🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vörös
következő 🡲

Vörös Anna, SJC (Veszprém, Veszprém vm., 1906. márc. 2.–Jászberény, 1988. márc. 10.): szerzetesnő. – 1929. XII. 5: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1933. VII. 7: Mezőkövesden tette. 1933: uo., 1939: Monokon háztartásban, kertben dolg. – A szétszóratás után Mezőkövesden háztartási, kerti munkákat végzett. r.k.

Vörös Antónia Vilma M. Valéria, CSA (Barcs, Somogy vm., 1876. dec. 11.–Pécs, 1947. ápr. 23.): apáca. – 1895. IV. 5: Pécsett lépett az r-be, 1900. XII. 16: uo. tett fog-at. 1902: polg isk. tanári okl-et szerzett. 1940. VI. 30-ig tanítónőképző int. ig. r.k.

Vörös Cirill, Szt Imréről nev., Piar (Borszörcsök, Veszprém vm., 1868. okt. 31.–Sátoraljaújhely, 1948. máj. 28.): tanár. – A középisk-t Pápán, Veszprémben, Vácon, a teol-t Nyitrán végezte, 1886. VIII. 27: lépett a r-be, 1891. III. 25: ünn. fog-at tett, 1893. VII. 9: pappá szent. A kolozsvári egy-en tanári és dri okl-et szerzett. Tanár 1892: Léván, 1893: Nagykanizsán, 1899: Kecskeméten, 1903: Bpen, uo. 1919: ig., 1920–34: a r. vagyongondnoka. A Bolyai- és a Riemann-féle geometria ter-én végzett kutatásai jelentősek. Középisk. fiz–mat., fiz–földr. tankv-eket is írt. – 1909-től eszperantista, az →eszperantó mat. szaknyelvének kidolgozója. 1929: az eszperantó világkongresszuson előadott az istenbizonyítékokról. 1930/38: a →Magyar Országos Katolikus Eszperantó Egyesület társelnöke. – 1916: a SZIA IV. o. tagja (1919: tagságáról lemondott, de a Tanácsközt. után ezt visszavonta). – Fm: Egyszerű szerkezetű repülőrendszer legközönségesebb mozgásai. Kolozsvár, 1893. – Egyszerű repülőszerkezet vertikális mozgása. Uo., 1895. – Analitikus Bolyai-féle geometria. Bp., 1909. – La ebeno Bolyaia. Bp., 1910. – Elementoj de la geometrio absoluta. Bp., 1911. – La spaco Bolyaia. Bp., 1912. – Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai-féle geometriában. Uo., 1917. – Szemi-archimedesi geometriák. Uo., 1924. – Maximális térfogatú hexaéderek a Bolyai-féle geometriában. Uo., 1930. – Végtelen tér a relativitástanban. Uo., 1935. 88

Schem. Piar. 1894:71. – Szinnyei XIV:1330. – Sziklay 1941: 413. – SZIA Ért. 1920:78. – MÉL II:1013.

Vörös Imre (Bp., 1936. máj. 10.–): egyetemi tanár. – A bpi Eötvös Gimn-ban 1954: éretts. 1958: az ELTE-n m.-fr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. Gimn-i és egy-i évei alatt az Örkényi (Ördögh) János Piar által vezetett titkos kisközösség, a Pilis tagja volt, a patrisztikát tanulmányozta, gör-ül is tanult. 1958–62: a bpi Egressy Gábor Gimn. tanára, 1962–1970: az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimn. szakvezető tanára m-ból, 1970–72: fr-ból. 1972–80: az ELTE BTK Francia Tanszékén adjunktus, 1980–90: docens, 1990–2006: egy. tanár (1990–95: tszv.), 2007-: prof. emeritus. Óraadóként 1993–97: a PPKE-en, 1999-2008: az egri Eszterházy Károly Főisk-n is tanított m. szakosoknak világirodalmat. – 1979: kandidátus, 1989: az irod. tud. dr-a. Fő kut. ter-e: a 18. sz. m. és fr. irod. – M: Csoportmunka a nyelvtanórán Bp., 1972. – Fejezetek XVIII. századi francia-magyar fordításirodalmunk történetéből. Bp., 1987. – Lettre ŕ M. de Voltaire ou Plainte d’un Hongrois (Orczy Lőrinc és Fekete János ismeretlen fr. nyelvű munkájának szövegkiadása, kísérő tanulmánnyal) Bp., 1987. – Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban. Bp., 1991. – Faludi Ferenc prózai művei. Kritikai kiadás. Bp., 1991. – Péczeli József: Henriás. A Voltaire-eposz XVIII. sz.-i m. fordításának kritikai kiadása. Bp., 1996. – Moličre: Tartuffe. Műelemzés. Bp., 1997. s.k.

