🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vörösklastrom
következő 🡲

Vörösklastrom, Klastrom, Cerveny Klastor, Vörös-Kolostor: remete-település a Dunajec folyó (egykori lengyel-magyar határfolyó) menti Lechnitz határában (v. Szepes vm.) – 1. →karthauziak számára Kakas (Gallus) magister 1319. V. 9: alapította Remete Szt Antal tiszt-ére. Károly Róbert 1320. V. 4: megerősítette. Vsz. →Menedékkőről és a felső-német rendtart. házaiból népesítették be. 1325: megszerezték a lechnici →soltészságot, amit csak 1399: adott el Miklós perjel. 1431: a →husziták kirabolták, a szerz-eket tettleg bántalmazták, néhányat (köztük a perjelt) megöltek. 1433 tavaszán Menedékkővel együtt újra kirabolták. Az életben maradt szerz-ek vsz. Tárkányra (→Felsőtárkány, 1.) és/v. →Lövöldre menekültek. A 2 szepességi házat 1450 k. népesítették be újra. I. Ferdinánd kir. ~-t 1563. XI. 20: feloszlatta. A monostor és birtokai világi kézre jutottak, a karth. visszatérési kísérletek meghiúsultak. 1625: Lechnitz a Rákóczi családé, akiktől Mattyasovszky László nyitrai pp. 1699: váltotta meg, hogy visszaadja eredeti rendeltetésének. 1705: végrendeletileg a kamalduli rendre hagyta. – Perjelei: János, 1344: Goblinus, 1349: Theodoricus. – 1352: ajándékba kaptak 8 kódexet a menedékkői ktortól. ~ karth. ktorából számon tartanak 33 kódexet, 70 ősnyomtatványt és 26 db 16. sz. kv-et (össz. 129 db). Mivel azonban 1563: a kvtár a szerz. élet megszűnése után is különböző kezekben a helyén maradt, nem tudjuk, mennyi volt belőlük már 1526 e. a ~i karthauziaké. Annál kevésbé, mert 1544: följegyezték, hogy a menedékszirti ktorból ide menekültek rendtársaik, és hoztak magukkal annyi könyvet, amennyit csak tudtak. – 2. a →kamalduliak a Rákóczi-féle fölkelés miatt csak 1710. III. 10: vették birtokba 2 szerz-sel (bécsi perjel és m. társa, Szilerry Imre). Az első lakók Bécs mellől, az osztr-m. tart. anyaházából érkeztek. A karthauziak szerették volna tőlük visszakapni Lechnitzet, de a kamalduliakat 1720-ban királyi végzés megerősítette birtokukban. II. József (ur. 1780–90) feloszlatta a ~. Házai, tp-a 2009: is állnak. – Patikájuk utolsó vez-je, Ciprián fráter, ezermester, nagy tudós volt. Több repülési kísérletet hajtott végre, vsz. a fr. Montgolfier-testvérek léghajó-elve alapján. H. F. L.

Archeol. Értes. 1895:223. (Dedek Chr. L.: A karth-ak Mo-on) – Révai XIX:465. – M. Gyógyszertud. Társ. Ért. Pápa, 1932:182. (Ernyey József: Szerzetesr-jeink gyógyszertárai) – Csapodi–Tóth–Vértesy 1987:40, 80. – Török–Legeza 2001:31.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.