🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vatikáni Breviárium
következő 🡲

Vatikáni Breviárium, Breviárium Mathias Corvin, 1487–1492: →Attavante díszítette Corvina. – Ívrétű hártyán, gót betűkkel s a →Brüsszeli Missaléhoz hasonló miniatúrákkal, lapszéli díszítésekkel. 1487: Martinus Faventinus presbyter másolta, de festéséhez Attavante csak később foghatott, mert – I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1458–90) halála után – 1492: még dolgozott rajta, munkája mégis befejezetlen maradt, mivel a tervezett miniatúrákat és lapszélí díszítéseket az utolsó leveleken már nem készíthette el. A ~ban van 9 féllapot elfoglaló miniatúra, bibliai allegorikus képekkel, számos kisebb miniatúra és a szokásos Corvin-féle emblémák. A 2. díszlapon látható Mátyás kir. és →Beatrix kirné arcképe, A kép Szt Pál ap-t ábrázolja, a mint kősziklán állva szónokol. Előtte a figyelő sokaság, nők és férfiak, köztük az első sorban Mátyás és Beatrix. A hollós címer a ~ minden díszlapján látható, több lapon XIV. Benedek p. felülfestett cimere által eltakarva. 88

Csontosi János: Mo-i kvmásolók és betűfestők a 14–15. sz-ban. Bp., é. n. (Klny. M. Kvszle 1879) – Szendrey-Szentiványi 1915:51. – Corvina 1943:561. (Banfi, Florio: Il Breviario di Mattia Corvino nelle Biblioteca Apostolica aticana)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.