🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Varjú
következő 🡲

Varjú Benő (Váradolaszi, Bihar vm., 1891. márc. 1.–Nagyvárad, 1955. jan. 28.): plébános. – Nagyváradon 1914. V. 29: pappá szent., Szinérváralján kp. 1917: Nagybocskón, Németmokrán adm., 1919: Nagybányán, 1920: Nagyváradon kp., Szilágycsehiben lelkész, 1923: Monospetriben adm., majd plnos, 1940: Zilahon plnos. 1947. VIII. 15: a váradolaszi Sztlélek-tp. plnosa. 1949: Nagyváradon (rendőrségi provokációként) ellenálló csoport alakult azzal a céllal, hogy fölrobbantja a titkosrendőrség épületét. Az ügybe belekeverték, egy csomagot küldtek ~nek, melyben ellenállásra buzdító röpcédulák voltak. A röpcédulákat elégette, de átvételét nem jelentette, ezért hónapokig vallatták, kínozták. 1954: betegen szabadult. Hivatása teljesítése közben lábtörést szenvedett, s 5 heti szenvedés után meghalt. 88

Schem. Satmar. et Magnovarad. 1931:36. – Pilinyi 1943:171. – Hetényi Varga I:556. Arck. (*Nagyváradolaszi, †jan. 25.) – Nagyváradi semat. 1995:169. (†jan. 28.) – SZJS 2006:399. (*Pancsova)

Varjú Imre (Endrőd, Békés vm., 1932. nov. 26.–): plébános. – Vácott 1956. VI. 17: pappá szent., Pécelen hitokt. 1957. V. 10: tartóztatták le, szervezkedéssel és izgatással vádolták. A perben VII. r. vádlottként szerepelt, Tóth Matild bíró 4 évre ítélte. A Gyűjtőfogházban, Vácott és Márianosztrán raboskodott. 1959. V. 10: részleges közkegyelemmel szabadult. Kiskunhalason kp., 1962: teol. dr., Újpest M-ok Nagyasszonya pléb. kp-ja, 1965: Soroksár, 1968: Rákospalota M-ok Nagyasszonya, 1969: Borsosberény, 1993: Pestszentlőrinc-Főpléb., 2003: a budavári Nagyboldogasssz. plnosa. – Kz-a: A m. kat. restauráció tört. előzményei és elindulása. Bev. a Tanyai Missziók tört-éhez. (Kiskunmajsa, 1960, a KPI Kvtárában) 88

Schem. Vac. 1970:367; 1993:106. – Hetényi Varga I:423. Arck. – Somorjai 1993:162. (Dri ért.: A 19. sz. tanyai missziók tört. a váci egyhm. ter-én. Kz.)


Varjú János Attila Piar (Balassagyarmat, Nógrád vm., 1861. febr. 10.–Kolozsvár, 1915. febr. 26.): tanár, gyorsíró. – Vácott 1877. VIII. 27: lépett a r-be, gimn. 7–8. o-át 1879–80: Kecskeméten fejezte be, 1880–81: Nyitrán teol. tanult, 1881. VII. 23: pappá szent. 1882: Debrecenben, 1883: Rózsahegyen próbaéves tanár, 1883–85: a kolozsvári Ferenc József Tud.egy. gör–lat. szakos középisk. tanári okl. szerzett. – 1885: Nagykárolyban, 1888: Kecskeméten, 1889: Szegeden, 1899: Vácott, 1907: Debrecenben, 1909–15: Kolosvárt gimn. tanár. – Az Orsz. Gyorsíró Tanács tagja, az Orsz. M. Gyorsíró Egyes. választm. tagja, 1914: az Erdélyrészi Gyorsírók Társaságának alapító ig-ja. – Cikkei: Hitszónoklati Folyóir., Nagy-Károly és Vid., Kecskeméti Lapok, nagykárolyi főgimn. ért. (1886: A régi rómaiak nyilvános játékairól); Szatmárm. Közl. (1887: 3. sz. Vörösmarty lyrai költészetéről); Váci kegyestanítór. főgimn. ért. (1900/01: A m. művelődés és isk-zás tört-e az Árpádok alatt), Hazánk (1904: 300. sz. Őseink divatja); Váczi Közl. (1904: 25., 26. sz. Néhány vonás 200 év előtti őseink életéből [1526–1686]; 46., 48. sz. A komikum Shakespeare tragédiáiban); Váci kv. (Vác, 1907: A középisk. okt. története), M. Középisk. (1908: Az ig-i értekezletek) – M: Az ó-classicai irodalmak művelődéstört. hatása és szerepe a középisk-ban. Szeged, 1889. (Klny. szegedi r. k. főgimn. ért.) – Emléklapok a szegedi dalárda 25 é. multjából 1872–1897. Uo., é.n. – A m. művelődés tört-e vegyes házbeli kir-aink korában (1301–1526). Vác, 1902. (Klny. váci kegyestanítór. főgimn. ért.) – Kétszáz év a m. művelődés tört-éből. Uo., 1903. (Klny. uo.) – Szellemi művelődésünk tört-ének utolsó 200 éve (1700–1900). Uo., 1904. (Klny. uo.) – A m. szellemi művelődés történelme. Debrecen, 1907. – Debrecen város közigazgatása és törvénykező módjai a 16. sz-ban. Kolozsvár, 1909. – A Kolozsvári Gyorsíró negyedéves szaklap 1913. IX. – 1914. IV: szerk. 88

