.  88

Mildschütz 1977:111. (685.), 121. (746.) – Viczián 1995:177. (1659, 1837.) – Bikfalvi 2009 – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Virágh Gyula (Huszt, Máramaros vm., 1880. szept. 1.–Munkács?, 1949): festő. – A bpi Mintarajzisk-ban Balló Ede, Münchenben Hollósy Simon és Ludwig von Löffitz tanítványa, ahol kiállított képeivel sikereket aratott. Ungvárt, 1903: Munkácson telepedett le. Végigharcolta az I. vh-t, betegen tért haza. Arcképeket, életképeket és egyh. témájú falképeket festett akadémikus stílusban. ~ műve a munkácsi ktor mennyezetképe. 88

ML 1935. II:593. – KMML III:906. (*dec. 1.; +Munkács, márc. 22.) – Kárpáti Igaz Szó 1991. VI. 6. (Barát Mihály: Erdélyi és kortársai) – Pánsíp 1993:2. sz. (Balla László: Kárpátalja művészete) – Keresztyén 1995:361.

Virágh Teofil István, OSB (Devecser, Veszprém vm., 1892. nov. 5.–Pannonhalma, 1987. jan. 3.): tanár. – 1911. VIII. 6: lépett a r-be, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1916. V. 28: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent., lat–tört. szakos tanári okl-et szerzett. Győrött gyakorló tanár és Győrszentivánon hitokt. Pápán 1917–29: gimn. tanár, 1920–29: házgondnok is, 1926–29: házfőn. és gimn. ig-h., cserkésztiszt, a diákasztal vez-je s a kat. tanítóképző tört. és alkotmánytan tanára. 1929: Győrött gimn. tanár és Véneken miséző, 1930: ig-h., 1933: ig., 1938: Bpen a Kat. Főigazg. közp. ig-ja, 1940: a Bp-vidéki kat. tanker. főig-ja, 1948: Bodrogolasziban gazd. és tp. kisegítő, 1949: Pannonhalmán főkvtáros, 1959: nyugdíjas. – Írása: Szt Mór kat. reálgimn. értes. (1926/27: Visszatekintés iskolánk múltjára) 88

Barthos–Csetri 1925:124. – PN 1987:164. (1253.) – Gaál 1987:159. – Diós 1995:226.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.