Vörös István (Zalaegerszeg, Zala vm., 1919. aug. 20.–): plébános. – Zalaegerszegen tanult, mint ferences növ. Pápán 1940: éretts., a veszprémi szem-ba 1942: vették föl. 1944. XI. 27: társaival együtt akadályozni próbálta, hogy Mindszenty József pp-öt elhurcolják, XI. 29: letartóztatták. Veszprémben, XII. 22: Sopronkőhidán, XII. 28–1945. II. 22: szabadulásáig a soproni Isteni Megváltó Leányainak zárdájában internált. 1945. I. 31: szubdiákonussá, II. 1: diákonussá sztelte rab pp-e. XII. 16: Veszprémben Shvoy Lajos pappá szent. Uo. 1946. VI. 15: a Szt László pléb. kp-ja, IX. 8: Szentbékkállán, XI. 4: Zalamerenyén, 1947. V. 21: Külsővaton, VIII. 8: Devecserben, 1948. VI. 19: Csurgón kp. 1949. I. 27: Gicen, 1957. I: Csákányban plnosh. – Meghurcoltatását kz-ban megörökítette. 88

Pfeiffer 1987:827. – Hetényi Varga I:467. Arck.

Vörös József (Magyarbél, Pozsony vm., 1761. jan. 25.–Vásárút, 1836. jún. 2.): plébános. – Budán, 1784. VI. 1-: Pozsonyban teol. hallg., Tarnócon, 1787: Bajtán kp., 1797: Vásárúton (Pozsony vm.) plnos, majd ker-i alesp. Komárom vm. és az érseki szék táblabírája. –– M: Királyi szíve szt Istvánnak, m-ok első ker. kir-ának és apostolának, mellyet a nemes m. nemz. jeles ünneplése alkalmatosságával elő adatott Bécsben... Bécs, 1819.  88

Zelliger 1893:560. – Szinnyei XIV:1334.

Vörös József (Somogyszentpál, Somogy vm., 1919. nov. 28.–Marcali, 1989. aug. 11.): plébános. – A polg. isk-t Marcaliban, a gimn. 4. o-át Keszthelyen, 5–8. o-át Veszprémben járta, 1940. VI. 15: éretts., a teol-t Veszprémben végezte. 1944. XI. 27: társaival együtt akadályozta, hogy Mindszenty József pp-öt elhurcolják, XI. 29: letartóztatták. Veszprémben fogoly, ahol a raboskodó Mindszenty pp. 1944. XII. 7: pappá szent. XII. 22: Sopronkőhidán, XII. 28–1945. II. 22: szabadulásáig a soproni Isteni Megváltó Leányainak zárdájában internált. III. 1: Veszprémben a Szt Margit pléb-n, X. 20: Kéthelyen kp., 1946. XI. 7: Kötcsén lelkész. 1950. IX. 26: Keszthelyen, 1951. VI. 18: Balatonkeresztúron, 1952. IX. 1: Lovászpatonán, 1954. III. 3: Nagykanizsán a Szt Imre pléb-n, 1954. VII. 13: a Szt József pléb-n kp., 1956. IX: a Sarlós Boldogasszony pléb-n, 1957. IX. 12: Somogysámsonban, 1965. VII. 8: Balatonberényben plnosh. – Kötcsén, Nagycsepelyen, Somogymeggyesen tp-ot építtetett (tervezője Vándor Ferenc veszprémi építész), Balatonberényben külsőleg tataroztatta és föltáratta az eredetileg gótikus tp-ot. 88

Pfeiffer 1987:1092. – Hetényi Varga I:468. Arck. – Diós 1999:242. (6496.)

Vörös Lajos (Ölbő, Vas vm., 1916. okt. 18.–Szombathely, 1977. ápr. 21.): gazdálkodó, ogy. képviselő. – Csermajorban mezőgazd. szakisk. végzett, szülei birtokán dolgozott, majd 24 kh. örökölt és bérelt földjén önálló gazda. 1945-: a Független Kisgazdapárt (FKgP) és a M. Parasztszöv. tagja, részt vett a helyi földosztó és a nemz-i biz. munkájában. 1947: Sárvár és vidéke Földműves-szövetk. áruforgalmi vez-je. 1947. VIII. 17: lemondott az FKgP Vas vmi aleln-i és a Parasztszöv. vmi titkári állásáról, s a →Demokrata Néppárt vmi alelnökévé választották, ennek programjával 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választásokon Vas vm-ben ogy. képviselő. 1949: visszavonult a pol-tól. 1954. X: beválasztották a Hazafias Népfront Vas megyei biz-ába és elnökségébe. Az 1960: belépett a kámi Kisfaludy Mezőgazd. Termelőszövetk-be, melynek 6 é. elnöke. 1975: nyugdíjazásakor a Vízgazdálkodási Váll. anyaggazdásza.  88

Ogy-i alman. 1947. 2005.

