🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vallásalap
következő 🡲

Vallásalap: katolikus egyházi rendeltetésű alapítvány. – Mária Terézia 1780: létesítette a →cassa parochorumból és a jezsuita r. javainak egy részéből (a másikból lett a →Tanulmányi Alap). II. József 1786: a ~ba olvasztotta a föloszlatott r-ek vagyonát is. 1802: a visszaállított r-ek vagyonukat is visszakapták, ezért I. Ferenc kir. az egyh. birtok után addig is fizetett évi várerődítési váltság összegét a ~ba utalta át, melyet a főpapok 1857: 3 millió Ft-nak a ~ba való befizetésével véglegesen megváltottak. Ettől kezdve a ~ból fedezték a Tanulmányi Alapból fönntartott kir. kat. középisk-k hittanárainak fizetését, a papnev. int-ek kiadását, a lelkészi kongrua kiegészítését. – Kezdetben a Helytartó Tanács egyházügyi o-a, 1867: a VKM-ban szervezett felügyelő és ellenőrző biz. kezelte. Az 1952:I. törv. a VKM kezeléséből az ÁEH felügyelete alá helyezte. →Luzitániai Alap M.I.

Mészáros 1865. – Forster Gyula br.: A m. ~ hajdan és most. Bp., 1888. – Wimmerth Béla: Adatok a ~ jogi természetéhez. Uo., 1907. (dissz.) – Salacz Gábor: A ~ kezdeteinek tört. Bécs, 1932.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.