🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vajnóczky
következő 🡲

Vajnóczky István, Piar (Máramarossziget, Máramaros vm., 1882. aug. 27.–Debrecen, 1931. okt. 3.): gimnáziumi tanár. – Vácott 1896. VIII. 27: lépett a rendbe, 1898–1901: a gimn. Rózsahegyen fejezte be, 1902–04: a Ferenc József Tud.egy. mat-fiz. szakos hallg., 1903. XII. 24: szerz. fog. tett, 1905–07: Bpen gimn. tanár, 1906. VII. 12: pappá szent. 1908–11: Deberecenben gimn. tanár és a Svetits int. 1 é. női keresk. szaktanf. ig-ja. 1912–20: Bpen, 1921–25: Kecskeméten, 1926–27: Debrecenben gimn. tanár és a Középisk. Tanárképző Int. differenciál és integrálszámítás előadója. 1929–31: gimn. tanár. – Írása: Pauler Ákos emlékkv. (Bp., 1934: A mathematika Pauler Ákos rendszerében) – Kolozsvárt 1902. IX. – 1903. VI: a Kalazantinum havilap szerk.  88

Koltai 1998:401. – Viczián 1995:175. (715.)

Vajó József András OPraem (Nagykapos, Ung vm., 1863. jún. 15. – Felsőnovaj, 1921. nov. 16.): tanár, plébános. – Jászón 1881. IX. 4: lépett a rendbe, 1886. X. 31: szerz. fog. tett, XI. 5: pappá szent. 1882: Innsbruckban egy. hallg., teol. dr. 1887: Jászón teol. tanár, 1891: tanár és ideigl. h.plnos, 1893: noviciusmester. 1898: Leleszen plnos. 1900: Jászón, 1902: Bpen a Norbertinumban a dogmatika tanára. 1908: Felsőnovajban plnos. – Írásai: Hittud. Folyóir. (1891: 513. Néhány szó szem-aink tantervéhez; 1893: 732. és 1894: 140. A vallási és erkölcsi eszmék fejlődése), Bölcs. Folyóir. (1891: 609. Az emberi ész természetes működése; 1898: A test viszonya a térhez), Kassai egy-i emlékkv. (Kassa, 1901: 207. A hittudományi karról általában), M. Áll. (1902: 240., 241. sz. A hit jogosultsága a tudományok körében)  – M: A hit. Bp., 1904. – A vallás és kinyilatkoztatás. Uo., 1906.  88

Kovács 1996:348. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.