Vörös László Mária (*Pápa, Veszprém vm., 1877. jan. 14.): plébános. – 1888–96: a pápai gimn. tanult, 1897. IX. 13: lépett a domonkos rendbe, a teol. Grácban (Stájero.) végezte, 1901. VII. 21: pappá szent. 1905: világi papként győri egyhm-s lett. Hegyeshalomban kp., 1906: admin, Rajkán, Szilban kp., Mezőörsön admin., Rajkán kp., 1907: (Moson)Szentjánoson kp., 1908: (Moson)Szentpéteren és Máriakálnokon admin., 1908: plnos. – M: A hitszónokrend. Levelek egy ifjúhoz a szt. Domokos rendjének feladatáról és szelleméről. Idegen források nyomán kidolgozta. Szombathely, 1903. 88

Schem. O. P. 1904:44. – Schem. Jaur. 1913:292., 1918:221. (ezután sem az élők, sem a holtak között) – Szinnyei XIV:1336. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vörös Margit M. Emerika, CSA (Barcs, Somogy vm., 1881. máj. 21.–Pécs, 1960. jan. 8.): apáca. – 1896. X. 17: Pécsett lépett a r-be. 1903. VIII. 15: első, 1906. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. 1916. IV. 17–1928. IV. 16: és 1931. IV. 17–1943. IV. 16: főnöknő. r.k.

Vörös Mátyás, nyéki (Győr, Győr vm., 1575.– Győr, 1654. ápr. 1.): kanonok. – A znióváraljai jezsuita koll-ban tanult, a teol-t Nagyszombatban végezte, fölszent. után a m. kir. kancellárián dolgozott. 1611: győri knk., 1636: pápóci prép., 1642: ppi helynök. – Kezdetben bűnbánati zsoltárokat és himnuszokat ford., kisebb verseiben kitűnő verselőt ismerhetünk meg. A barokk költ. egyik úttörője. – M: Dialogus, azaz: Egy kárhozatra szakadt gazdag test és léleknek siralommal teljes egymással való keserves panaszolkodó beszélgetése. Bécs, 1625. – Tintinabulum Tripudientium: azaz A földi részeg szerenchének és a dichőségnek halhatatlan lakadalmaban Tombolok Jóraintő Chengettyüje. Pozsony, 1636. – Öm kritikai kiadása: Régi M. Költők Tára, XVII. sz. S.a.r. Jenei Ferenc–Klaniczay Tibor–Kovács József–Stoll Béla. Bp., 1962:91, 400. 88

JtK 1898:141. – Szinnyei XIV:1337. – Pallas XVI:951. – Kőmíves Nándor Kolos: Nyéki ~ élete és munkái. Csorna, 1918. – Bedy 1938:405. – M. költők 17. sz. Bp., 1956. – Klaniczay Tibor: A m. barokk irod. kialakulása. Uo., 1961. – MIL II:374. (s.v. Nyéki ~) – MÉL II:306. – MItB I:442. – Lukáts 1975:511. (s.v. Nyéki ~)

Vörös Mihály (Kiskazár, Baranya vm., 1845. okt. 4.–Pécs, 1914 után ?): tanítóképzői tanár. – A pécsi alreálisk-ból 1863: átvették a tanítóképzőbe, 2 évi tanulás után a tanító lett. 7 év mulva →Kovács Zsigmond pécsi pp. a tanítóképzőhöz hívta meg tanárnak. Itt magánúton elvégezte a főreálisk-t és 1876: főreálisk-ra képesítő vizsgát tett, de megmaradt képzőintézeti tanárnak. Egy ideig a Baranyavmi Gazd. Egyes. titkára is. 1914: nyugdíjas Pécsett. – Írásai: Pécsi püspöki tanítóképző-int. ért. (1901/02: Ünnepi beszéd április 11-én), Pécsi Porges-féle keresk. isk. ért. (1902/03: A mai tanuló ifjúság.), Keresk. Szakokt. (1906/07: A testi nevelés fontossága korunkban) – M: A m. nemzet története. A m. nép számára írta. Pécs, 1903. – A pécsi Tanügyi Füzetek nevelészeti havilap 1876. X. 15.– 1878. VI. 15: főmunk. 88

Vaday 1896. Arck. – Schem. Q. E. 1914:5. (Kat. iskolák) – Szinnyei XIV:1338. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)


Vörös Erzsébet M. Theodorica SZINT (Győrszentmárton, Győr vm., 1914. szept. 20.–Vác, 1969. ápr. 26.): szerzetesnő. – Esztergomban tanítóképzőt végzett. 1931. IX. 4: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1937. VII. 21: uitt tette. Népisk. tanítónő volt. Utolsó éveit a váci szoc. otthonban töltötte. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.