Wutz 1887:101. – Rajner 1893:120. – Kalmár 1907:50. – Vas. Újs. 1903: 28. sz. – Szinnyei XIV:933. – Krücken–Parlagi 1918. II:685. (s.v. Varjú János Attila) – Makoldy: A m. gyorsírás halottai. Bp., 1940:27. – Kemény 1942:148. – Koltai 1998:406. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Varjú József, varjúfalvai (Eger, Heves és Külső-Szolnok vm., 1874. nov. 4.–1949.): plébános. – Egerben tanult, 1898. VI. 26: pappá szent., Szentistvánon, Kápolnán, 1899: Ecséden, 1901: Kenderesen, 1904: Tiszaeszláron, 1905: Hevesen kp., 1906: Alsóábrányban admin., 1907: Egerben kp, 1909: Boconádon lelkész, 1920: Ecséden, 1929–44: nyugdíjazásáig Emődön admin., majd plnos. A Hitelszövetk., a Hangya és az Ifj. Egyes. eln. – Cikkei: Egri Egyhm. Közl. (1900: 158. A vallás és szaporodás Mo-on; 1901: 25. A hitfelekezetek nemzetk. állapota 1-4 r.; 1906: 137. Bérmálás Hevesen) 88

R. k. egyetemes névtár 1902:340., 1904:300., 1909/10:293. – Schem. Agr. 1934:21., 1945:241. – Borsod vm. 1939:487. – Pilinyi 1943:175. – Puskás 1979:191. – Diós 1999:236. (6177) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Varjú Sándor (177?–Tallós, 1836. nov. 34.): plébános. – Pozsonyban 1792: bölcseletet, 1794: teol. hallg. Szentendrén, 1802. Kemencén kp., 1816–24: Pereden, 1824–36: Tallóson plnos. – M: A házassági el-jegyeztetés előtt és az el-jegyeztetés után a házasulandóknak adandó tanítások. Vác, 1811. 88

Zelliger1897:540. – Szinnyei XIV:935.

Varjú Zsigmond SJ (Somló-Bátor, Szabolcs vm., 1683. márc. 9.–Marosvásárhely, 1719. aug. 12.): hitszónok. – 1701. XII. 25: lépett a r-be. Nagyszombatban bölcs. és teol. hallg. 1717: Besztercebányán a 3. próbaévét töltötte; a nyelvtani oszt-okban és a humaniorákban tanított 1718–19: haláláig Marosvásárhelyt hitszónok. – M: Divina Metamorphosis. Seu Hungaria e Gentili Christiana... (Hősköltemény.) Tyrnaviae, 1711. 88

Szinnyei XIV:935. (*1684; XII. 28: lépett a r-be) – JTÉ 1942:336. (570.) (*1683; XII. 25: lépett a r-be) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.